Browsing: 12. sınıf

Ders Konuları

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

0

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları anlatımı, özetleri. 12. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait işlenen, konuların başlıkları DÜNYA HAYATI VE AHİRET 1.Hayat Amaçsız Değildir 2.Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 3. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir. 4. Ahirete Uğurlama 4.1. Cenaze Namazı 4.2. Kur’an ve Mevlit Okumak 4.3. Dua Etmek ve

Din

12. Sınıf Dünya Hayatı ve Ahiret Konusu Özet

0

12. sınıf Din Kültürü dersi Dünya Hayatı ve Ahiret Konusu kısaca özeti. Ahirete uğurlama gelenekleri nelerdir, açıklaması, kısa konu anlatımı. DÜNYA HAYATI VE AHİRET (12. SINIF) Evrenin yaratılışı, içindeki varlıklar ve bütün sistem belli bir amaç için yaratılmıştır. İnsan dünyada yaratılmıştır ve yaşatılmaktadır. Dünya insanın sonsuz bir hayatı kazanması için denendiği yerdir. Sınavı kazanmak için

Bilgi Dünyası

12. Sınıf Işığın Kırılması Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi ışığın kırılması konusu özeti. Kırılma kanunları, görünür derinlik, kırılma indisi, prizmalar konu anlatımı 12. Sınıf Işığın Kırılması Konu Anlatımı Işığın saydam bir ortamdan diğerine geçerken doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir. Işığın kırılmasının nedeni farklı ortamlarda farklı hıza sahip olmasındandır. Kırılma Kanunları 1. Gelen ışın, normal ve kırılan ışın aynı düzlemdedir. 2.

Bilgi Dünyası

12. Sınıf Mercekler Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi mercekler konusu özeti. İnce ve kalın kenarlı mercekler, ışınım yolu, görüntü çizimleri, bağıntılar konu anlatımı 12. Sınıf Mercekler Konu Anlatımı ♦İki küresel yüzey veya bir düzlemle bir küresel yüzey arasında kalan saydam ortamlara mercek denir. ♦Merceğin uç kısmı orta kısmından ince olan merceklere ince kenarlı ya da yakınsak mercek denir. ♦Uç

Bilgi Dünyası

Renkler Konu Anlatımı (12. Sınıf)

0

12. sınıf fizik dersi renkler konusu özeti. Cisimlerin renkli görünmesi, ışığın filtrelerden geçişi, boya renkleri konu anlatımı. Renkler Konu Anlatımı (12. Sınıf) Cisimlerin Renkli Görünmesi ♦Güneş ışığı ile aydınlatılan cisimler farklı renklerde görünür. Bir cisim beyaz ışıkla aydınlatıldığında ışığın hepsini yansıtıyorsa beyaz, ışığı hiç yansıtmıyorsa siyah görünür. ♦Renkli bir cisim üzerine beyaz ışık düşürüldüğünde cisim,

Ders Konuları

Işığın Dalga Doğası Konu Anlatımı (12. Sınıf)

0

12. sınıf fizik dersi Işığın dalga doğası konusu özeti, ışık teorileri, ışığın dalga modeli, girişim, kırınım, örneklerle konu anlatımı. Işığın Dalga Doğası Konu Anlatımı (12. Sınıf) Işık Teorileri Işığın yapısını açıklayabilecek üç teori vardır. Bunlar Tanecik Teorisi, Dalga Teorisi ve Elektromanyetik Teori’dir. Tanecik teorisi 1670 yıllarında Isaac Newton‘la başlar. Newton’a göre ışık, ışık kaynaklarından çıkan

Bilgi Dünyası LED

12. Sınıf Elektronik Devre Elemanları Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi elektronik devre elemanları konusu özeti, anlatımı. Elektronik devrelerin özellikleri, çizimleri. 12. Sınıf Elektronik Devre Elemanları Konu Anlatımı ELEKTRONİK DEVRELER Elektrik enerjisini kullanarak bilgi oluşturan, bilgiyi değiştiren, ileten ya da depolayan sistemlere elektronik denir. Elektronik devreler analog ve dijital olmak üzere iki çeşittir. Analog elektronik devreler bilgileri sürekli değişen elektrik sinyalleri ile

Bilgi Dünyası

Transformatör Konu Anlatımı (12. Sınıf)

0

12. sınıf fizik dersi transformatör konusu anlatımı, özeti. Transformatör özellikleri, bağıntılar ve formüller. Transformatör Konu Anlatımı (12. Sınıf) TRANSFORMATÖR Genellikle demir çekirdek etrafına sarılmış birbirinden bağımsız iki bobinden meydana gelen ve indüksiyon yoluyla değişken voltajı artırıp azaltmaya yarayan araçlara transformatör denir. Transformatörde Bağıntılar Birincil makaradaki sarım sayısı N1 olan transformatöre V, alternatif gerilimi uygulanmış olsun.

Bilgi Dünyası

Bobinler Konu Anlatımı (12. Sınıf)

0

12. Sınıf fizik dersi bobinler konusu özeti, anlatımı, bobin özellikleri, doğru ve değişken akımın bobindeki davranışı. Bobinler Konu Anlatımı (12. Sınıf) BOBİNLER Yalıtkan üzerine sarılmış iletken tel sarımından (bobin) elektrik akımı geçirildiğinde oluşan düzgün manyetik alan bobine mıknatıs özelliği kazandır. Elektrik akımı ile elde edilen bu mıknatısa elektromıknatıs denir. Doğru ve Değişken Akımın Bobindeki Davranışı

Ders Konuları

12. Sınıf Kondansatörler Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi kondansatörler konusu özet konu anlatımı, formüller, kondansatörlerin paralel ve seri bağlanması. 12. Sınıf Kondansatörler Konu Anlatımı KONDANSATÖRLER (SIĞAÇLAR) Kondansatör ya da sığaç İki iletkenden ve aralarındaki yalıtkan bir ortamdan meydana gelen sisteme kondansatör ya da sığaç denir. Sığa Bir kondansatörün yükünün, yükün kondansatöre kazandırdığı potansiyele oranı sabittir. Bu sabit değere kondansatörün

Ders Konuları Sarkaç

12. Sınıf Kuvvet ve Hareket Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi kuvvet ve hareket konusu tanımlar, basit harmonik hareket, formüller, yay sarkacı konu özeti, anlatımı. 12. Sınıf Kuvvet ve Hareket Konu Anlatımı Basit Harmonik Hareket Denge konumundan eşit uzaklıktaki iki nokta arasında, değişken ivmeli periyodik harekete basit harmonik hareket denir. Uzanım Basit harmonik hareket yapan bir cismin herhangi bir anda denge konumuna

Ders Konuları Hal Değişimi

Hal Değişimi 12. Sınıf Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi Hal Değişimi konusu özeti, Hal Değişimi ile ilgili kavramlar, hal değişim grafiği, basıncın etkisi konu anlatımı. Hal Değişimi 12. Sınıf Konu Anlatımı HÂL DEĞİŞİMİ Tanımlar Hâl Değişimi Katı, sıvı ya da gaz hâlde bulunan bir maddenin ısı alarak ya da ısı vererek diğer bir hâle geçmesine hâl değişimi denir. Erime ve

Bilgi Dünyası

Düzlemin Kapalı Denklemi

0

12. sınıf geometri konusu, düzlemin kapalı denklemi Denklemi nedir, nasıl hesaplanır, örnek sorular. Düzlemin Kapalı Denklemi Yukarıdaki şekilde, noktasından geçen ve normal vektörü olan E düzlemi veriliyor.,, düzleme dik olduğundan, düzleme paralel veya düzlem üzerinde bulunan vektörlere de diktir. Buna göre, A(x, y, z), düzlem üzerinde herhangi bir nokta olmak üzere, olur. Dik iki vektörün

Bilgi Dünyası

Normal Vektörü Nedir?

0

Normal vektörü nedir? 12. sınıf geometri dersi uzayda düzlem denklemleri, normal vektörü açıklaması, örnekler. Normal Vektörü Bir düzlemin doğrultu vektörlerine dik olan vektöre düzlemin normal vektörü denir. Normal vektörü N ile gösterilir. Normal vektör düzleme diktir. İki vektörün vektörel çarpımı her iki vektöre de dik olan bir vektör olduğunu biliyoruz. Buna göre, doğrultu vektörleri ve

