Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Çevreye Etkisi

0

Su ürünleri yetiştiriciliğinin, balık çiftliklerinin çevreye olan olumsuz etkileri nelerdir ve nasıl gerçekleşir? Su ürünleri yetiştiriciliğinin çevre açısından durumu

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Çevreye Etkisi

Doğal kaynakları kullanan veya çevre ile etkileşime giren herhangi bir faaliyet, potansiyel olarak bununla ilgili sorunlara yol açacaktır. Su ürünleri yetiştiriciliği de bir istisna değildir. İşte uygulama hakkında bazı olumsuz etkiler:

Advertisement

Besin Kirliliği

Özellikle yoğun su ürünleri yetiştiriciliği çiftlikleri ile, çiftliklerdeki deşarj edilebilir atıkların (yenmemiş gıdalar, vücut atıkları ve ölü balıklar dahil olmak üzere) boşaltılması söz konusudur, bu da yakınlardaki su ve toprağın kirlenmesine neden olur. Kimyasallar, besin maddeleri ve yiyecekler çiftlik sularında çözülürse, bu tür suların çevredeki sularla temasa geçmesine neden olurlar. Bu besin olarak bilinir. Deniz tabanına yerleşmiş organik kalıntı da deniz tabanındaki fauna ve flora topluluklarının değişmesine neden olabilir.

Kaçak Balıklar

Bir başka çevresel sorun, çiftlik balıklarının yerel vahşi balıkçılığa olan etkisidir. Balık çiftliklerinde hastalık ve parazit salgınları seyrek olmakla birlikte, tutuldukları yüksek yoğunluktan dolayı çiftlik balıkları arasında hızla yayılabilir ve hastalık kafeslerden kaçan veya salınan balıklar sayesinde, yabani balık popülasyonlarına da yayılabilir. Balık çiftçileri, bu salgınlarla antibiyotikler ve balık yemlerindeki diğer kimyasallarla savaşmaktadırlar, fakat bu ilaçların kafeslerin etrafındaki ekosistemler üzerindeki etkiler yaratır. Yakın zamanlarda, çiftlik balıkları için güvenli ve etkili aşılar geliştirilmiş ve yaygın olarak kullanılmaktadır ve su ürünleri yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanımı azalmıştır.

Habitat Tahribatı

Habitat tahribatının iyi bir örneği, deniz mahsullerinin üretilmesi için havuzların oluşturulmasıdır. Tayland, Vietnam ve Filipinler gibi yerlerde birçok su organizması için üretim alanı olarak kullanılan binlerce hektarlık mangrov ve sahil kuşağı tahrip olmuştur. Mangrovlar, birçok deniz ve kara türünü de destekler ve ayrıca sahil şeridini fırtınalardan korur.

Advertisement

Hastalıkları Kontrol Etmede Kullanılan Kimyasallar

Bakteri, mantar, viral ve diğer patojenik maddeleri kontrol etmek için, balık çiftlikleri (havuzlar ve kafesler) üzerinde ilaçlar ve kimyasallar kullanılabilir. Bu çözünmüş kimyasalların yakındaki diğer suda yaşayan organizmalarla temas edebilme ihtimali her zaman vardır. Bu tür ilaçların çok fazla kullanımı da balıkları yiyen insanlar üzerinde etkili olabilir.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ NEDİR – ÖNEMİ


Leave A Reply