Statik Elektrik Özellikleri

0
Advertisement

Statik elektrik konusunun, elektrik dağılımı, iletimi, statik elektrik özellikleri özet konu anlatımı, madde madde özellikler.

Statik Elektrik Özellikleri

► Üzerinde (e) sayısı (p+) sayısına eşit olan cisim yüksüz (nötr)’dür: (0) yüklüdür.

► Üzerinde (e) sayısı > (p+) sayısı olan cisim (-) yüklüdür.

► Üzerinde (e) < (p) sayısı olan cisim (+) yüklüdür.

Advertisement

► İpek parçasına sürtülen camın yükü (+), kürke sürtülen ebonitin yükü (-) olur.

► Aynı tür yüklü cisimler birbirini iter.

► Karşıt tür yüklü cisimler birbirini çeker

► Nötr bir cisim, (+) veya (-) yüklü cisimler tarafından çekilir.

Advertisement

► Yük fazla ve uzaklık küçük ise elektriksel kuvvet büyük olur.

► Doğal durumda cisimler, yüksüzdür, ancak bazı işlemlerle elektrikle yüklü hale getirilebilirler.

► Sürtme ile elektriklemede sürtünen iki cisim aynı çoklukta fakat karşıt tür yüklenirler.

► Dokunma ile elektriklenmede dokunan-cisimlerin hepsi aynı tür yükü sığaları oranında bölüşürler.

Advertisement

► Etki ile yüklemede, cisim üzerinde bulunan yüklerin etki ile kutuplanmasından yararlanılarak, cisimler yüklenir.

► Elektrik etkileşmeye katılan bütün cisimlerin toplam yükleri korunur. (Bu cisimlere Yerküre de dahil)

► Evrende toplam yük korunur.

► Bir cismin yükünün bir iletken aracılığı ile boşaltılmasına (nötrleştirilmesine) topraklama denir.

Advertisement

► İletken: bir noktasındaki elektrik etkiyi her yerine çabuk ileten.

► Yalıtkan: Elektrik etkiyi elektrikli bölgesinde sınırlı tutan

► Kötü iletken: Elektrik etkiyi yavaş ileten

► Metallerde iletkenlik “serbest elektronlar”ca

Advertisement

► Alev ve diğer iyonlaşmış gazlar ile çözeltilerde (+) ve (-) iyonlarca sağlanır.

► Bir iletkenin şekli ne olursa olsun yükler yüzeyinde bulunur, içinde elektrik etki olmaz.

► Yüklü iletkenlerin yüzeyinde yarıçapı küçük kısımlarda (sivri uçlarda) yük yoğunluğu daha büyüktür.

► Bu nedenle sivri uçlarda yük alışverişi şiddetli ve çabuk olur.

Advertisement

► Elektroskop (veya elektrometre): bir cismin yükünün çokluk ve türünü belirlemeye yarayan bir araçtır.

► NOKTASAL iki yük arasındaki elektriksel kuvvet (Coulomb kuvveti), yüklerin çokluğu ile doğru, aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.


Leave A Reply