Suç Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Suç ne anlama gelir? Suç kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış

2. Yasalara aykırı davranış, cürüm
“Casusluk suçundan yakalanıp müebbet hapse mahkûm olmadın mı?” – R. H. Karay

yasaya, töreye aykırı bir davranışta veya harekette bulunmak
“Bunlar çok önceden suç işlemişler, hapse girmemek için dağa çıkmışlardı.” – N. F. Kısakürek
bir kimseye işlediği suçun cezasını vermemek
Suç sayılmak
suçunu bağışlamak
Suçun işlendiği alet veya suçun işlenmesinde söz konusu olan alet
Birine suç atma
İnsanlık onuruna yakışmayan suç
“Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlar yüz kızartıcı suçlardır.”
Eğitim ve iş hayatında bir kimsenin disiplin yönetmeliğine aykırı davranışı
Suçüstü
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim, kriminoloji
İşlenen suçu resmî makamlara bildirme, duyurma
Çeşitli kişi ve örgütlerce planlanıp işlenen suç
İnsanlığa karşı işlenen kabahat
Disiplin suçuyla belli süreler için okuldan veya meslekten uzaklaştırılma
Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan, istemeyerek gerçekleştirilen suç
1. Birini suç işlerken yakalama, cürmümeşhut, meşhut suç

2. Suç işlerken
“Oynadığı kumlukta suçüstü yakalanan bir çocuk ürkekliğiyle kaçıvermiş, ortadan kayboluvermiştir.” – N. F. Kısakürek


Leave A Reply