Süleyman Nazif Edebi Kişiliği

0
Advertisement

Ünlü Türk şair ve yazarlarından olan Süleyman Nazif’in hayatı ve edebi kişiliği ile ilgili genel bilgiler.

Süleyman NazifServet-i Fünun topluluğunda, ondan sonraki dönemlerde eserler vermiş ünlü bir Türk şair ve yazarıdır. 1870’te Diyarbakır’da doğdu. Sait Paşa adında bir yazar ve devlet adamının oğludur. Özel öğrenim görerek Arapça, Farsçayı, bu dillerin edebiyatını yakından öğrendi. Daha sonra Fransızca öğrenerek Batı edebiyatını da tanıdı. Servet-i Fünun’a yazdığı yıllarda, 1897’de, istibdatla savaşmak için Avrupa’ya kaçtı. Bir yıla yakın Fransa’da kaldıktan sonra yurda döndü. Bursa vali muavinliğine atanarak Meşrutiyet’in ilân olunduğu 1908’e kadar orada kaldı.

Meşrutiyet’ten sonra Kastamonu, Trabzon, Musul, Bağdat valiliklerinde bulundu. Bu son iki ilin elimizden çıkması üzerine İstanbul’a dönüp gazeteciliğe başladı. Mütareke yıllarında İstanbul’u işgal eden düşmanlara karşı yazdığı çok cesur, yurtseverce bir yazısı yüzünden Malta Adası’na sürgün edildi. 1921’de serbest bırakılıp yurda döndü. Bundan sonra, ölümüne kadar, yine yazarlığına devam etti. 1927’de İstanbul’da öldü.

İlk eserlerini sadece manzum olarak veren Süleyman Nazif, sonraları mensur (düz yazı) eserler de yazarak Türk edebiyatında her iki türde ün kazanmıştır. Şiirlerinde gerek dil, gerek konu bakımından Namık Kemal’in etkisi göze çarpar. Bunların büyük çoğunluğu yurt, ulus sevgisini dile getiren manzumelerdir. Süleyman Nazif nesir halindeki yazılarında da aynı yolu izlemiş, genellikle yurdun, ulusun dertlerini, davalarını savunan yazılar yazmıştır.

Bu bakımdan onun yazılarında, sanatçılık çabasından çok, ulusa, yurda yararlı olmak çabası göze çarpar.

Advertisement

Süleyman Nazif’in çok sağlam yapılı bir dili, anlatımı vardır. Ancak, dili, anlatımı günümüz için eskimiş durumdadır; çünkü kendisi, duru, arı bir dilden çok, eski Osmanlı üslûbunun havasını sürdürmüştür. Eserlerinin çoğu küçük boyda kitapçıklardan meydana gelmiştir. Sayıları 30’u bulan bu kitaplardan başlıcaları şunlardır: Gizli Figanlar (şiirler); Batarya ile Ateş; Firaak-ı Irak (şiirler, nesirler); Çal, Çoban Çal (makaleler); Namık Kemal; İki Dost (inceleme).


Leave A Reply