Statik Nedir?

0

Statik nedir ne demektir? Statik kuralları ve temel özellikleri ile ilgili olarak ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız.

STATİK, kuvvetlerin dengesiyle ilgili; hareketi olmayan, durağan.

Advertisement

Arşimet’ in yazdığı iki eserde statikle ilgili bilgiler bulunmakla birlikte dinamiğin ilk kavramları Galileo ile birlikte gündeme geldi. Denge, hareketin yokluğuyla açıklandığına göre, statik dinamiğin bir alt bölümü gibi düşünülebilir. Statik duran cisimlerle ilgili bilgi verir. Cisimlerin denge koşullarını ve denge çeşitlerini inceler. Bir cismin dengede bulunduğunu söylemenin iki anlamı vardır.

1- Cisim hareketsizdir ya da dönmemektedir.
2- Cisim sabit bir hızla hareket etmekte ya da dönmektedir.

Bu bağlamda statik dört temel vardır. Paralelkenar ilkesi, bir rijit cismin herhangi bir noktasına etki etmekte olan iki kuvvetin yerine bu iki kuvvete eş değerde tek bir kuvvet alınabilir. Bu bir bileşke kuvvetidir. İki kuvvet üzerinde kurulan paralelkenarın köşegeni olarak belirlenir. Aynı biçimde bu bileşke kuvvet yerine doğrultuları belli iki kuvvet de alınabilir. Bu kuvvetlere bileşen denir. Denge ilkesi, bir rijit cisme yalnızca iki kuvvet etki etmekteyse cismin denge durumunda olabilmesi için bu kuvvetler zıt yönde, aynı şiddetle ve aynı doğrultuda olmalıdır. Süper pozisyon ilkesi, bir rijit cisim birtakım kuvvetlerin etkisi altmda den-gedeyse, bu kuvvetlerin araşma dengede olan başka kuvvetlerin eklenmesi ya da çıkarılmasıyla cismin denge durumu bozulmaz. Etki-tepki ilkesi, birbirine dayalı iki cismin dayandıkları noktada birbirlerine uyguladıkları kuvvetlerin şiddetleri ve doğrultulan aynı, yönleri ise zıttır.

Bu dört temel ilkeden çıkarılabilecek iki sonuç vardır:

Advertisement

1- Üç kuvvetin etkisi altında bulunan bir cismin dengede olabilmesi için bu kuvvetlerin aynı noktada kesişmesi gerekir,
2- Doğrultusu ve yönü değiştirilmemek kaydıyla kuvvet kaydırılabilir. Yani kuvvet kaydırılabilir bir vektördür.


Leave A Reply