Suda (Denizde, Gölde v.s.) Boğulmalarda İlk Yardım Nasıl Yapılır?

0

Denizde, gölde ve ya başka bir su birikintisinde boğulma tehlikesi gösteren kişiler nasıl kurtarılır? Boğulmalarda ilk yardım ve kurtarma nasıl yapılır?

Kaza ile meydana gelen suda boğulmalar daha çok yüzme bilmeyenlerin başına gelir. İyi yüzme bilenlerin boğulması ender görülür. Bu da ya güçlerinin üstünde büyük bir mesafeyi yüzme zorunda kalmalarından veya su içinde bir şeye çarpma, kramp gibi sebeplerle yüzemeyecek hale gelmelerinden olur.

Advertisement

Suda boğulanları kurtarma işi başlıca dört bölüme ayrılır: Yüzme bilsin bilmesin her hangi bir kimsenin uzanarak veya bir şey uzatarak başarabileceği kurtarmalar; bir şey fırlatarak yapılabilecek kurtarmalar; sandal vs. ile yapılabilecek kurtarmalar; yüzerek yapılan kurtarmalar.

Cankurtaran

Uzanarak kurtarma için, önce kurtaracak olan kimse sağlam bir yere tutunmalı, sonra da kazazedeyi kendisi tutmalı, onun kendisini tutmasına meydan vermemelidir. Eğer uzanarak yetişemiyorsa el altında bulunan dal parçası, kürek, hatta her hangi bir giyecek eşyasını uzatabilir. Biraz daha uzak mesafede bulunan kazazedelere, can simidi, can yeleği, deniz, yastıkları vs. fırlatılarak buna tutunmaları sağlanır. Fırlatılacak şeyin kazazedenin çok yakınına düşürülmesi şarttır.

Sandalla kurtarmak için, sandalın arkasının kazazedeye yanaşması lazımdır. Onu mutlaka sandala çekmek de şart değildir, yardım yetişinceye kadar başını suyun üstünde tutmak yeter.

Advertisement
Cankurtaran Güvenlik Malzemeleri

Cankurtaran Güvenlik Malzemeleri

Yüzerek yapılan kurtarmalar, suda kurtarma işlerinin en tehlikelisidir. Kurtaracak kimsenin çok iyi bir yüzücü olması, aynı zamanda kurtarma işlerinde tecrübe sahibi bulunması lazımdır. Kurtarıcı kazazedeye arkadan yaklaşmalı, sonra tek elle çenesinin altından yakalayarak öbür eli ve bacaklarıyla geri geri yüzmelidir. Kazazedenin başını sudan fazlaca çıkarmaya çalışmak yersizdir.

O zaman mevcut suyun içinde dikileceğinden yüzdürme zorlaşır. En uygun şekil saçından tutarak yüzdürmektir.

Kazazede sudan çıkarılır çıkarılmaz başı aşağı getirilmek suretiyle midesine ve ciğerlerine giden suyu çıkarmaya çalışmalı boğazı gıcıklanarak kusturulmalıdır. Eğer soluğu kesilmişse hemen suni teneffüs yaptırmak lazımdır, çünkü solunum durduktan sonra kalp daha birkaç dakika çalışmaya devam edebilir. İşte bu birkaç dakika içinde hemen müdahalede bulunulursa ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan kimsenin hayatı kurtarabilir. Zamanla yarış yapılarak kazazede kurtarılabilir.

Sağlık Uyarı


Leave A Reply