Sünnetin Yararları – Sünnet Gelenekleri Nelerdir? Sünnet Olmak Hakkında Bilgi

0

Sünnet nasıl bir ameliyattır? Sünnet neden gereklidir, yararları nelerdir? Sünnet gelenekleri nelerdir? Sünnet sözlük anlamı.

Sünnet

Advertisement

Sünnet; Erkeklerde cinsiyet organının ucundaki derinin kesilmesi demek olan sünnet, başta Müslümanlık olmak üzere, Musevilik gibi daha başka dinlerde de bir gelenektir. Sünnetin sağlık bakımından olan faydasını bugünkü hekimlik de kabul eder. Yapılan incelemeler, sünnetli kimselerin bu organdaki birçok hastalıklardan korunduğunu göstermiştir. Bu arada, özellikle, balanit denilen iltihaplı hastalığa, hattâ gene o kesimdeki kanserlere, sünnetli erkeklerde sünnetsiz olanlardan çok daha az rastlandığını belirten istatistikler vardır. Ayrıca, sünnetsizlerde o kesimdeki derinin iltihaplanması ile ortaya çıkan fimosis hastalığında derinin kesilmesi, böylece hastanın sünnet edilmesi hekimlikte şart olmaktadır.

Sünnet basit bir ameliyattır; onun için, bu işi, bizde öteden beri usta sünnetçiler, ehliyetli sağlık memurları yaparlar. Ayrıca, sağlık şartlarının daha iyi yerine getirilmesine önem veren kimseler çocuklarını bir hastanede sünnet ettirmeyi daha uygun bulabilirler.

Sünnet Gelenekleri

Erkek çocukların sünnet edilmeleri geleneği çağlar boyunca bazı değişikliklere uğramıştır. Müslümanların inanışına göre, Peygamber Muhammed —daha başka on üç peygamber gibi— sünnetli doğduğundan, sünnet Müslümanlar için borç sayılmıştır.

Sünnet, Müslümanlığın ilk çağlarında doğumun yedinci, sekizinci, ya da on üçüncü günü yapılırdı. Yahudilere benzemekten kurtulmak için bu gelenek bırakıldı, çocukların en çok yedi yaşındayken sünnet edilmelerine başlandı: Bazı İslâm ülkelerinde Peygamber İsmail’in 13 yaşında sünnet edilmesine uyularak çocukları o yaşta sünnet ederler. Zamanla sünnet her Müslüman ülkede az çok değişen gelenek, törenler içinde yapılır olmuştur.

Advertisement

Bugün, bazı çevreler dışında, sünnet çok sade bir hale girmiştir. Eski sünnet düğünleri, ister zengin, ister fakir ailelerde olsun çok masraflı yapılır, aile bütçesi için bir yıkım olurdu.

Surname-i Vehbi'den: III. Ahmet'in sünnetinde köçekler

Surname-i Vehbi’den: III. Ahmet’in sünnetinde köçekler

Eski sünnetlerde, düğünden bir hafta önce sünnet olacak çocuğa yeni elbiseler, ayakkabılar, allı beyazlı başlığına elmas iğneler, bu başlığın ortasına bir nazarlık takılırdı. Çocuk bu kılıkla akrabalara, eşe-dosta götürülerek el öptürülürdü. Buna «okuyucu gezmek» denir, düğüne çağrı sayılırdı. Sünnetten bir gün önce çocuk hamamda yıkanır, o gece sağ elinin başparmağı ile işaret parmağına kına yakılırdı. Ertesi gün çocuk, atla, ya da araba ile gezdirilir, sonra sünnet edilirdi. Sünnet her gün yapılırsa da perşembe günü daha uğurlu sayılırdı.

Sünnet, evde yapılacaksa, o gün evin en büyük salonuna yatak —ya da karyola— konur, düğünü yapan kimsenin geçim durumuna göre bu yatak, şallarla, kumaşlarla, dokumalarla, bürümcüklerle, ipek çarşaflarla süslenir, sünnet olacak çocuğa mavi ipekten gecelikle takke giydirilirdi.

