Sure Nedir?

2
Advertisement

Sure nedir, Kuran-ı Kerim’de kaç adet sure vardır, özellikleri nelerdir? Sure hakkında bilgi.

sureSure; Kur’an-ı Kerim’in değişik bölümlerine sûre ismi verilir. Kur’an, uzunlu ve kısalı 114 sûreden oluşmuştur. En kısa sûre üç ayetten oluşan Kevser, en uzun sûre de 286 ayet olan Bakara Sûresi’dir.

Sûreler, Mekke, ve Medine’de nazil olmuş, bu yüzden Mekke’de nazil olanlara Mekkî, Medine’de nazil olanlara Medenî sûreler denilmiştir.

Mekkî sûrelerde daha çok iman konusu üzerinde, Medenî sûrelerde de amelî meseleler üzerinde durulmuştur.

Kur’anın ilk sûresi Fatiha, son sûresi de Nâs Sûresi’dir.

Advertisement

Sûrelerin bugünkü tertibi bizzat vahiyle ve Peygamberimiz tarafından yapılmıştır. Her sûrenin başında Besmele bulunur. Ancak Tevbe Sûresi’nin başında Besmele yoktur. En-Neml Sûresi içindeki ayet olan Besmele ile sayısı 114’e ulaşır.

Sûrelerin kendilerine mahsus özel isimleri vardır. Bu isimler daha çok sûrede anlatılan olayın özeti gibidir.


2 yorum

Leave A Reply