Suyun Canlılardaki Görevleri ve Su Canlılar İçin Neden Önemlidir?

0
Advertisement

Suyun canlılar için önemi, canlıların vücudundaki görevleri nelerdir? Suyun canlılardaki görevlerinin maddeler halinde açıklaması.

Suyun yaşam için önemi farklı alanlarda ve farklı biyolojik ölçeklerde analiz edilebilir. Su döngüsünün ekosistemlerin doğru dengesiyle ilişkisinden ve insanlar için bir doğal kaynak kaynağı olarak değerinden dolayı, değerli “mavi altın“, Dünya’daki yaşamın gelişmesinde gerçekten önemli bir rol oynar. Gezegende var olan su kaynaklarının her birini korumak, saygı duymak ve muhafaza etmek, hem insanların hem de Dünya’yı dolduran diğer canlı organizmaların hayatta kalmasını sağlamak amacıyla yerine getirmemiz gereken bir görevdir.

bardak su

Kaynak: pixabay.com

Suyun Canlılardaki Görevleri

 • Yeşil bitkiler, klorofilli bakteriler ve öglena gibi bazı tek hücreli canlılar, fotosentez yoluyla inorganik maddelerden organik besin yapıtaşlarını üretirler. Bu olay sırasında karbondioksit ve su kullanılır. Yeterli suyun olmaması durumunda besin sentezi azalır veya tamamen durur. Bütün canlıların temel besin kaynağı fotosentezle üretilen besinler olduğundan su olmazsa hayat olmaz.
 • Su, hücre içinde iyi bir çözücü olarak görev yapar. Bu özelliğiyle su canlı vücudunda taşıyıcı sıvı olarak kullanılır. Örneğin, kanda bulunan hormonlar, besinler, oksijen gibi maddeler suyun bu özelliği sayesinde taşınabilirler,
 • Metabolik reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan enzimler, ancak sulu ortamlarda çalışabilir. Ortamdaki suyun % 12 nin altında olması, enzim çalışmasını durdurur. Bu da bir çok canlı için ölüm demektir.
 • Su, vücudun ısı dengesinin ayarlanmasında da etkilidir. Yüksek bir ısı emme gücüne sahip olduğu için, aşırı sıcaklarda terlemeyle su kaybedilerek vücut ısısı düşürülür. Isı emme özelliği sayesinde, vücut ısısının her tarafa aynı oranda dağıtılması da su ile sağlanır.
 • Metabolizma sonucu oluşan amonyak, üre ve ürik asit gibi artık maddeler, ancak su içinde çözündükten sonra boşaltım organlarından dış ortama atılırlar.
 • Buharlaşma ısısının yüksek olması sayesinde ani sıcaklık değişmelerinde, gaz haline geçmek suretiyle vücudun korunmasını sağlar. Gaz haline geçerken 575 kcal/kg ısı aldığından vücudun serinlemesini sağlar. Bitkilerde de terleme ile serinleme, metabolik artıkların atılması ve bitkiye yeni mineral alınması gerçekleşir. Yine suyun yüksek buharlaşma ısısı, Dünyadaki iklimin ılıman hale gelmesini sağlar.
 • Su adhezyonla bulunduğu yüzeye tutunurken, kohezyon-la diğer su moleküllerine tutunur. Bu özelliği sayesinde, devamlı bir sütun oluşturularak suda çözünmüş maddelerin taşınması sağlanır. Örnek olarak bitkilerin ksilem borularında suyun taşınmasını ve hayvanlarda kanın hareketini verebiliriz.
su kaynağı

Kaynak: pixabay.com

Su Canlılar İçin Neden Önemlidir?

Bilindiği gibi su yaşam için gereklidir . Önceki bölümde gördüğümüz gibi, suyun fiziksel-kimyasal özellikleri, suyun canlılar için ve bir bütün olarak gezegen için biyolojik dengesini ve hayatta kalmasını garanti altına almak için gerekli olan öneminden sorumludur . Daha spesifik olarak, suyun aşağıdakiler için önemli olduğunu söyleyebiliriz:

 • Hücrelerin yapısı ve işlevi.
 • Canlıların hayati fonksiyonlarının büyümesi ve gelişmesi.
 • Hem su hem karasal hem de hava ekosistemlerinin doğru dengesi.
 • İnsanın sağlığı ve esenliği.

Suyun hücrelerdeki önemi

Bir hücrenin ağırlığının yaklaşık %75 ila %85’i sudur ve birçok hücre tipi sulu veya sulu hücre dışı ortama bağlıdır. Bu bağlamda, evrensel bir çözücü olarak suyun özelliği, hücre zarlarının ve diğer ilişkili organellerin oluşumu ile ilgilidir.

Buna ek olarak, tüm hücrelerin ya diğer canlı organizmalardan gelen sıvılara daldırılmış ya da yıkanmış ya da doğrudan suyun kendisinde (bir okyanus, göl, nehir vb.) Bu nedenle, hücre gelişiminde karbon ile birlikte en önemli kimyasal elementler olarak kabul edildiğinden, su moleküllerinin hücrelerin yapısında ve işleyişinde oynadığı rol esastır .

Advertisement

Leave A Reply