T Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller ve Anlamları

0

T harfiyle başlayan ingilizce fiiller, 2. ve 3. halleri (past, past participle) ve türkçe anlamları. T ile İngilizce fiiller (verbs) listesi.

T Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller ve Anlamları

T Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller ve Anlamları

Verb / Simple Past / Past Participle / Türkçesi

take / took / taken / almak, götürmek


Talk / Talked / Talked / konuşmak

teach / taught / taught / öğretmek

tear / tore / torn / yırtmak

tell / told / told / anlatmak, söylemek

Thank / Thanked / Thanked / teşekkür etmek


think / thought / thought / düşünmek

thread / throd / throd, throdden / çiğnemek, üstüne basmak

thrive / throve / thriven / gelişmek, iyiye gitmek

throw / threw / thrown / atmak, fırlatmak

thrust / thrust / thrust / dürtmek, batırmak

Travel / Travelled / Travelled / seyahat etmek


Trouble / Troubled / Troubled / sorun olmak, üzmek

Type / Typed / Typed / daktilo yazmak

fiilİngilizce Fiiller (Verbs)
ABCDEFGHI –  JKLMNOPQ  RSTUWV – YZBir Yorum Yazmak İster misiniz?