Browsing: 17. yüzyıl

Bilgi Dünyası

17. ve 18. Yüzyılda Avrupa

0

17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa Devletleri’nde durum nasıldı? 17. ve 18. yüzyılda Avrupa’daki gelişmeler hakkında bilgi. XVII. VE XVIII. YÜZYILLARDA BAŞLICA AVRUPA DEVLETLERİ 1 — İngiltere: XVI. yüzyılın ikinci yarısında Kraliçe I. Elizabeth devrinde (1557 -1603) başlamak üzere kuvvetlenen İngiltere, XVII. yüzyılda iş başına geçen Stuartlar soyu zamanında, 1648 ve 1688 tarihlerinde yapılan iki ihtilâlden

Bilgi Dünyası

17. Yüzyıl Islahatları ve Islahatçıları

0

17. yüzyılda yapılan ıslahatlar ve amaçları nelerdir? 17. Yüzyılda ıslahat yapan devlet adamları ve yaptıkları ıslahatlar hakkında bilgi. XVII. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri 16. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti’nin kurumlarında bozulmalar meydana gelmeye başladı. Askeri, idari ve ekonomik alanda başlayan bu bozulmalar bazı devlet adamlarının ıslahat hareketlerine girişmesine neden oldu. XVII. YÜZYILDA ISLAHAT YAPAN

Bilgi Dünyası

17. Yüzyıl Eyalet İsyanları

0

17. Yüzyıl Eyalet İsyanları, ayaklanmaları nedenleri, gelişmesi ve sonuçları nelerdir? 17. yüzyıl Eyalet isyanları hakkında bilgi. 17. Yüzyıl Eyalet İsyanları Merkezi otoritenin zayıflaması 17. yüzyılda eyaletlerde de kendini hissettirmeye başladı. Merkezdeki yönetim boşluğu yerel yöneticilerin bağımsızlık isteklerini arttırdı. Yöneticilerin tutum ve davranışlarına halkın tepkisi de eklenince eyaletlerde isyanlar çıktı. Sivas Valisi; Ali Paşa Erzurum Valisi;

Bilgi Dünyası Celali İsyanları

17. Yüzyıl Celali İsyanları

0

17. Yüzyıl Celali İsyanları, ayaklanmaları nedenleri, gelişmesi ve sonuçları nelerdir? 17. yüzyıl Celali isyanları hakkında bilgi. 17. Yüzyıl Celali İsyanları Osmanlı Devleti’ni sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel yönden önemli ölçüde etkileyen Celali isyanları Yavuz Sultan Selim dönemindeki Bozoklu Celal’e kadar uzanmaktadır. Celali isyanlarının Nedenleri * Savaşların uzun sürmesi ve yenilgiyle sonuçlanması neticesinde askerden kaçanların Anadolu’da

Bilgi Dünyası

17. Yüzyıl İstanbul İsyanları

0

17. Yüzyıl İstanbul İsyanları, ayaklanmaları nedenleri, gelişmesi ve sonuçları nelerdir? 17. yüzyıl İstanbul isyanları hakkında bilgi. 17. Yüzyıl İstanbul İsyanları İstanbul isyanları daha çok askeri isyanlardır. Yeniçeriler ve sipahiler tarafından çıkarılmıştır. Bu isyanlara bazen ilmiye sınıfı bazen medrese öğrencileri ve bazen de halkın katıldığı görülmektedir. İsyanların Nedenleri * Devlet yönetiminde etkili olmak isteyen bazı devlet

Bilgi Dünyası

17. Yüzyıl Osmanlı Devleti Islahatları

0

17. yüzyılda Osmanlı Devletinde gerçekleşen ıslahatlar nelerdir? 1. Ahmet, 4. Murat, Köprülüler dönemi ıslahatları genel özellikleri. XVII. YÜZYIL ISLAHATLARI XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin eski gücünde olmadığı anlaşılmış ve bunun nedenleri üzerinde durulmuştur. İlk kez bu dönemde, Osmanlı Devleti’nin eski gücüne ulaşması amacıyla bazı konularda düzenlemeler yani ıslahatlar yapılması amaçlanmıştır. Yapılan ıslahat girişimleri, ıslahatçıların bakış açılarındaki

Bilgi Dünyası

17. Yüzyıl Osmanlı Devleti İsyanları

0

17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde meydana gelen isyanlar nelerdir? Celali isyanları nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. XVII. YÜZYILDAKİ OSMANLI DEVLETİ İSYANLAR Osmanlı Devleti’nde merkezi otoritenin sarsılması sonucunda çok sayıda isyan çıkmıştır. İstanbul İsyanları (Merkezi – Askeri İsyanlar) İstanbul’da, genellikle Yeniçerilerin çıkardığı, zaman zaman medrese öğrencileri ve halkın da desteklediği isyanlardır. İstanbul İsyanları’nın Nedenleri ✓ Merkezi otoritenin

Bilgi Dünyası

17. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi

0

17. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin siyasi tarihi, dış ilişkiler, yapılan savaşlar, antlaşmalar ve sonuçları hakkında bilgi. XVII. YÜZYILDAKİ OSMANLI DEVLETİ SİYASİ OLAYLAR Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda kendisinin Avrupa’dan üstün olduğunu düşündüğü için sınırlarını genişletme politikasına devam etmiştir. Bu dönemde İran, Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya ile uzun süren mücadelelere girişmiştir. Bu savaşlarda eskisi kadar güçlü olunmamasının