Suya Götürüp Susuz Getirmek Ne Demektir? Deyimin Anlamı ve Hikayesi

0

Suya Götürüp Susuz Getirmek ne demektir, ne anlama gelir? Suya Götürüp Susuz Getirmek deyiminin anlamı ve hikayesi nasıldır, açıklaması.

Suya Götürüp Susuz Getirmek Anlamı;

Herhangi bir işte akıl, zekâ, deneyim ve kurnazlıkla bir diğerini alt etmek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Suya Götürüp Susuz Getirmek Anlamı

Deyimin Hikayesi;

Zengin ve büyük bir aşiretin obasında genç ve yakışıklı yoksul bir çoban varmış. Gönül bu ya aşiret reisinin kızına âşık olmuş. Gönül ferman dinler mi kızın da çobana gönlü düşmüş ama babası, onu zengin biri ile nişanlamış.

Bir gün yoksul çobanla genç kızı kuytuda konuşurken görenler, aşiret reisine haber vermişler. İki âşık çok geçmeden yakalanmış. Kızı çadırına hapsetmişler, çobana da bir ceza vermek üzere obanın aksakallıları toplanmış. İçlerinden güngörmüş bir yaşlı âdil bir sonuca varmak için şöyle bir öneride bulunmuş: “Bu çoban bize işinin ehli olduğunu ispat etsin. Sürüsünü iki gün susuz bırakalım. Üçüncü gün sürüyü dereye götürsün ama su içmeden geri getirsin. Bunu başarırsa kızı ona verelim, yoksa senin vereceğin cezaya razı olsun demiş.

Bu teklifi imkânsız bulan aşiret reisi pek memnun olmuş, çobandan kurtulmanın en iyi yolu bu olsa gerek diye düşünmüş. Sürüyü iki gün susuz bekletmişler. Üçüncü gün oba halkı toplanarak çobanı izlemeye başlamışlar. Kavalını çalarak sürüyü dere kenarına kadar getiren çoban, dere kıyısına gelince, öyle içli çalmaya başlamış ki sürünün başı olan kara koyuna adeta yalvarmış, kara koyun ayağını suya sokmasına rağmen suyu içmemiş ve onları geri döndürüp obaya getirmiş. İhtiyar heyeti çobanın başarısı karşısında kızı çobana vermenin uygun olduğu kararına varmışlar.

Bu olaydan alınan ilhamla işinin ehli kimseleri anlatmak için bu ifade kullanılmaya başlanmış. Ancak zaman içinde deyimde biraz anlam kayması olmuş ve ifade olumsuz bir ima kazanmıştır. Günümüzde açıkgöz, başkalarını kolayca aldatabilecek kurnaz kimseleri tanımlamak için kullanılan bir deyime dönüşmüştür.

Örnek Cümleler;

  • O, o kadar kurnazdır ki seni suya götürür susuz getirir.
  • Şu ufacık çocuk annesi ile babasını resmen suya götürüp susuz getirmeyi başarıyor.

Leave A Reply