Su Kemeri İle İlgili Cümleler, Su Kemeri Hakkında Kısa Bilgi

0

Su Kemeri ile ilgili cümleler. Su Kemeri kelimesi içeren “Su Kemeri” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

su kemeri

Su Kemeri Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Günümüze oldukça iyi durumda ulaşan bu su kemerleri, devam etmekte olan çevre düzenlenmesi ve restorasyon çalışmaları tamamlandığında İzmir’in önemli bir simgesi olmaya adaydır.
 2. *** Su kemeri, üzerinden su akan köprü demek, kısaca su kanalları da denilebilir.
 3. *** Su kemeri bir su sisteminin sadece bir ayağı olmakla birlikte en anıtsal yapısıdır.
 4. *** Segovia Su Kemeri, 20. yüzyıla kadar şehre temiz su taşıyan bir köprü olmuş.
 5. *** Su kemerleri kente yaklaşık 15 km uzaktan suyu getiriyorlardı.
 6. *** Oradaki su kemerleri en iyi şehrin kuzeyindeki yüksek bir noktadan görülür.
 7. *** Bozdoğan Su kemeri İstanbul Fatih’te, bugün İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu tepe ile Fatih Camii’nin bulunduğu tepe arasında uzanmaktadır.
 8. *** Bu su kemeri değişik dönemlerde onarımlar geçirmiştir.
 9. *** İstanbul’da bulunan su kemerleri bir kerede ziyaret etme şansımız pek yok.
 10. *** Su kemerleri hakkındaki çoğu çalışmada Aspendos su kemerlerinden kısaca da olsa bahsedilmiştir.
 11. *** Eski zamanlarda su kemerlerindeki teknoloji hala beni şaşırtmaya devam ediyor.
 12. *** Şehrin ortasında yer alan su kemerine sahip çıkamadık ve tarihimizin yıkılmasına seyirci kaldık.
Su Kemeri Hakkında Kısa Ansiklopedik Bilgi

Su kemeri, suyu bir kaynaktan uzaktaki bir dağıtım noktasına taşımak için inşa edilmiş bir su yoludur. Modern mühendislikte, su kemeri terimi, bu amaçla kullanılan herhangi bir boru, hendek, kanal, tünel ve diğer yapılar sistemi için kullanılır.

Su kemeri terimi ayrıca genellikle yapay bir su yolu üzerindeki bir köprüyü ifade eder. Su kemerleri antik Yunanistan, antik Mısır ve antik Roma’da kullanılmıştır. Modern zamanlarda, ülkenin en büyük şehirlerini tedarik etmek için Amerika Birleşik Devletleri’nde en büyük su kemerleri inşa edilmiştir. Modern su kemerlerinde çok daha büyük kanallar kullanılabilir.

Su kemerleri bazen yeraltında inşa edilen tüneller üzerinden yollarının bir kısmı veya tamamı için koşarlar. Modern su kemerleri boru hatlarını da kullanabilir. Tarihsel olarak, tarım toplumları mahsulleri sulamak ve büyük şehirlere içme suyu sağlamak için su kemerleri inşa etmişlerdir.


Leave A Reply