T Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller ve Anlamları

0

T harfiyle başlayan ingilizce fiiller, 2. ve 3. halleri (past, past participle) ve türkçe anlamları. T ile İngilizce fiiller (verbs) listesi.

T Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller ve Anlamları

Advertisement

T Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller ve Anlamları

Verb / Simple Past / Past Participle / Türkçesi

 • take / took / taken / almak, götürmek
 • Talk / Talked / Talked / konuşmak
 • teach / taught / taught / öğretmek
 • tear / tore / torn / yırtmak
 • tell / told / told / anlatmak, söylemek
 • Thank / Thanked / Thanked / teşekkür etmek
 • think / thought / thought / düşünmek
 • thread / throd / throd, throdden / çiğnemek, üstüne basmak
 • thrive / throve / thriven / gelişmek, iyiye gitmek
 • throw / threw / thrown / atmak, fırlatmak
 • thrust / thrust / thrust / dürtmek, batırmak
 • Travel / Travelled / Travelled / seyahat etmek
 • Trouble / Troubled / Troubled / sorun olmak, üzmek
 • Type / Typed / Typed / daktilo yazmak

İngilizce Fiiller (Verbs)
ABCDEFGHI –  JKLMNOPQ  RSTUWV – YZ


Leave A Reply