Sürüngenler ile Kuşlar Arasındaki Farklar ve Benzer Özellikler Nelerdir?

1

Sürüngenlerin ve kuşların ortak özellikleri ve farklılıkları nelerdir? Sürüngen ve kuşların kıyaslaması, genel özellikleri.

Sürüngenler ile Kuşlar

Sürüngenler ve kuşlar iki önemli hayvan grubudur. Bu hayvanların morfolojisi çok belirgindir, ancak fizyolojinin çoğu benzerdir. Bununla birlikte, hem sürüngenler hem de kuşlar tarafından gerçekleştirilen önemli roller nedeniyle ekolojik önemi çok yüksektir, ancak bunlar türlere ve durumlara bağlı olarak da değişen farklı rollerdir.

Sürüngenler

iguana

Kaynak: pixabay.com

Sürüngenler, bugünden yaklaşık 320 milyon yıl öncesine dayanan bir tarihe sahip Reptilia Sınıfına aittir. Hem memeliler hem de sürüngenlerden ve amfibilerden gelen kuşlar onları doğurdu. Squamata (yılanlar), Crocodilia (timsahlar), Testudines (kaplumbağalar) ve Sphenodontia (tuatara) olarak bilinen dört farklı taksonomik sıralamada yaklaşık 8.000 sürüngen türü vardır. Yılanlar, yaklaşık 7,900 tür ile bu dördü arasında en çok çeşitlenen gruptur. Kaplumbağalar yaklaşık 300 türle ikinci sırada yer alıyor. Sürüngenler, pullu derileri olan soğukkanlı hayvanlardır ve kabuklu yumurta bırakırlar. Ancak bazı yılanlar yumurta bırakmaz, yavru doğurur. Yılanlar dışında sürüngenlerin uzuvları vardır ve bazı piton türlerinin tetrapodlardan veya bacaklı hayvanlardan evrimleştiklerini gösteren ilkel bacakları vardır. Şu anda sürüngenler Antarktika hariç tüm kıtalarda yaşıyor. Sürüngenler vücutlarındaki suyu korumak için son derece iyi uyarlanmıştır ve dışkılamadan önce yiyeceklerindeki tüm suyu emerler. Memelilerden farklı olarak sürüngenler yiyeceklerini çiğnemez, yutar ve midede hem mekanik hem de kimyasal sindirimler gerçekleşir. Tarih öncesi dinozorların bazıları hem etçil hem de otçuldur.

Kuşlar

Yakut tepeli çalı kuşu

Yakut tepeli çalı kuşu – Kaynak: commons.wikimedia.org

Kuşlar, Aves Sınıfının sıcakkanlı omurgalılarıdır. Yaklaşık 10.000 mevcut kuş türü vardır ve üç boyutlu hava ortamını büyük uyarlamalarla tercih etmişlerdir. Ön ayakları kanatlara uyarlanmış tüm vücudu kaplayan tüyleri vardır. Kuşlar tüy kaplı vücut, dişsiz gaga, yüksek metabolizma hızı ve sert kabuklu yumurtalara sahiptirler. Ayrıca, hava dolu kemiklerden oluşan hafif ama güçlü kemik iskeletleri, kuşların havada uçmasını kolaylaştırır. İskeletin hava dolu boşlukları, solunum sisteminin akciğerlerine bağlanır ve bu da onu diğer hayvanlardan farklı kılar. Kuşlar daha çok sosyal hayvanlardır ve sürü olarak bilinen gruplar halinde yaşarlar. Ürikotiktirler, yani böbrekleri azotlu atık ürün olarak ürik asit salgılar. Ayrıca idrar kesesi yoktur. Kuşlar, atık ürünlerin atılması, çiftleşme ve yumurtlama gibi çok amaçlı bir kloaka sahiptir. Kuşların her tür için özel sesleri vardır ve bunlar bireyin ruh haline göre de farklılık gösterir. Sirenks kaslarını kullanarak bu sesleri üretirler.

Sürüngenler ve Kuşlar arasındaki fark ve benzerlikler

  • Sürüngenler Reptilia Sınıfına, kuşlar ise Aves Sınıfına aittir.
  • Sürüngenlerin tüm vücutta pulları bulunurken, kuşların bacaklarında pullar vardır ve cildin geri kalanı kabarık tüylerle kaplıdır.
  • Sürüngenler genellikle et yiyici olmakla birlikte ot yiyen, hem et hem ot yiyenleri vardır. Kuşların da aynı şekilde hem et hem ot yiyenleri vardır.
  • Kuşların ön ayakları kanatlara dönüşürken, sürüngenlerin çoğunun (8.000 sürüngen türünün 7.900’ü) bacakları bile yoktur.
  • Sürüngenler hem hafif ve hem ağır olabilirken, kuşlar genellikle hafif hayvanlardır, ancak bazen ağır ratite (devekuşu, emu, tepeli devekuşu, nandugiller ve kivi) türleri de vardır.
  • Kuşlar arasında çeşitlilik sürüngenlerden daha fazladır.
  • Sürüngenlerde farklı vücut tipleri vardır, ancak kuşlarda daima aerodinamik bir şekle sahiptir.
  • Her iki tür de yumurtlayarak çoğalır. Ancak bazı yılanlar doğum yapar.

1 Yorum

Leave A Reply