Browsing: 2. dünya savaşı

Yakın Tarih Almanya'ya İşçi Göçü

2. Dünya Savaşı’ndan Sonra Türkiye Ekonomisi

0

2. Dünya Savaşından sonra Türkiye’de ekonomik alandaki gelişmeler nelerdir? 2. Dünya savaşı sonrası Türkiye ekonomisi. Çok partili yaşama geçişin sağlanması, ekonomi alanında farklı fikirlerin ortaya atılmasını ve ekonominin gelişmesini sağladı. Devletin yaptığı yatırımlar devam ederken, diğer yandan özel sektöre önem veren bir politika izlendi. Özellikle 1950 yılı sonrasında makineleşme, gübre kullanımı ve suluma alanında meydana

Yakın Tarih Kars - Sovyet Sınırı

2. Dünya Savaşı’ndan Sonra Türk Dış Politikası

0

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Türk Dış Politikası nasıldı? Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den istedikleri, ABD’nin Türkiye’yi desteklemesi ve Kore Savaşı. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle uluslararası sistem ciddi bir yapısal değişime uğramıştır. Uluslararası sistemdeki bu köklü değişiklik ülkelerin dış politikalarına yansırken, Türkiye’nin dış ilişkilerinin yeniden düzenlenmesinde etkili olmuştur. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin dış politikasına egemen olan

Bilgi Dünyası Soğuk Savaş

Soğuk Savaşa Geçiş Dönemi

0

Soğuk Savaş dönemine geçiş esnasında neler yaşandı? 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşananlar, soğuk savaşa geçiş özeti. Soğuk Savaşa Geçiş Dönemi II. Dünya Savaşı sonrasında Amerika ve SSCB arasında sürdürülen sürekli gerginlik ve sınırlı çatışma biçimine “Soğuk Savaş” denir. Bu dönemin diğer dönemlerden farkı sıcak çatışmaya girmeden üstünlüğü korumaya çalışmaktı. Bu deyim ilk kez 1947 yılında

Bilgi Dünyası

İkinci Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Yayılması

0

2. Dünya Savaşı nasıl başlamıştır, hangi ülkeler katılmıştır? İkinci Dünya Savaşı’nın yayıldığı cepheler, mihver devletlerinin üstünlüğü. İkinci Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Yayılması SAVAŞIN BAŞLANGICI. Önceleri Polonya’yı gözdağı politikasıyla Almanya’nın çıkarına bir uzlaşmaya zorlamak isteyen Hitler, Münih’te elde ettiği zaferin ardından açık bir baskıya girişti. Alman önerilerini sürekli geri çeviren Polonya ise İngiltere, Fransa ve SSCB

Bilgi Dünyası İkinci DÜnya Savaşı

İkinci Dünya Savaşını Hazırlayan Nedenler

0

İkinci Dünya Savaşı’nı hazırlayan nedenler nelerdir? 2. Dünya Savaşı’nın sebepleri hakkında bilgi. İkinci Dünya Savaşını Hazırlayan Nedenler II. Dünya Savaşı, 1939-45 arasında hemen hemen dünyanın her yanını kapsayan uluslararası savaştır. I. Dünya Savaşı’nın çözümsüz bıraktığı anlaşmazlıklarla belirlenen 20 yıllık gergin bir dönemin ardından patlak veren savaşta Almanya, İtalya ve Japonya’ nın oluşturduğu Mihver Devletleri ile

Bilgi Dünyası

Yahudi Soykırımı Hakkında Bilgi

0

Yahudi Soykırımı (katliamı) kim tarafından, ne zaman ve neden yapılmıştır? Yahudi Soykırımı, Hitler hakkında bilgi. Yahudi soykırımı, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi partisinin milyonlarca Museviyi korkunç şekilde katletmesi olayına verilen isimdir. İkinci dünya savaşı arasında Nazi partisi Almanya’da iktidara geldi. Bu parti, güçsüz yönetimin, yoksulluğun ve işsizliğin fazla olduğu bir dönemde güçlü yönetim sözü vererek geniş

Bilgi Dünyası

Avrupa Kıtası Önemli Tarihi Olaylar

0

Avrupa Kıtasında gerçekleşen önemli tarihsel olaylar, Fransız devrimi, sanayi devrimi, birinci ve ikinci dünya savaşı ve sonrası hakkında bilgi. Fransız Devrimi: 17. ve 18. yüzyıllarda pek çok düşünür, yöneticilerin mutlak egemenliklerini eleştirmeye başladı. Politik ve toplumsal kurumların sağduyuya aykırı işleyişlerini eleştiren Montesquieu, Voltaire, Jean Jacques Rousseau ve Adam Smith değişimlerin kuramsal temelinin yaratılmasına öncülük yaptılar.

Resimler

II. Dünya Savaşının Hayaletleri – Foto Galeri

0

2. Dünya savaşı dönemindeki resimler ile günümüzün resimlerinmin karışımı. Dikkatimi çeken nokta kesinlikle şehirleri aynen eskisi gibi duruyor. Yani bizde ki gibi şehrin teması, görünümü ve ya yolları değişip değişip durmuyor…