T Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

T harfi, Türkçede bulunan T harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları.

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

Advertisement

taarruz: savunma,

taban: tavan,

tabansız: yürekli, cesur,

tâbi: serbest, hür, müstakil,

Advertisement

tabii: suni, yapay,

tacil: yavaşlama,

tahammül: sabırsızlık,

tahkir: övme, meth, iltifat,

tahliye: 1. tutuklama. 2. doldurma,

tahmini: kesin,

Advertisement

tahrik: yatıştırma,

tahrip: yapma,

tahripkâr: yapıcı,

tahsilât: ödeme, tediye,

takatli: güçsüz,

takatsiz: güçlü,

takdir: tekdir, beğenmeme,

takip: bırakma,

takmak: çıkarmak, sökmek,

takriben: kesin,

taksitle: peşin.

Advertisement

talâk: evlenme,

tamahkâr: tok gözlü,

tamam: eksik,

tamirat: bozmak, yıkmak,

tamtakır: dopdolu,

tanıdık: yabancı,

tanınmış: ünsüz,

tanınan: meçhul,

tanış: el, yabancı,

tanzim: bozmak, karıştırmak,

taraflı: tarafsız, bitaraf.

Advertisement

tarafsızlık: yandaşlık, taraflık.

tartılı: ölçüsüz,

tarumar: derli toplu,

tasa: sevinç,

tasalanmak: sevinmek,

tasarruf: harcama,

tasarruflu: hesapsız, ölçüsüz,

tashih: bozma,

tasdiksiz: onaylı, doğrulanmış.

tasvip: reddetme.

taşınır: taşınmaz, gayrimenkul,

Advertisement

taşkın: ölçülü,

taşlama: övgü.

taş yürekli: merhametli,

tatlı: acı.

tatmin: 1. doyumsuz. 2. hoşnutsuz.

tatsız: 1. leziz. 2. neşeli. 3.geçimli.

taze: bayat,

tecrübeli: toy, acemi,

tehlikeli: korkusuz, güvenli,

tek: çift.

tekasüf: seyrekleşme, sulanma, ayrışma,

Advertisement

tekil: çoğul.

tekin: 1. dolu, kalabalık. 2.uğursuz, tabu.

teklifsiz: resmi,

telâşlı: sakin, soğukkanlı,

tembel: çalışkan,

temelli: köksüz, eğreti,

temiz: kirli, pis, kusurlu, lekeli.

temkinli: ölçüsüz,

tenha: kalabalık.

tenzilât: zam, artırım,

teori: pratik.

Advertisement

terbiyeli: kaba, görgüsüz,

tereddüt: kararlılık,

ters: düzgün, elverişli, doğru,

tertemiz: pis.

tertipli: düzensiz,

teskin: tahrik,

teşhir: gizleme,

teşkilâtlı: örgütsüz,

teşkilâtsız: örgütlü,

teşvik: baltalama,

tetik: miskin, dikkatsiz,

Advertisement

tevazu: 1. kibirlilik. 2. süslü,

tevkif: tahliye, salıverme,

tevzi: toplama,

teyit: tekzip,

tez: 1. yavaş. 2. ağır.

tezat: uygunluk, eşlik,

tezyit: azaltma, eksiltme,

tıkanık: açık.

tıklım tıklım: bomboş,

tınmak: aldırmamak,

tıpkı: başka, değişik,

Advertisement

tiksinmek: hoşlanmak, imrenmek,

tinsel: maddi.

titiz: pasaklı, düzensiz,

tiz: pes. tok: aç.

tombul: zayıf,

toparlamak: dağıtmak,

toplama: 1. çıkarma. 2. dağıtmak, saçmak,

toplu: 1. dağınık. 2. çelimsiz, zayıf.

topluca: 1. münferit. 2. zayıfça,

toplum: fert, birey,

toptan: perakende,

Advertisement

toy: usta, tecrübeli,

tövbekâr: günahkâr,

tövbeli: ıslah olmaz, yola gelmez.

tuhaf: alışılmış, normal,

tutarlı: tutarsız, dengesiz, çelişik.

tutmak: salıvermek, bırakmak, koyuvermek,

tutsak: hür, özgür,

tutuk: akıcı.

tutuklamak: salıvermek,

tutuklu: serbest,

tutumlu: müsrif, eli açık.

Advertisement

tükenmek: artmak,

tüketici: üretici,

tüm: yarım.

tümsek: çukur,

tümsekli: konkav,

tüymek: yakalanmak.


Leave A Reply