Süveyş Krizi Nedir? Kısaca

0

Süveyş Krizi (Buhranı) nedir? Süveyş Krizi neden ve nasıl ortaya çıkmıştır, sonuçları nelerdir, hakkında kısaca bilgi.

Süveyş Krizi Nedir? Kısaca

Mısır yöneticisi Nasr, milliyetçi bir politika izlemeye başlamıştı ve ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirmek için Süveyş Kanalı’nı işleten İngiliz-Fransız şirketini millileştirmişti. Süveyş Kanalı üzerinde etkinliğini devam ettirmek isteyen İngiltere, SSCB’nin Macaristan ve Polonya ile uğraşmasını fırsat bilerek konuyu Birleşmiş Milletlere taşıdı. Batılıların teklif ettiği, Süveyş Kanalı’nın uluslararası kontrol altına alınması fikri Nasr tarafından kabul edilmedi. İngiltere ve Fransa, Mısır’a karşı israil’i destekleme kararı alınca İsrail 1956’da savaş ilan etti.

İngiltere ve Fransa’nın amacı artık sadece Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek değil aynı zamanda Mısır’ı yöneten Nasr’ı da iktidardan düşürmekti. SSCB duruma derhâl müdahale etti, önce İngiltere, Fransa ve İsrail’in kuvvetlerini çekmeleri yolunda uyarılarda bulundu. Ardından da Amerikan Başkanı Dwight Eisenhower’a bir mesaj göndererek Amerika ve Sovyet Rusya’nın Mısır’a ortak bir kuvvet göndermesini ve savaşı durdurmayı teklif etti. Savaş durdurulmadığı takdirde bunun III. Dünya Savaşı’na gidebileceğini söyledi. Amerika, ortak kuvvet gönderme fikrini reddedip İngiltere, Fransa ve İsrail’e sert bir ihtarda bulunarak Mısır topraklarından çekilmelerini istedi.

Hem SSCB’nin hem de Amerika’nın ağır baskıları karşısında bu devletler daha ileriye gidemediler ve Mısır’dan çekilmek zorunda kaldılar. Süveyş Kanalı, 1957’de dünya deniz trafiğine yeniden açıldı.

1956 Süveyş Krizi (Buhranı’nın) en önemli sonucu, Sovyetler Birliği’nin ve Nasr’ın Arap dünyasındaki itibarlarının artmasıdır.


Leave A Reply