Süngerler Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Bir hayvan türü olan SÜngerler hakkında kısa bilgi.

Spongilla lacustris türü sünger

Spongilla lacustris türü sünger

Süngerler (Latince Porifera) çok-hücreli hayvanlardan Parazoa bölümünün bir filumu. Bitkilere yakın bir görünümleri vardır. Askon tip temel biçimleridir. Oskulum denilen bu ağzı açıklığı iç bölgeye uzanır. İç çeper kamçılı hücrelerle, dış bölüm ise plak hücre tabakasıyla kaplıdır. İç bölümden dışa çok sayıda ince gözenekler açılır. Su bu gözeneklerden girer. Sudaki tüm besleyici maddeler kamçılı hücrelerce alınır, sindirilir ya da çevrede dolaşan amip hücrelerine verilir. Daralıp açılabilen gözenekler suyu filtre ederler. Sindirilmeyen artıklar süngerden oskulum açıklığından çıkıp uzaklaştırılırlar. Genişlemeyle kapsamlı ve çok dallı bir kanal sistemi oluşur. Gelişen süngerler tomurcuklanmayla üreyip koloniler oluşturursa kanal sistemi ve oyuk boşluk bir labirent haline gelir. İskelet oluşturan hücrelerden çıkan salgıyla kalkerli camlı ya da boynuzsu (spongin) iskelet oluştururlar.

Cinsel organları olmasına karşın genelde yumurta ve tohumlar orta tabak hücrelerine dağıtılırlar. Bunlar ayrı eşeyli süngerlerde erkeklerde ve dişiler de erdişi süngerlerde ise aynı hayvanda oluşurlar. Tomurcuklanma ile üreme de görülür. Yumurta gelişimi annenin vücudunda olur. Yumurtalardan yumurta biçimli kamçılı ve kirpikli kurtçuklar çıkar.

5.000 sünger türünün % 90’dan fazlası denizlerde, bazıları da tatlı sularda yaşar. Tüm süngerler kalkerli süngerler, üç ışınlı camlı süngerler, dörtışınlı camlı süngerler ve keratinli süngerler olmak üzere 4 takımdan oluşur.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply