Browsing: 19. yüzyıl

Bilgi Dünyası 1870 Berlin Antlaşmasına göre Osmanlı Devletinin batı topraklarında ortaya çıkan siyasi tablo

19. Yüzyıl Osmanlı Devleti Siyasi Durumu ve Olayları

0

19. yüzyılda Osmanlı devletinin siyasi durumu nedir? 19. yüzyıl Osmanlı Devleti ile diğer Avrupa devletleri arasındaki siyasi olaylar, isyanlar ve sonuçları hakkında bilgiler. Avrupa Devletleri’nin Osmanlı İmparatorluğu’na Yönelik Amaçları; Rusya: a) Tek başına Osmanlı Devletine egemen olmak, b) Bunu gerçekleştiremezse, Avrupa devletlerinden biri ya da birkaçı ile birlikte Osmanlı Devleti’ni paylaşmak, c) Osmanlı Devleti’ni himayesi

Bilgi Dünyası 1900 Yılında Avrupa

19. Yüzyılda Avrupa

0

19. Yüzyıl Avrupa’sına kısa bir bakış. 19. Yüzyıl Avrupa’sı ile ilgili olarak maddeler halinde ve kısaca bilgilerin verildiği sayfamız. VİYANA KONGRESİ (1814-1815) Kongre Avusturya Başbakanı Metternich başkanlığında, Fransız ihtilalinin etkilerini ortadan kaldırmak, mutlak yönetimlerin devamını sağlamak, katılan devletlerin çıkarlarını korumak amacıyla toplanmıştır. Avusturya, Prusya, Rusya, İngiltere birleşip bir kutsal bağlaşma imzaladılar. Bu antlaşmanın amacı hükümdarların

Bilgi Dünyası felsefe

19. ve 20. Yüzyıl Felsefesi

0

Immanuel Kant’tan sonra 19. ve 20. yüzyıl felsefesinin özellikleri nelerdir? Pozitivizm, Sezgicilik ve Varoluşçuluk hakkında bilgi. 19. ve 20. Yüzyıl Felsefesi KANTTAN SONRA FELSEFE a) POZİTİVİZM: Pozitizm, olguların ve olgusal ilişkilerin betimlemesini (tasvirini) bilgilerimizin tümü sayıp, metafizik açıklamaları anlamsız diye reddeden bir görüştür. A. Comte’a göre, pozitif demek, gerçek, sürekli, yararlı, kesin, görülen, dokunulan şey

Bilgi Dünyası

19. Yüzyıl Islahatlarının Amaçları

0

19. Yüzyıl ıslahatlarının yapılmasındaki amaçlar nelerdir? Islahatların nedenleri hakkında bilgi. 19. Yüzyıl Islahatlarının Amaçları Gerileme Dönemi’nde uygulanan ıslahatların yetersiz olması nedeniyle Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda, daha önceki dönemlerden farklı olarak her alanda Avrupa örnek alınarak ıslahat yapmayı amaçlamıştır. Bu dönemde, Fransız ihtilali’nin de etkisiyle Avrupa’da yaygınlaşan demokratikleşme alanındaki gelişmeler Osmanlı toplumunu da etkilemiştir. Bunun yanında,

Bilgi Dünyası

Macar Mültecileri Sorunu Hakkında Bilgi

0

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Macar Mültecileri Sorunu nedenleri, sonuçları hakkında bilgi. Macar Mültecileri Sorunu Bir insan topluluğunun baskı ve şiddet uygulanmasına karşı, yaşadığı ülkeden kaçıp başka bir devlete sığınmasına mültecilik (sığınma) denir. Osmanlı tarihinde özellikle XVIII. yüzyılda bazı Avrupalı topluluklar Rusya’nın baskıları nedeniyle Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardı. Macaristan, XVIII. yüzyılda tamamen Avusturya’nın topraklarına katılmıştı. Macarların, 1848

Bilgi Dünyası

Rusya’nın Osmanlı Politikası

0

19. yüzyılda Rusya’nın Osmanlı politikasında ne gibi değişiklikler olmuştur, Rusya’nın Osmanlı’ya karşı tutumu nasıldır, siyasi gelişmeler. Rusya’nın Osmanlı Politikası XVIII. yüzyıl başlarında Rus Çarı I. Petro döneminden itibaren Rusya, Osmanlı toprakları üzerinde egemenliğini ve etkinliğini artırarak sıcak denizlere ulaşmak istemekteydi. Bu amaçla Rusya, Balkan uluslarını Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmış, Boğazlar’da ayrıcalıklar elde etmeye çalışmıştır. Osmanlı

