Suat Hayri Ürgüplü Kimdir?

0

Suat Hayri Ürgüplü Kimdir? Suat Hayri Ürgüplü hayatı, biyografisi, çalışmaları ile ilgili bilgi.

Suat Hayri ÜrgüplüSuat Hayri Ürgüplü; hukukçu, politikacıdır (Şam 1903-jstanbul 1981).

İstanbul Hukuk Mektebi’ni (1925) bitirdi. Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan Türk-Yunan Ahali Mübadelesi Hakem Mahkemesi’nde çevirmenlik, yargıçlık (1925-1929); İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde yargıçlık yaptı (1929-1932). VI. ve VII. dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (1939-1946), 9. dönemde Demokrat Parti listesinden Kayseri bağımsız milletvekili seçildi. İkinci Saraçoğlu Hükümeti’nde İnhisarlar (Gümrük ve Tekel) vekilliği yaptı (1943-1946). Bakanlığı sırasında kahve yolsuzluğuna karıştığı öne sürülünce kendi isteğiyle Yüce Divan’a sevkedildi. Suçsuz olduğu anlaşıldı ve aklandı. Avrupa Danışma’ Meclisi Türk Kurulu başkanlığı, TBMM ikinci başkanlığı (1950-1952), Bonn (1952-1955), Londra (1955-1957), Washington (1957-1960), Madrid (1960) büyükelçilikleri görevlerinde bulundu.

1961’de, Adalet Partisi listesinden Kayseri bağımsız senatörü seçildi. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı (1961-1963) yaptı. 1965’te, Üçüncü İnönü Koalisyon Hükümeti’nin düşmesi üzerine, partilerüstü başbakanlık görevine atandı (Şubat-Ekim 1965). 1966’da dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından kontenjan senatörlüğüne getirildi. 12 Mart 1971 Muhtırası’ndan sonra kurulan ikinci Nihat Erim Hükümeti’nin istifa etmesiyle (Nisan 1972), ikinci kez hükümeti kurma görevini üstlendi. Oluşturduğu bakanlar kurulu listesinde Cevdet Sunay’ın bazı adlarla değişiklik yapma önerisine karşı çıkarak görevi bıraktı (Mayıs 1972). Aynı yıl kontenjan senatörlüğü sona erdikten sonra politik yaşamdan çekildi.


Leave A Reply