Svaziland Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Tarihi

0

Ülkeler Rehberi Svaziland – Svaziland ile ilgili bilgi, başkenti, tarihi, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

Svaziland bayrağı

Kaynak: pixabay.com

Svaziland

  • Yüzölçümü: 17.363 km2
  • Başkenti: Mbabane.
  • Dil: Sisvati, İngilizce.
  • Din: Hıristiyan (% 55 Protestan, % 8 Katolik), doğal dinler (% 37).
  • Para birimi: 1 Lilangeni=100 cent.
  • Başlıca kentleri: Manzini, Big Bend, Mhlume, Havelock Mine.

Svaziland Güneydoğu Afrika’da bir devlettir. Güney Afrika Yaylası’nın doğu eteklerinde uzanan Svaziland Krallığı; kuzey, güney ve batıdan Güney Afrika Cumhuriyeti, doğudan Mozambik ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kıyı ovalarıyla çevrelenir.

YÜZEY ŞEKİLLERİ:

Ülke toprakları kuzey-güney doğrultusunda birbirine koşut uzanan dört ayrı doğal bölgeye ayrılır. En batıda yukarı bozkırın yükseltisi, 1.220-1.870 metreler arasında değişir. Engebeli doğu hattı, derin ırmak vadileriyle yarılıdır. Orta bozkır, doğuda 2.600 m yüksekliğe ulaşırken, doğuda aşağı bozkırın yüksekliği 300 metreyi geçmez. Doğu sınırında, aşağı bozkırdan birdenbire yükselen Lebombo Dağları (800 metre) uzanır. Irmaklar, doğu doğrultusunda Hint Okyanusu’na akan Komati, Büyük Usutu, İngvavama’dır.

İKLİM:

Sıcaklık, genelde batıdan doğuya doğru gidildikçe artar; yukarı bozkırın yıllık sıcaklık ortalaması 16° C, aşağı bozkırın 22°C’dir. Yağışlar ise doğuya doğru gidildikçe azalır; yukarı bozkır yılda 1.010-2.300 mm yağış alırken, aşağı bozkırda yağış değişken olmakla birlikte, ortalama 500 mm’dir. Tüm ülkede yağışlı dönem, mart-ekim; kurak dönem mayıs-eylül arasındadır.

Svaziland

Kaynak: pixabay.com

BİTKİ ÖRTÜSÜ VE HAYVANLAR:

Ağaçlandırma çalışmaları sonucu, genelde okaliptüs ve kozalaklı ağaçlardan oluşan 120 bin hektarlık alan dışında orman yoktur. Ilıman yukarı bozkır, otlaklarla kaplıdır. Orta bozkırdaysa, ağaç kümelerinin yayıldığı uzun otlardan oluşan savanlar, aşağı bozkırda daha çok dikenli çalılıklar görülür.

Maymun, sırtlan, arstlan, leopar ve antilop, başlıca doğal hayvanlardır. En önemli kuş türleri ibis, çavuşkuşu ve gölgekuşudur.

DİN: Kırsal kesimde yaşayanlar arasında doğal dinler (% 37) yaygındır. Tümü Kilise’ye üye olmamakla birlikte Hıristiyanlığı benimseyenler içinde Protestanlar (% 55) çoğunluktadır.

DİL: Siyahilerin hemen tümü iki resmi dilden biri olan Sisvati’yi konuşur. Öteki resmi dil, ekonomik açıdan güçlü Beyaz azınlık nedeniyle konuşulan İngilizcedir.

Ekonomisi

DOĞAL KAYNAKLAR: Demirfilizi, kömür, amyant, mermer, başlıca doğal kaynaklardır. Ormanlar, ekonomik açıdan büyük önem taşır. Ticari açıdan değerli olan çam ve okaliptüs ağaçlarının kerestelerinden elde edilen kağıt hamuru, şekerden sonra ikinci önemli dış satım ürünüdür.

TİCARET: Şeker, kağıt hamuru, meyve, sebze, et, pamuk ve amyant, başlıca dış satım; petrol, makine, ulaşım araçları, tüketim malları kimyasal ürünler, başlıca dış alım mallarıdır. Güney Afrika Cumhuriyeti, Büyük Britanya, Mozambik, Kenya, Zambiya, Avustralya, Japonya, en büyük ticaret ortaklarıdır.

Svaziland

Kaynak: pixabay.com

Tarihi

Günümüzde Svazili olarak adlandırılan halk 16. yüzyılda Lebombo Dağları’nın batısında yaşıyorlardı. Sürekli Zululaların tehdidi altında yaşayan Svazililer, 1800’lerin ortalarında İngilizlerden yardım aldılar. 1880’ler de Svaziland’ı ziyaret eden çok sayıda Avrupalı ülkeye yerleşti ve Kral Ebandzeni’den ticari ayrıcalıklar aldılar.

Büyük Britanya ile Güney Afrika Cumhuriyeti (Transvaal) arasında, 1894’te yapılan bir anlaşma sonucunda ülke, Güney Afrika’nın korumasına girdi. Boer Savaşı (1899-1902) sonrasında Svaziland, Britanya yönetimine, 1906’da da tümüyle İngiliz egemenliğine girdi. İngiliz ve Güney Afrikalıların asıl ilgi alanları madencilik, kerestecilik ve büyük çiftlik işletmelerinde yoğunlaştığından en elverişli tarım alanları, Svazilere bırakıldı.

1921’den sonra Beyaz azınlık bir Avrupalı Danışmanlık Konseyi tarafından temsil edilmeye başlandı. 1964 Seçimleri’nde, kral yanlısı İmbokodvo Ulusal Hareketi ve Birleşik Svaziland Örgütü, büyük bir zafer kazandı. 1970’lerdeki kısa süren demokratik yönetim sonrası Svaziland, Kral Ngvenyama’nın boylarının desteklediği geleneksel yönetim biçimine geçti. 1899’da doğumdan hemen sonra tahta geçen II. Sobhuza’nın yerine 192l’e kadar annesi vekâlet etti. 1968’de ülke tam bağımsızlığını kazanınca, anayasa gereğince iki meclisli parlamenter sisteme geçildi.

1973 Seçimleri’nde sol kanat Pan-Afrikan Ngvane Ulusal Kurtuluş Kongresi’nin (NNCL) üç üyesi, parlamentoda egemen kralcı İmbokodvo Ulusal Hareketi’ne karşıt olarak üyelik kazandı. NNCL üyelerinden birine engelleme girişimi yapıldıysa da bunalım % 90, İmbokodvo üyelerinden oluşan Yasama Meclisi’nce anayasanın geçersiz olduğu bildirilerek çözümlenmiş oldu. Kral, olağanüstü hal ilan etti ve anayasayı askıya aldı ve siyasal etkinlikleri yasaklandı.

1979’da yeni bir anayasa yürürlüğe girdi. 83 yıl hüküm süren II. Sobhuza, Ağustos 1982’de öldü. Kral naibi olarak ikinci eşi Dzelive atandıysa da, ertesi yıl uzaklaştırılarak yerine Prens Makhoseite’nin annesi Ntombe getirildi. Prens Makhosevite, 25 Nisan 1986’da, III. Msvati adıyla taç giyerek tahta çıktı.


Leave A Reply