Suudi Arabistan Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Suudi Arabistan – Suudi Arabistan ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

suudi-arabistan-bayragiSUUDİ ARABİSTAN

Advertisement

Yüzölçümü: 2.149.690 km2.
Başkenti: Riyat.
Dil: Arapça.
Din: Müslüman (% 85 Sünni, % 15 Şii), az sayıda Hindu ve Hristiyan.
Para birimi: 1 Suudi riyali = 100 hallala.
Başlıca kentleri: Cidde, Mekke, Medine, Taif, Damam, Hofuf.

Güneybatı Asya’da devlettir. Arap Yarımadasının büyük bir bölümünü kaplayan ülke; kuzeybatı, kuzey-kuzeydoğudan Ürdün, Irak, Kuveyt, doğu-güneydoğudan Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman; güneyden Yemen, batıdan Kızıldeniz ile çevrilidir. Kızıldeniz ve Basra Körfezi üzerinde kıyı şeridi bulunan ülke; kuzeyde Irak ile yansız, Kuveyt ile de bölünmüş bir bölgeyi paylaşır.

Yüzey Şekilleri; Suudi Arabistan genelde çıplak bir ülkedir. Batıdan Kızıldeniz’in dar kıyı düzlüğü ardından dağ sırtlarından inen yamaçlar, doğuda Basra Körfezi düzlüğüne kadar uzanır. Dağ sırtları, kuzeybatıda 2.600 m’ye kadar yükselen Hicaz Bölgesi’ni; batıda 1.200 m yükseltili, Cidde’den içerilere doğru uzanan bir merkezi bölgeyi, güneybatıda 3.000 m’yi aşan ve Yemen sınırına uzanan Asir Bölgesi’ni içerir. İç kesimin büyük bölümü, özellikle doğusu ve ortası kayalık yaylalardan oluşur. Yaylalar, kuzeyden Nufud Çölü ile güneyde Rubülhali Çölü arasında kalır. Petrol yatakları, Basra Körfezi ile sınır oluşturan 240 km genişliğindeki Dehna Düzlüğü’nde uzanır.

İklim; İklim, yükseklik arttıkça ılımanlaşmasına karşın, genelde sıcak ve kurudur. Yazın ortalama sıcaklık, gündüzleri 34°C iken, geceleri belirgin bir biçimde düşer ve yüksek bölgelerden don bile görülebilir. Kışın oralama sıcaklık Cidde’de 23°C, deniz düzeyinden 500 m yükseklikteki Riyad’da 14° C’dir. Güneybatıda ortalama 370 mm ile Asir Dağları, yıl boyunca en yüksek yağış alan bölgedir. Ancak, Riyad’ da bu ortalama, yalnız 80 mm’dir. Buna karşın yaşarpın yalnızca vahalar çevresinde sürdürülebildiği Nüfud Çölü’ne hemen hemen hiç yağmur düşmez. Bazı yıllar hiç yağış almayan Rubülhali Çölü, dünyanın en sıcak ve en kurak bölgelerinden biridir.

Advertisement

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar; Suudi Arabistan’da su son derece sınırlı olduğundan bitki örtüsünün yetişebileceği topraklar, ancak vahalar ve kuru ırmak yataklarında bulunur. Yüksek bölgelerde devedikeni, akasya, ardıç, ılgın gibi batı ağaçlar göze çarpar. Buna koşut olarak, doğal hayvan yaşamı da sınırlı ve dağınıktır. Bir zamanlar Rubülhali Çölü’nde bol bulunan iri Afrika ceylanının avlanma sonucu soyu tükenmiş dağkeçilerinin sayısı ise çok azalmış durumdadır. Güneybatıda kurulan ulusal parkta, kırmızı tilki, babun, kurt, sırtlan ve leopar gibi hayvanlar koruma altına alınmıştır.

Ekonomisi; Dünyada bilinen petrol rezervlerinin 1/4’üne sahip olan Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol dışsatımcısıdır.

Tarım. Tarım alanları sınırlıdır. Toprak, yalnızca vahalarla sulanan bölgelerde ekime elverişlidir. Bu alanlar, toplam yüzölçümün % 0.2’sini içerir. Suudi Arabistan’ın kronik su sıkıntısı giderilemediğinden tarım hiçbir zaman önem kazanamamaktadır. Buğday, süpürgedansı, mısır, sebze, hayvan yemi ve meyve (özellikle hurma, domates, kavun ve karpuz) başlıca tarım ürünleridir. Asır Eyaleti, tarım için en elverişli olanakları bulunduğu bölgedir. Başka yerlerde tarım etkinlikleri vahalara bağımlıdır. Buraydah, Riyad, ve Elhofuf gibi birkaç yerde büyük sulama projeleri geliştirilmektedir. Devlet çiftçilere önemli para yardımı yapar.

Hayvancılık. Eti, sütü postu için yetiştirilen büyükbaş, küçükbaş (sığır, deve, koyun, keçi, katır), kümes hayvanları varlığı toplamı 32.2 milyondur. Balıkçılık gelişmemiştir.

Endüstri. Suudi Arabistan petrol zenginliğini kullanarak büyük bir endüstrileşme programı yürütür. Arıtma tesisleriyle petrol ve doğal gaz kaynaklarına dayalı işleme endüstrilerinin geliştirilmesine öncelik tanınır. Petro-kimya, demir-çelik, çimento, yapay gübre, metalürji, bakır ve çelik tel, boru, mobilya, besin, önemli endüstri etkinlikleridir. Cubai, Yanbu, ağır endüstri etkinliklerinin yoğunlaştığı merkezlerdir.

Advertisement


Leave A Reply