Su Altındaki Basınç

0

Su altında basınç artışı nasıl olur? Suyun derinliklerine inildikçe basınçtaki değişiklikler nelerdir? Etkileri hakkında bilgi.

Su altındaki basınç yüzeydeki basınçtan çok daha yüksektir; denizdeki basınç her 10 metrede santimetre kareye 1 kilogram kadar artar. Bir dalgıcın vücudunu sıkıştıran su basıncı, adi şartlar altında, kendisine yüzeyden verilen havayı solunmasını önleyebilir, çünkü kasları göğsünü şişirmeye yetecek kadar kuvvetli değildir. Fakat aslında denizin üstündeki gemiden tulumbayla dalgıcın elbisesinin ve başlığının içine (dolayısıyla ciğerlerine) basınçlı hava verilir. Herhangi bir anda bu havanın basıncı dalgıcın indiği derinlikteki su basıncına eşittir. Bu suretle dalgıcın vücudunun içindeki basınç elbisesinin dışındaki suyun basıncına eşit yapılır ve suyun ezici kuvveti dengelenmiş olur. Bir derinliğe kadar insan vücudu bu basınçlara dayanabilir, çünkü bunlar içten ve dıştan aynı değerdedir. 30 metre derinlikteki basınç su yüzündekinin dört katıdır. Dalgıç elbisesiyle su basıncının yüzeydekinin yedi katına çıktığı 60 metre derinlikte çalışmak mümkündür. Dalgıcın vücudu, basıncı normal basıncın yedi katı olan havayla çevrelenmiştir ve ciğerleri de normal basıncın yedi katı basınçlı havayla doludur. Vücudunun içindeki basınç dışarıdaki basıncı dengelediği için suyun ezici ağırlığını hissetmez. 90 metreye dolmak tehlikelidir. Bu derinlikte dalgıcın ciğerlerindeki basınç normal atmosfer basıncının en az on katı olması gerekecektir. Bu kadar yüksek basınçlı havayı solunmak gerçekten çok tehlikelidir, çünkü ciğerler yoluyla çok miktarda azot (havanın beşte birini teşkil eden bir gaz) soğurulur ve bu da kanda erir. Dalgıç deniz yüzüne çıktığı zaman azot kabarcıklar halinde toplaşır ve damarları tıkayarak kanın normal akışını durdurur. Bu ölüme kadar gider.

Advertisement

30 metre derinlikte, su basıncı santimetre kareye 4 kilogram kadardır. 60 metre derinlikte su basıncı santimetre kareye 7 kilogram kadardır. 90 metre derinlikte su basıncı santimetre kareye 10 kilogram kadardır.


Leave A Reply