Sünnilik Nedir? (Kısaca)

0

Müslümanların %90’ınından fazlasını kapsayan sünnilik nedir? Sünniliğin tanımı nasıl yapılır? Sünniliğin mezhepleri nelerdir ve sünnilik ile ilgili genel bilgiler.

Müslümanlık’ta Kuran’daki buyrukları olduğu gibi tanıyan, Hz. Muhammed’in koyduğu kurallara uyanlara «Sünni» denir. Sünniler, bugün Müslümanlar’ın %92’sini teşkil ederler, sayıları 550 milyon kadardır.

Advertisement

Sünnilik 4 hukuk mezhebine ayrılmıştır: Hanefilik, Mâlikilik, Şafiilik, Hanbelilik.

Bu mezhepler, yukarıdaki sıraya göre ortaya çıktıkları gibi, gene aynı sıraya göre, liberalden muhafazakâra doğru da giderler; yani en liberalleri Hanefilik, en muhafazakârları Hanbelilik’tir; Mâlikilik de, Şafii mezhebine göre daha liberaldir.

Bu mezheplerin hepsi VIII. yüzyılın son ve IX. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkmış, sonradan büyük hukukçular tarafından daha mükemmel şekle konulmuştur. Sünniler’in %56′ sı Hanefi, %29’u Şafii, %13’ü Maliki, yalnız %2 kadarı Hanbeli’dir.

Bu 4 mezhep arasındaki hukuk ayrılıkları önemli değildir. Eskiden büyük İslam şehirlerinde 4 mezhebin de ayrı ayrı mahkemeleri vardı. Mahkeme bir amme davasına bakmıyorsa, davacı bunlardan istediğine başvurabilirdi; hatta daha liberal olduğu için, öteki mezhep mensupları çok kere Hanefi kadısını tercih ederlerdi.

Advertisement


Leave A Reply