T Harfiyle Başlayan Eşyalar, Baş Harfi T Olan Eşyaların İsimleri Listesi

0
Advertisement

Hangi eşyalar T harfi ile başlar? T harfiyle başlayan eşyaların isimleri, eşya listesi. Baş harfi T olan eşyalar nelerdir?

T Harfiyle Başlayan Eşyalar

T Harfiyle Başlayan Eşyalar

T HARFİ

 • Tabak: Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
 • Tabanca: Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silah
 • Tabela: Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan, tahta veya sac parçası, levha
 • Tabla: Soba, mangal vb. şeylerin altına konulan metalden veya tahtadan yapılan tepsiye benzer altlık
 • Tablet: Düz ve yassı biçimli, çiğnenecek veya yutulacak madde
 • Tablo: Bez, tahta, kâğıt vb. maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
 • Tabure: Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
 • Tabut: Ölünün içine konulduğu sandık biçiminde araç
 • Taç: Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
 • Taht: Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
 • Tahterevalli: İki ucuna birer kişi oturup karşılıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi sağlayan, ortasından bir yere dayalı tahta veya metal araç
 • Takatuka: Odanın ortasına yerleştirilen, uzun tütün çubuklarının külünün döküldüğü çanak.
 • Takı: Kadınların ziynet eşyası
 • Takke: İnce kumaştan dikilmiş veya ipten örülmüş, çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
 • Takometre: Hızölçer
 • Takoz: Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı.
 • Takunya: Genellikle hamam vb. ıslak tabanlı yerlerde kullanılan, yüksek ökçeli, ağaçtan yapılmış bir tür ayak giysisi, nalın
 • Takvim: Bir yılın günlerini, aylarını, sayılı günlerini gösteren, değişik biçimlerde yapılmış çizelge veya defter
 • Tambur: Klasik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli çalgı
 • Tamtam: Orkestrada yer alan bir tür Çin gongu
 • Tank: Zırhlı ve silahlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı
 • Tanker: Petrol, benzin gibi akaryakıt ürünleriyle, sanayi ile ilgili yağ, şarap vb. sıvı maddeleri taşıyan gemi veya kamyon.
 • Tansiyon aleti: Ölçümün yapıldığı andaki kan basıncı değerlerini gösteren alet.
 • Tapa: Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plastikten tıkaç
 • Tarak: Saçların, sakalın, hayvan tüylerinin karışıklığını gidermeye veya kadınların saçlarını tutturmaya yarayan dişli araç
 • Tartı: Tartma aleti, çeki.
 • Tas: Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.nden yapılmış kap.
 • Taşıt: Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıma araçlarının ortak adı, nakil aracı, nakil vasıtası
 • Taş plak: Bakalitten imal edilen gramofon plağı.
 • Tatlı kaşığı: Tatlı yerken kullanılan çorba kaşığından küçük kaşık.
 • Tava: Yağ kızdırma, yiyecek kızartma vb. işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap
 • Tavla: Bölümlere ayrılmış iki yanlı tahta üzerinde on beşerden otuz pul ve iki zarla iki kişinin karşılıklı oynadığı oyun
 • Tayyare: Uçak
 • Tayyör: Ceket ve etekten oluşan kadın giysisi
 • T cetveli: Bir kenarını çizim yapılan yüzeyin kenarına dayayıp diğer kenarıyla birbirine paralel yatay çizgiler çizmeye yarayan T biçimindeki cetvel

Te İle Başlayan Eşyalar

 • Tebeşir: Toz zerreciklerinden oluşan, çizdiği yerde iz bırakan, beyaz veya açık renkte kireçli kayadan yapılan, kara tahta, duvar vb. yüzeylere yazı yazmak için kullanılan, beyaz veya renkli çubuk
 • Tef: Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
 • Tekerlek: Merkezde bulunan, bir eksenin çevresinde dönebilen çember
 • Tekne: Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
 • Tel: Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
 • Telefon: Birbirinden uzakta bulunan kişilerin konuşmasını sağlayan aygıt
 • Teleskop: Sonsuzdaki bir nesnenin gerçek görüntüsünü, içbükey bir aynadan yapılmış merceğinin odak düzleminde veren ve gök bilimiyle ilgili gözlemlerde kullanılan optik aygıt
 • Televizyon: Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt
 • Telsiz: Türlerine göre belirli bir kapsama alanı içinde belirli kişilerin iletişimini sağlayan, elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan araç
 • Tencere: İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
 • Tentene: Dantel
 • Tepegöz: Derslerde, konferanslarda asetat üzerine yazılan yazıyı veya grafiği kuvvetli bir ışık kaynağı aracılığıyla perdeye yansıtan optik araç.
 • Tepsi: Fincan, tabak, bardak vb. şeyleri taşımaya yarayan, derinliği olmayan, türlü büyüklükte düz kap.
 • Terlik: Genellikle ev içinde giyilen, deri, naylon vb. şeylerden yapılan, arkası açık, hafif ve türlü biçimlerde ayak giysisi
 • Termometre: Sıcaklıkölçer
 • Termos: Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının ısısını uzun süre koruyan kap
 • Tespih: Belirli dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle otuz üç veya doksan dokuz taneden oluşmuş dizi
 • Testere: Ağaç, demir vb. şeyleri kesmeye yarayan, genellikle üçgen biçiminde dişleri olan, dar ve uzunca çelik araç
 • Testi: Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen, toprak, cam, metal vb. maddelerden yapılan su kabı

