Spiritizm Nedir

0
Advertisement

Spiritizm nedir? İspirtizma olarak da söylenen spiritizm hakkında bilgi. Spiritizm ile ilgili bilgi.

Ruh SembolüFransızca spiritisme’den türetilmiş ruhçuluk, ruh çağırıcılık anlamına gelen terim. Ölülerin ruhlarının yaşamlarını sürdürdüğüne inanarak onlann dediklerini algılama gücündeki kişiler (medyum) aracılığıyla ilişki sağlama uğraşısı olarakda tanımlanabilir. En eski ve ilkel dinlerin katkısı olan bu boş inanca göre ruhlann yarı maddi yapıdaki yanları yaşayan insanlarla yakınlık kurma ve söz yoluyla ilişki sağlama gücünde ve eğilimindedir. Ruh göçü, başkalaşma, göç (tenasüh) gibi inançlara yaslanan spirtizma, her zaman tartışma yaratmış bir konudur. Şarlatanlann elinde bol bol kötüye kullanılmış savunulması güç bir yöntemdir.

Türkiye’de spiritizmin kurucusu olarak Bedri Ruhselman kabul edilmektedir.


Leave A Reply