Sünnet Geleneği Nedir? Sünnet Olmak Hakkında Bilgi

0

Sünnet nedir? Diğer dinlerde ve Müslümanlıkta sünnet geleneği, sünnet etmek, sünnet ne zaman yapılır, sünnet hakkında bilgi.

sunnetSünnet; Hz. Muhammed’in birtakım işlerde kendisinin yaptığı, başkalarını ise yapıp yapmamakta serbest bıraktığı hareketlere sünnet denir. Peygamber’in Tanrı emri olarak bildirdikleri ise farzdır ki yerine getirilmesi şarttır.

Advertisement

Çoğunlukla Müslümanlar’da, ayrıca Musevilik gibi daha başka dinlerde de, erkeklerde cinsiyet organının ucundaki derinin kesilmesi geleneğine de sünnet denir.

Bu geleneğin çok eski bir geçmişi vardır. Yapılan incelemeler, M. Ö. 4000 yıllarında Mısırlılar’ın sünneti bildiklerini ortaya çıkarmıştır. II. Ramses’in oğlunun sünnet edilişini gösteren kabartmalar ve heykeller bunu ispat etmektedir.

Musevilikte. —Sünnet, İbraniler’de Hz. İbrahim’le başlar. Tevrata göre, Hz. İbrahim, Tanrı’dan aldığı buyruğa uyarak, 80 yaşındayken kendi kendisini, o sırada 13 yaşında bulunan büyük oğlu İsmail’i, 8 günlük olan küçük oğlu İshak’ı sünnet etmiştir. Musevi geleneğine göre erkek çocuk, doğduktan 8 gün sonra sünnet edilir.

Hristiyanlıkta, — Hristiyanlar, Hz. İsa’ nın sünnet edildiğine inanırlar. İnanışa göre, Hz. İsa, kendisini sünnet ettirmiş, Hristiyanları acı çekmekten kurtarmıştır, bunun için de sünnete artık lüzum kalmamıştır.

Advertisement

Müslümanlıkta Sünnet

Müslümanlar’ın geleneğince, bu işe verilen addan da anlaşılabileceği gibi, sünnet dinin emri değildir. Yalnız, Müslümanlar Hz. Muhammed’in sünnetli olarak doğduğuna inanırlar. Bu bakımdan, Müslümanlıkta da sünnet gelenek olmuş, ayrıca, sağlık bakımından önemi kabul edildiği için çok benimsenmiştir. Hattâ, hac, zekât, namaz gibi Tanrı buyrukları ihmal edilebildiği halde, sünnet köklü bir gelenek. Müslümanlar’ı tanıtan bir işaret sayılmıştır.

Müslümanlığın ilk çağlarında sünnet, doğumun ya yedinci, ya sekizinci, ya da onüçüncü günü yapılırdı. Sonraları, Museviler’e benzemekten kurtulmak için bu gelenek bırakıldı, çocukların en çok 7 yaşındayken sünnet edilmelerine başlandı.

Bazı Müslümanlar kız çocuklarını da sünnet ederler. Buna nevf denir. Bugün nevf yalnız Arabistan’ın, Mısır’ın bazı yerlerinde yapılıyor. Eskiden Hicaz’da, Arabistan’da, sünnet edilmemiş kadın hor görülür, birisini yermek için ona sünnetsiz kadının çocuğu derlerdi.

Türkler, Müslüman olduktan sonra, sünnet geleneğine çok bağlandılar. Hele Osmanlılar çağında gösterişli sünnet düğünleri yapmak gelenek haline geldi.

Sünnet düğünleri sonbahara yakın aylarda yapılır. Ameliyat ayakta olur. Sonra eğlenceler başlar. Çocuklara getirilen çeşitli hediyeler yatağın yanına sıralanır. Bu düğünlerde hokkabaz, karagöz, kukla oynatılır. Akşam davetlilere yemek verilir, eğlenceler sabaha kadar sürer.

Advertisement

Bugün Batı’da da sünnetin gerekli olduğunu kabul eden tıp bilginleri çoktur. Bu arada, ameliyatla alınan bu deri parçasının, alınmazsa, hastalıklara yol açtığı, temizliğe engel olduğu kabul edilir.


Leave A Reply