Tı İle Başlayan Eşyalar

 • Tığ: Dantel veya yün örmekte kullanılan, ucu çengelli kısa şiş
 • Tıkaç: Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne.
 • Tılsım: Büyülü olduğuna inanılan muska vb. şey.
 • Tıpa: Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plastikten tıkaç
 • Tıraş bıçağı: Erkeklerin yüzlerindeki kılları kesmek için kullandıkları, çelikten yapılmış ince bıçak
 • Tırmık: Kabartılmış toprağın taşını, çöpünü ayıklamak için kullanılan seyrek dişli, tarak biçiminde araç.
 • Tırpan: Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb.ni biçmeye yarayan, hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak

To – Tö İle Başlayan Eşyalar

 • Toka: Kemer, kayış, ayakkabı vb.nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
 • Tokmak: Ağaçtan yapılmış iri çekiç
 • Tombala: Torbadan numaralı taşlar çekilerek üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
 • Top: Birçok spor oyununda kullanılan, türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış yuvarlak nesne
 • Topaç: evresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak
 • Topuz: Ucu top biçiminde eski bir silah.
 • Torba: Genellikle pamuk ve kıldan dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
 • Torna: Ağaç veya metal eşyaya yuvarlak bir biçim vermek için kullanılan çarklı tezgâh.
 • Tornavida: Vidaları söküp takmakta kullanılan, ucu düz veya yıldız biçiminde alet.
 • Tost makinası: Tost yapmaya yarayan, elektrikle veya gazla ısıtılan araç.
 • Tozluk: Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten dar paçalık
 • Törpü: Bir şeyin yüzündeki pürüzleri gidermek, düzgünleştirmek için kullanılan kısa, ince, pürtüklü eğe

Tr – Tu – Tü İle Başlayan Eşyalar

 • Traktör: Arkasına römork takılabilen, çift sürmek, yük taşımak vb. işlerde kullanılan motorlu iş makinesi.
 • Trapez: Alt uçlarına bir çubuk bağlanmış bulunan iki düşey ipten yapılmış salıncağa benzer bir jimnastik aracı
 • Tren: Demir yolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi
 • Trençkot: İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk
 • Trompet: Bir ağızlık ve kendi üstüne kıvrılmış silindir bir borudan oluşan nefesli çalgı.
 • Tuğla: Balçığın kalıplara dökülüp güneşte kurutulduktan sonra özel ocaklarda pişirilmesiyle yapılan ve duvar örmekte kullanılan yapı malzemesi
 • Tuğra: Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret.
 • Tulum: Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan, önü yarılmadan bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi.
 • Tulumba: Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç
 • Tutacak: Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
 • Tuval: Üzerine resim yapılan, gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş.
 • Tuvalet: Gece kıyafeti
 • Tuvalet kağıdı: Tuvalette temizlenmek için kullanılan, özel olarak hazırlanmış ince kâğıt.
 • Tuzluk: İçine tuz konulan kap
 • Tüfek: Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silah.
 • Tükenmez kalem: Ucunda küçük bir bilyesi bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan kalem türü
 • Tül: Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya sentetik dokuma
 • Tülbent: İnce ve seyrek dokunmuş, hafif ve yumuşak pamuklu bez
 • Tüp: Laboratuvarlarda türlü işlerde kullanılan, bir ucu kapalı cam boru.
 • Tütsü: Dinî törenlerde veya çevrenin güzel kokmasını sağlamak amacıyla yakılan kokulu madde


Yorum yapılmamış

Leave A Reply