Zenginler toplu sünnet düğünleri yaparlar, kendi yakınlarıyla birlikte birkaç düzine çocuğu da sünnet ettirirlerdi. Bu büyük düğünler ya zenginlerin konaklarında olurdu, ya da özel çadırlar kurulur, bazen yataklara ikişer çocuk yatırılırdı. Sünnet, ister evde tek, ister dışarıda toplu olarak yapılsın, ameliyattan sonra toplantılar, eğlenceler düzenlenmesi gelenek haline gelmiştir. Düğüne çağrılan konukların getirdiği hediyeler yatağın yanma sıralanır. Hokkabaz, kukla, karagöz oynatılır. Meddahlar güldürücü hikâyeler anlatırlar. Bu arada yerine göre incesaz, bando, ya da küçük bir orkestra çeşitli parçalar çalar.

Müslümanlıkta Sünnet

Müslümanlar’ın geleneğince, bu işe verilen addan da anlaşılabileceği gibi, sünnet dinin emri değildir. Yalnız, Müslümanlar Hz. Muhammed’in sünnetli olarak doğduğuna inanırlar. Bu bakımdan, Müslümanlıkta da sünnet gelenek olmuş, ayrıca, sağlık bakımından önemi kabul edildiği için çok benimsenmiştir. Hattâ, hac, zekât, namaz gibi Tanrı buyrukları ihmal edilebildiği halde, sünnet köklü bir gelenek. Müslümanlar’ı tanıtan bir işaret sayılmıştır.

Müslümanlığın ilk çağlarında sünnet, doğumun ya yedinci, ya sekizinci, ya da onüçüncü günü yapılırdı. Sonraları, Museviler’e benzemekten kurtulmak için bu gelenek bırakıldı, çocukların en çok 7 yaşındayken sünnet edilmelerine başlandı.

Advertisement

Bazı Müslümanlar kız çocuklarını da sünnet ederler. Buna nevf denir. Bugün nevf yalnız Arabistan’ın, Mısır’ın bazı yerlerinde yapılıyor. Eskiden Hicaz’da, Arabistan’da, sünnet edilmemiş kadın hor görülür, birisini yermek için ona sünnetsiz kadının çocuğu derlerdi.

Türkler, Müslüman olduktan sonra, sünnet geleneğine çok bağlandılar. Hele Osmanlılar çağında gösterişli sünnet düğünleri yapmak gelenek haline geldi.

Sünnet düğünleri sonbahara yakın aylarda yapılır. Ameliyat ayakta olur. Sonra eğlenceler başlar. Çocuklara getirilen çeşitli hediyeler yatağın yanına sıralanır. Bu düğünlerde hokkabaz, karagöz, kukla oynatılır. Akşam davetlilere yemek verilir, eğlenceler sabaha kadar sürer. Bugün Batı’da da sünnetin gerekli olduğunu kabul eden tıp bilginleri çoktur. Bu arada, ameliyatla alınan bu deri parçasının, alınmazsa, hastalıklara yol açtığı, temizliğe engel olduğu kabul edilir.

Sünnet Nedir? – Sözlük Anlamı

 • Sünnet : 1. Hz. Muhammed’in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
  2. Erkek çocukta, erkeklik organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi
  3. Sünnet düğünü
 • sünnet etmek : erkek çocukta erkeklik organının ucundaki deriyi çepeçevre kesmek
 • sünnet olmak : sünnet edilmek
 • sünnet çocuğu : Sünnet edilmiş veya edilecek çocuk
  “Yaralı asker biraz sünnet çocuklarını andırır.” – Y. K. Karaosmanoğlu
 • sünnet düğünü : Erkek çocukların sünneti sırasında yapılan eğlence
  “Dükkân komşusu bu gece onu oğlunun sünnet düğününe çağırmış.” – R. N. Güntekin
 • sünnet ehli : Müslümanlıkta Hz. Muhammed’in koyduğu kuralları olduğu gibi uygulayan, onun izinden giden (kimse), ehlisünnet
 • ehlisünnet : Sünnet ehli


Leave A Reply