Spin Kuantum Sayısı Nedir? Ne Anlama Gelir? Nasıl Hesaplanır?

0
Advertisement

Spin Kuantum sayısı nedir? Ne anlama gelir ve nasıl hesaplanır? Bohr modelinin, atomun yapısında açıklayamadığı olaylar nelerdir?

Elektronlar çekirdek etrafındaki yörüngelerde dönerlerken, aynı zamanda kendi eksenleri etrafında da dönerler. Dünyanın hem güneş hem de kendi ekseni etrafında dönmesi gibi dönerler.Bu dönme hareketi esnasında, elektron bir magnetik alan oluşturur. Dönme hareketi iki yönde olabileceğinden oluşan magnetik alanda iki zıt yönde olabilir.

Bu alanlar, dış magnetik alanlarla etkileşime girebilirler ve bu etkileşimler enerji seviyelerinde yeniden ayrılmalara sebep olur. Dönme sonucu oluşan magnetik alan vektörünün, dış magnetik alan vektörü ile aynı doğrultuda olan bileşeni aynı yönlü ise ms, +1/2 ; zıt yönlü ise ms, -1/2 olmak üzere iki farklı değer alır. Bu da bir orbitalde en fazla 2 elektron bulunabileceğini gösterir.

Spin Kuantum Sayısı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Bir atom içinde çeşitli alt kabukları harflerle tanıtırken harften sonraki üst rakam o alt kabuktaki elektron sayısın gösterir.

Örneğin sodyumun elektron dağılımı 1s2 2s2 2p6 3s1 olarak yazılır. Bu yazılışın kuantum sayıları ile gösterimi aşağıdaki gibidir.

Advertisement
Alt Kabuk n l ml ms elektron sayısı
1s……1 0 0. \displaystyle \pm \frac{1}{2} 2
2s……2 0 0 \displaystyle \pm \frac{1}{2} 2
2 1 -1 \displaystyle \pm \frac{1}{2} 2
2p……2 1 0 \displaystyle \pm \frac{1}{2} 2
2 1 +1 \displaystyle \pm \frac{1}{2} 2
3s……3 0 0 \displaystyle \pm \frac{1}{2} 1
Bohr modelinin, atomun yapısında açıklayamadığı olaylar

1. Tek bir çizgi gibi görünen spektrum çizgilerinin gerçekte birden fazla çizgiden oluşması
2. Tek elektronlu atomlar dışındaki atomların spektrumu
3. Tüm spektrum alt çizgilerinin bir birinden farklı şiddette görülmesi

Bohr’un açıklayamadığı bu olaylar, başkuantum sayısı (n), orbital kuantum sayısı (C), magnetik kuantum sayısı (ml) ve spin kuantum sayısı (ms) ile açıklanmıştır.


Leave A Reply