Sri Lanka Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Sri Lanka – Sri Lanka ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

sri-lanka-bayragiSRİ LANKA
Yüzölçümü: 65.628 km2.
Başkenti: Colombo.
Dil: Sinhala, Tamilce, İngilizce.
Sinhala resmi dil olmakla birlikte. Tamilce de “ulusal dil” açısından Sinhala diliyle eşit konumdadır. Çeşitli etnik toplulukların üyeleri, çoğunlukla İngilizce de konuşur.
Din: Teravada Budizmi (% 69), Hindu (% 15), Hıristiyan (% 8), Müslüman (% 8)
Dinsel inançlar etnik yapıyla yakından ilgilidir. Nüfusun % 69’u Teravada Budisti (Sinhalezler), % 15’i Hindu (Tamiller), % 8’i Hristiyan (hemen tümü Katolik) ve % 8’i Müslümandır. Vedalar geleneksel animist inançlarını (doğal dinler) sürdürürler. Yalnız Hristiyanlık, dinle etnik gruplar arası karşılıklı ilişkilerin dışında kalır. Avrupa ve Avrasyalı atalardan gelme azınlık grubu bir yana, Seylanlılar ile Tamiller arasında da az sayıda Hristiyan vardır. Devlet laiktir ve dinsel özgürlükler güvence altındadır. Ancak, devlet Budizmi büyük huzursuzluk kaynağıdır.
Para birimi: 1 Sri Lanka rupisi= 100 cent.
Başlıca kentleri: Dehileva-Mt.Lavinia, Moratuva, Jaffna, Kandy, Gaile.

Güney Asya’da ada devletidir. Hint Okyanusu’nda, Hindistan Yarımadasının güneydoğusunda, kıtadan 30 km açıktadır. Ada, Tamil Nadu Eyaleti’ne (Hindistan) kuzeyde Palk Boğazı ile, güneyde Mannar Körfezi’ni birbirinden ayıran, 48 km uzunluğundaki döküntü (resif) kayalıkların oluşturduğu doğal Adams Köprüsü (gelgit dönemlerinde sular altında kalır) ile bağlanır.

Yüzey Şekilleri: Adanın güneyinde ve doğusuna tepeler, yüksek düzlükler, vadiler ve sıra sıra dik kayalıklardan oluşmuş bir bütün olan İç Yaylalar egemendir. 1.200 m yüksekliğindeki Güney Dağ Duvarı’nı içeren İç Yaylalar, 2.500 m’nin üstüne çıkar. Bu dağlık merkezin çevresinde bir kıyı düzlüğü uzanır.

Kuzeyde güney olan bu düzlük, güneybatıda daralır. Kıyı boyunca, kum tepecikleri, lagünler, bataklıklar ve burun biçimindeki çıkıntılar göze çarpar. En yüksek nokta, başkent Colom-bo’nun 96 km doğusunda Pidurutalaga Dağı’dır (2.526 m). Ayrıca, adanın ortagüneyinde yükselen Adam Dağı (2.245 m), Budistler, Müslümanlar ve Hindular tarafından kutsal kabul edilir. Adanın büyük bölümünde ortalama yükselti 270-300 m arasındadır. En uzun ırmak Mahaveli (330 km) dışında, yaylalardan kaynaklanan küçük, hızlı akışlı ırmaklar kıyı düzlüklerine ulaşarak denize dökülür.

Advertisement

İklimi ve Bitki Örtüsü: Adada, nem oranı yüksek ekvatoral iklim egemendir. Ovalarda yıllık ortalama sıcaklık 25-30°C’yi bulur. Sıcaklık, yükseltinin artmasıyla düşer (1.800 m’den ortalama sıcaklık 15°C’ dir). Yağışlar, güneybatıda yağmur bölgesinin yüksek kesimlerinde 5.080 mm’ye (yıllık ortalama) ulaşırken, kurak bölge diye anılan kuzey ve doğunun görece daha kuru kesimlerinde yalnızca 1.900 mm’dir. Yağmur bölgesinin belirli bir kurak mevsimi yoktur. Yine de, en yoğun yağışlar, mayıs sonlarında, ağustos ya da eylüle kadar süren güneybatı musonları sırasında ve kasım-ocak arasında kuzeydoğu musonları döneminde görülür. Kurak bölgede hemen tüm yağmurlar, ekim-ocak arasında düşer. Bu bölgede, sık sık su taşkınları, kuraklıklar yaşanır.

Yağışlı bölgenin doğal bitki örtüsü tropikal yağmur ormanlarının büyük bölümü, tarım için açılmış olmakla birlikte, kerestesi değerli (tik, abanoz, sandal) ormanlardan günümüzde de yararlanılır. Kurak bölgenin dağınık muson ormanları, hintağacı, abanoz ağaçları gibi karışık ağaç topluluklarını içerir. Kıyı boylarına egemen olan palmiye ağaçları, kuzey düzlüğünde yerini dikenli bodur çalılıklara bırakır. Doğu ovalarının bitki örtüsü, düşük nitelikte çayırlardan (damanas) oluşur. Fil, ayı, leopar, geyik, maymun, yabandomuzu, çakal, miskkedisi, firavunfaresi, timsah ve çeşitli kuşlarla sürüngenler, Sri Lanka’nın zengin doğal hayvanları arasındadır. Yala ve Vilpattu ulusal parkları, başlıca doğal yaşam barınaklarıdır.

Ekonomi:
Tarım: Sri Lanka’nın toplam dışsatım gelirlerinin yaklaşık % 70’ini tarım ürünleri oluşturur. Toplam yüzölçümün % 31’i (2 milyon hektar) tarıma elverişlidir. Bunun yaklaşık 1/3’ü (kurak bölgede), başlıca besin ürünü pirince, geri kalan 2/3’ün büyük bölümü (özellikle, yağışlı bölgede) başlıca dışsatım ürünleri çay, kauçuk, kakao ve hindistancevizi üretimine ayrılmıştır.
Hayvancılık: Büyükbaş, küçükbaş (sığır, manda, koyun, keçi, domuz), kümes hayvanları varlığı 12.5 milyonu aşar. Ancak, ticari açıdan çok üretim ağırlıklıdır. Yıllık balık üretiminin, yalnızca % 2’si derin sularda gerçekleştirilir.
Doğal Kaynaklar: Sri Lanka, doğal kaynaklar (demir filizi, değerli taşlar, özellikle safir, yüksek nitelikli büyük grafit yataklan, ilmenit, toryum, titanyumdioksit ve zirkonyum, kireçtaşı, kuvars, mika, tuz) açısından oldukça zengindir. Düşük kalorili turba, ülkenin tek fosil yakıtıdır.

Advertisement

Leave A Reply