Bilgi Dünyası

Fransa’nın Osmanlı Politikası

0

19. yüzyılda Fransa’nın Osmanlı politikasında ne gibi değişiklikler olmuştur, Osmanlı’ya karşı tutumu nasıldır, siyasi gelişmeler. Fransa’nın Osmanlı Politikası Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlayan Osmanlı Fransız dostluğu, 1798’de Napolyon komutasındaki Fransız ordusunun Mısır’ı işgal etmesiyle bozulmuştur. Osmanlı Devleti, bu işgali İngiltere ve Rusya’dan yardım alarak sonlandırmıştır. XIX. yüzyılda Fransa, Osmanlı toprak bütünlüğü konusunda değişken bir politika

Bilgi Dünyası

İngiltere’nin Osmanlı Politikası

0

19. yüzyılda İngiltere’nin Osmanlı politikasında ne gibi değişiklikler olmuştur, Osmanlı’ya karşı tutumu nasıldır, siyasi gelişmeler. İngiltere’nin Osmanlı Politikası Coğrafi Keşifler sonrasında büyük bir sömürge imparatorluğu kuran İngiltere, Avrupa politikasında Rusya’nın etkinliğinin artmasını engellemek amacıyla XIX. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü savunmuştur. İngiltere’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü korumasının başlıca nedenleri şunlardır: ✓ İngiltere’nin Orta Doğu’daki sömürgelerine

Bilgi Dünyası

19. Yüzyıl Yunan (Rum) İsyanları

0

19. yüzyılda Osmanlı devletine karşı ayaklanan Yunanlılar, Yunan Rum isyanları nedenleri ve sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. 19. Yüzyıl Yunan (Rum) İsyanları Rumların isyan etmelerinde; ✓ Milliyetçilik akımının Rumlar arasında yayılması ✓ Rusya, Fransa ve İngiltere’nin Rumları isyana teşvik etmeleri ve desteklemeleri ✓ Rus çarının yaveri Aleksander İpsilanti başkanlığında kurulan Etniki Eterya Cemiyeti’nin Rumları örgütlemesi ve

Bilgi Dünyası

19. Yüzyıl Sırp İsyanları

0

19. yüzyılda Osmanlı devletine karşı ayaklanan sırplar, Sırp isyanı nedenleri ve sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. 19. Yüzyıl Sırp İsyanları Sırpların isyan etmesinin bazı nedenleri şunlardır: ✓ Rusya ve diğer Avrupalı devletlerin Sırpları kışkırtması ✓ Sırplar arsında milliyetçilik düşüncesinin yayılması ✓ Sırbistan’da görev yapan memurların ve yeniçerilerin halka karşı sorumsuz davranışları ✓ Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflaması

Bilgi Dünyası

19. Yüzyıl Osmanlı Tarihi

0

19. Yüzyılın Osmanlı tarihi ve siyasi olayları. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında bilgi. 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihi XIX. yüzyıldaki padişahlar şunlardır: ✓ III. Selim (1789-1807) ✓ IV. Mustafa (1807-1807) ✓ II. Mahmut (1807-1839) ✓ Abdülmecid (1839-1861) ✓ Abdülaziz (1861-1876) ✓ V. Murat (1876-1876) ✓ II. Abdülhamit (1876-1909) ✓ V. Mehmet Reşat (1909-1918) ✓ VI.

Bilgi Dünyası

Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları (19. Yüzyıl)

0

19. yüzyılda Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları nasıldır? İngiltere, Fransa, Rusya, Kırım, Almanya gibi büyük devletlerin Osmanlı Politikaları. Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları (19. Yüzyıl) Şark Sorunu 1815 Viyana Kongresinde Rusya tarafından ortaya atılan Osmanlı ile ilgili bir tabirdir. İlk bakışta Osmanlının yıkılmasını çıkarlarına uygun bulmayan Avrupalı devletler Osmanlının toprak bütünlüğünü koruma olarak bu tezi kullanmışlardır. 19.