Süleyman Peygamber Kimdir?

0
Advertisement

Süleyman Peygamber (Hz. Süleyman) kimdir? Süleyman Peygamber’in hayatı, mucizeleri, peygamberlik dönemi hakkında bilgi.

Süleyman Peygamber; İsrailoğulları peygamberi ve kralıdır (İÖ 10. yüzyıl).

Kendisi gibi peygamber ve İsrailoğulları kralı sayılan Davut’un oğludur. Kısas-ı Enbiya (Peygamberler Tarihi)’ya göre, 12 yaşındayken, babasının yerine kral oldu. Karşıtlarını sindirme ve politik evliliklerle konumunu güçlendirdi. Bu arada Mısır firavununun kızıyla da evlendi. İbranilerin ilk büyük tapınağı olan Mescid-i Aksa’yı ve krallık sarayını yaptırdı. Sömürgeler edindi, ticareti canlandırdı. Kudüs’ü bayındır hale getirdi. Akabe Körfezi’nde bakır üretimine ağırlık verdi. 12 kabileden oluşan İsraillilerin merkezi yönetimi zayıflatmamaları için ülkeyi kabile sınırlarından değişik 12 yönetsel bölgeye ayırdı. Ölümünden sonra tahta çıkan oğlu Rehoboam döneminde soyundan gelenler Yahuda Krallığı’nı, kuzey kabileleri İsrail Krallığı’nı kurunca İsrailoğulları Devleti ikiye ayrılmış oldu. Söylencelere göre kuşların ve karıncaların dillerinden anlar, canlı varlıklarla konuşur, esen rüzgârlara, fırtınalara, akan sulara, çalkalanan denizlere egemen olurmuş. Tevrat, Süleyman’ın biri bilgelik öteki yönetcilik olmak üzere iki önemli niteliğinden söz eder. Tevrat’taki Meseller ve Neşideler Neşidesi bölümlerinin onun özdeyişlerinden ve şiirlerinden oluştuğu varsayılır. Hayvanlarla konuşması, “Mühr-ü Süleyman” denen yüzüğü, güçlü bir hükümdar oluşu, rüzgârlar ve cinlere egemenliği, Saba Melikesi Belkıs ile ilişkileri Divan şiirinde telmih yoluyla çokça söz konusu edilmiştir.

]]>


Leave A Reply