Suriye Selçukluları Tarihi

0

Suriye Selçukluları Devleti özellikleri, tarihi, hükümdarları, savaşları hakkında bilgi.

selcuklular

Suriye Selçukluları. Alpaslan’ın oğlu ve Melikşah’ın kardeşi Tacüddevle Tutuş, Melikşah’ın ölümü üzerine, Suriye’de bağımsızlığını ilan ederek Berkyaruk’a karşı mücadeleye girişti. Daha önce de Atsız ve Anadolu fatihi Süleyman Şah’a karşı Tutuş, 1095’te, Rey yakınında yitirdiği savaş sonrasında öldürülünce, yerine oğullarından Rıdvan Halep’te, Dokak ise Şam’da hükümdarlıklarını ilan ettiler. Sonunda, Rıdvan kardeşini yenerek ülkeye tek başına egemen oldu. Bir yandan Fatimilerin, bir yandan da, Haçlıların baskıları sonucu, içte zayıflayan Suriye Selçukluları, Rıdvan ve Dokak’ın yönetiminde iki ayn birime ayrılmak zorunda kaldı. 1098’de Haçlılar Antakya’yı ele geçirdikleri gibi, Rıdvan’ı da yendiler. Böylece Kuzey Suriye Haçlıların eline geçti. 1104’te Dokak öldü. Yerine Tutuş’un 10 yaşındaki oğlu Bektaş geçirildi. Türk komutanları arasında da anlaşmazlıklar yaygındı. Haçlılar Kudüs’e rahatça ilerlediler. 1113′ te Rıdvan öldü. Oğlu Alparslan’ın saltanatı bir yıl sürdü. Onun kardeşi Sultanşah, 1117’ye kadar ülkeyi yönetti. Şam’da ve Halep’te Selçuklu hanedanından kimse kalmadığı ve yönetim atabeylere geçtiği için, 1117’de Suriye Selçuklu Devleti sona erdi.


Leave A Reply