Bilgi Dünyası

Uzayda Düzlemin Vektörel Denklemi

0

12. sınıf geometri konusu, Uzayda Düzlemin Vektörel Denklemi nedir, nasıl hesaplanır, örnek sorular. Uzayda Düzlemin Vektörel Denklemi Uzayda, bir P noktasından geçen ve lineer bağımsız u ve v vektörlerine paralel olan düzlemin vektörel denklemi, olur. A noktası düzlem üzerinde değişken bir nokta ve k1, k2 ∈ R dir. k1, k2 ye düzlemin parametreleri, u ve

Bilgi Dünyası

Lineer Bağımlı ve Lineer Bağımsız Vektörler

0

12. sınıf geometri dersi, lineer bağımlı ve lineer bağımsız vektörler konu anlatımı, örnekler. Lineer bağımlı ve bağımsız vektörler özet. Lineer Bağımlı ve Lineer Bağımsız Vektörler Uzayda doğrultuları aynı olan iki vektör lineer bağımlıdır. Yani biri diğerinin bir reel sayı katı olarak yazılabilir. Uzayda, ve vektör, k bir reel sayı olmak üzere, ise ve vektörleri lineer

Bilgi Dünyası

Uzayda Vektör Konu Anlatımı

0

12. sınıf geometri dersi uzayda vektör konusu anlatımı. Vektör özellikleri, vektörde işlemler, toplama, çıkarma, çarpma kısa özeti. Uzayda Vektör Yönlü doğru parçalan üzerinde tanımlanan denklik (~) bağıntısına göre, doğrultuları ve yönleri aynı, uzunlukları eşit olan yönlü doğru parçaları aynı denklik sınıfında bulunur. ve nin doğrultu ve yönleri aynı, uzunlukları eşittir. Tanım Yönlü doğru parçaları üzerinde

Bilgi Dünyası

Uzayda Yönlü Doğru Parçası Konu Anlatımı

0

12. sınıf geometri dersi uzayda yönlü doğru parçası. Uzayda Yönlü doğru parçası konusu anlatımı, örnekler, kısa özet. Uzayda Yönlü Doğru Parçası Uzunluğu, doğrultusu ve yönü olan doğru parçasına yönlü doğru parçası denir. Şekildeki dikdörtgenler prizması üzerindeki bazı doğru parçalarının başlangıç ve bitiş noktaları seçilerek yönlü doğru parçaları elde edilmiştir. Örnek: Şekildeki düzgün altıgen dik prizma

Bilgi Dünyası

Uzayda Doğrultu Kavramı

0

12. sınıf geometri dersi uzayda doğrultu kavramı konu anlatımı. Uzayda doğrultu örnek sorular, açıklamalar, kısa özet. UZAYDA DOĞRULTU KAVRAMI Uzayda bir doğrular kümesi ve bu doğrular kümesinde bir paralellik bağıntısı verilmiş olsun. Paralellik bağıntısına göre birbirine paralel olan doğrular bir denklik sınıfı oluşturur. Şekildeki dikdörtgenler prizmasının kenarlarından geçen ve aynı renkle gösterilen doğrular paraleldir. Paralel

Bilgi Dünyası

Uzayda Üç Düzlemin Birbirine Göre Durumu

0

Uzayda üç düzlemin birbirine göre durumu, konumu nasıl olabilir? 12. sınıf geometri dersi kısaca konu anlatımı. Uzayda Üç Düzlemin Birbirine Göre Konumu Uzayda üç düzlem, a- çakışık olabilir. b- paralel olabilir. c- bir doğru boyunca kesişebilir. Bir doğru boyunca kesişen düzlemler düzlem demeti oluşturur. d- bir noktada kesişebilir. e- ikişer ikişer bir doğru boyunca kesişebilir.

Bilgi Dünyası

Uzayda İki Düzlemin Birbirine Göre Durumu

0

Uzayda iki düzlemin birbirine göre durumu, konumu nasıl olabilir? 12. sınıf geometri dersi kısaca konu anlatımı. Uzayda iki Düzlemin Birbirine Göre Konumu Uzayda iki düzlem; çakışık, paralel veya bir doğru boyunca kesişir konumda bulunur. Uzayda farklı iki düzlemin bir ortak noktası varsa, bu noktadan geçen bir ortak doğrusu vardır.

