Sultan Üçüncü Osman Dönemi

0

Osmanlı sultanı III. Osman dönemi olayları ve hayatı hakkında bilgi

3. OsmanIII. Osman, Osmanlı padişahı (İstanbul 1699-ay.y. 1757). Padişahlık dönemi; 1751-1757. Babası II. Mustafa, annesi Şehsüvar Sultan’dır. Ağabeyi I. Mahmut‘un ölümü üzerine 14 Aralık 1754’te tahta çıktı.

Devlet yönetimi ve sorumluluğundan uzak, sarayda kapalı yaşadığı için iki yıl süren saltanatı süresince yönetimde etkili olamadı. Sadrazam değiştirmekle tanındı, yedi sadrazam görev yaptı. Askere büyük bir cülus bahşişi dağıttı. Mayıs 1755’te, Hekimoğlu Ali Paşa’yı sadrazamlıktan alarak Kıbrıs’a sürdü ve yerine Naili Abdullah Paşa’yı getirdi. Ancak üç ay sonra onu da görevdan aldı ve 63 gün sonra idam ettireceği Bıyıklı Ali Paşa’ yı sadrazam yaptı. Ali Paşa’nın ardından Yirmisekiz Çelebizade Mehmet Sait Paşa sadrazam olduysa da Nisan 1756’da onu görevden alarak yerine, ikinci kez sadrazam olan Bahir Mustafa Paşa’yı atadı. Bahir Mustafa Paşa’ nın ikinci sadrazamlığında Cibali’de çıkan ve 48 saat süren yangında, İstanbul’un dörtte üçü yandı. Dokuz ay sadrazamlık yapan Bahir Mustafa Paşa’ dan sonra 18. yüzyılın en büyük devlet adamlarından biri olan Damat Koca Ragıp Paşa bu göreve atandı.

III. Osman, halk arasında çok sevilen Şehzade Mehmet’i zehirleterek öldürttü. Ragıp Paşa’yı da görevden almayı düşündüğü sırada, hastalanarak öldü. Saltanat yılları, devlet yönetimindeki gevşemenin bir sonucu olarak sınır bölgelerinde ayaklanmaların başladığı, birçok önemli eyalette valilerin görev yapamaz duruma geldiği, eşkiyalığın hızla yayıldığı bir dönem oldu. Dış ilişkilerde ise barışçı bir politika izlendi. Bayındırlık alanında sözü edilmeye değer iki eser bıraktı. Biri İstanbul’un Ahırkapı semtindeki deniz feneri, ötekisi ise ağabeyi I. Mahmut‘un başlayıp bitiremediği, bugün de onun adını taşıyan Nuruosmaniye Camisidir.


Leave A Reply