Bilgi Dünyası

Uzayda Bir Doğru İle Düzlemin Birbirine Göre Durumları

0

12. sınıf geometri dersi uzayda bir doğru ile düzlemin birbirine göre durumları, konumları nasıl olabilir, kısaca konu anlatımı. Uzayda Bir Doğru ile Bir Düzlemin Birbirine Göre Konumu Uzayda bir d doğrusu ile bir E düzlemi verilmiş olsun. Doğru düzleme paralel olabilir, (d ∩ E = Ø) Doğru düzlemi bir noktada kesebilir, (d ∩ E = {A})

Bilgi Dünyası

İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları Konu Anlatımı

0

12. sınıf geometri dersi uzayda iki doğrunun birbirine göre konumları kısaca anlatımı. İki doğru birbirine göre nasıl olabilir? Uzayda İki Doğrunun Birbirine Göre Konumu Uzayda verilen d ve k doğruları aynı düzlemde bulunabilir veya aynı düzlemde bulunmayabilir. a- Aynı düzlemde bulunan düzlemsel d ve k doğruları çakışık olabilir, (d = k) paralel olabilir, (d //

Bilgi Dünyası

Yarı Doğru Yarı Düzlem Yarı Uzay Nedir?

0

12. sınıf geometri konusu yarı doğru, yarı düzlem, yarı uzay nedir? Yarı doğru, yarı uzay, yarı düzlem açıklaması, konu anlatımı. Yarı Doğru Bir nokta, üzerinde bulunduğu doğruyu iki yarı doğruya ayırır. Şekildeki A noktası, d doğrusunu iki yarı doğruya ayırır. A noktasına yarı doğruların dayanak noktası denir. Yarı doğrulara A noktası dahil ise kapalı yarı

Bilgi Dünyası

Uzay Aksiyomları Konu Anlatımı

0

12. sınıf uzayda nokta doğru düzlem ünitesi uzay aksiyomları konusu anlatımı. Uzay aksiyomları kısa özeti, açıklaması. Uzay Aksiyomları a- Uzayda farklı iki noktadan bir ve yalnız bir doğru geçer. Şekildeki A ve B noktalarından bir tek doğru geçer. Bu doğru AB veya d doğrusu diye gösterilir. b- Uzayda herhangi bir doğru üzerinde en az iki

Bilgi Dünyası

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

0

İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar nelerdir? 12. sınıf tasavvufi yorumlar konusu, yesevilik, kadirilik, mevlevilik, alevilik, nusayrilik anlatımı. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR • İslam düşüncesinde itikadi (inançla ilgili), fıkhi (ibadetle ilgili) ve siyasi yorumlar olduğu gibi ahlaki yorumlar da ortaya çıkmıştır. Ahlak üzerine yoğunlaşan bu yorumlara tasavvuf denir. Tasavvufi düşünce ile uğraşan kişilere “mutasavvıf” denir. Tasavvufi düşüncenin

Bilgi Dünyası

12. Sınıf Dil Anlatım Konuları

0

12. Sınıf Dil Anlatım Konuları anlatımı, özetleri. 12. sınıf Dil Anlatım dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. SANAT METİNLERİ 1. Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri 2. Sanat Metinleri 2.1. Fabl 2. 2. Masal 2. 3. Hikâye (Öykü) 2.4. Roman * Vatan ve millet sevgisi * Birleştirme bütünleştirme gücü 2.5. Tiyatro 2.6. Şiir SÖZLÜ

Ders Konuları

12. Sınıf Mantık Konuları

0

12. Sınıf Mantık Konuları anlatımı, özetleri. 12. sınıf Mantık dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. MANTIĞA GİRİŞ A.Doğru Düşünme nedir? 1. Temel Kavramlar 2. Akıl İlkeleri B. Mantığın Uygulama Alanları 1. Mantık ve Pratik Yaşam 2. Mantık ve Teknik 3. Mantık ve Bilim 4. Mantık ve Felsefe KLASİK MANTIK A. Kavram ve

Ders Konuları

12. Sınıf Coğrafya Konuları

0

12. Sınıf Coğrafya Konuları anlatımı, özetleri. 12. sınıf Coğrafya dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. DOĞAL SİSTEMLER Sıradışı Doğa Olayları Yarından Sonra BEŞERÎ SİSTEMLER İlk Kültür Merkezleri Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE Türkiye’de Bölge Sınıflandırması Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi Ulaşım Sistemeri ve Kalkınma Türkiye’de