Browsing: Abbasiler

Tarih

Abbasiler ve Abbasi Halifeleri

0

ABBASİLER: Irak’ta 750 den 1258 e, Mısır’da 1261 den 1517 ye kadar hüküm süren ve Arap Medeniyeti’nin en parlak devirlerinden birini kuran halifeler saltanatı. Abbasiler ve Abbasi Halifeleri Abasiler, Emevilerden sonra Irak ve Mısır’da halifelik eden hanedanın adıdır. Hz. Muhammed’in amcası Hz. Abbas bin Abdülmuttalip soyundan gelen Abbasiler 750 den 1258 e kadar Irak’ta, 1261

Bilgi Dünyası

Abbasiler Dönemi Özet

2

Abbasiler nerede, ne zaman yaşamışlardır? Abbasiler dönemi tarihi, önemli olayları, kısaca özet konu anlatımı. ABBASİLER (750-1258) ***Ebu Müslim’in isyanı ile sona eren Emevi iktidarının yerini, Abbasi soyundan gelenlerin kurduğu Abbasi Devleti almıştır. ***Ebul Abbas Abdullah’tan sonra başa geçen ikinci halife Cafer Mansur döneminde Bağdat şehri kurulmuş ve başkent buraya taşınmıştır. ***Devletin en parlak dönemi olan

Din

Abbasiler Dönemi İslam Tarihi

0

Abbasiler dönemi İslam tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı konu anlatımlarının yapıldığı sayfamız. Abbasi dönemi özellikleri. ABBASİLER (750 – 1258) Abbasilerin İlk Devirleri • İlk Abbasi halifesi olan Ebü’l-Abbas (750-754) bir yığın isyanla karşılaştı. Bu isyanları bastırmak için çok kan döktüğü ve Emevi hanedanı ile ülkenin ileri gelenlerini öldürttüğü için, Es-Seffah (kan dökücü)

Bilgi Dünyası

Abbasiler Kimdir?

0

Abbasiler kimlerdir? Abbasilerin soyu nereye dayanır? Abbasiler ne zaman ve nerede yaşamışlardır? Abbasiler Dönemi hakkında bilgi. ABBASİLER (750-1258) İslam tarihin dördüncü bölümüdür. Abbasi hanedanı Hz.Muhammed’in amcası Abbas’a dayanır. Emeviler bir Arap devleti iken, Abbasiler bir İslam devleti olmuştur. Bu durum Abbasi devletinin uzun ömürlü olmasına yol açmıştır. Abbasiler Döneminde; ►Fetihlerden çok bilim ve uygarlığa önem

Bilgi Dünyası

Abbasilerde Sanat

0

Abbasi Devletinde kültür ve sanat. Abbasilerde sanat, mimarlık, önemli camiler ile ilgili bilgi. Emevi Halifeliği’nin Abbasilere geçmesinden sonra yönetim merkezi Şam’dan Bağdat’a taşındı. Bu değişiklik İran sanatıyla ilişki kurulmasının da önemli nedenlerinden birisi oldu. Köklü bir geçmişi olan İran kültür ve sanatının Abbasi sanatını egemenliği altına almak tehlikesinin belirdiği bir dönemde, Abbasi halifelerinin isteği üzerine

Bilgi Dünyası

Abbasiler Dönemi

0

Abbasiler kimlerdir? Abbasi devletinin kuruluşu, gelişmesi ve yıkılması. Abbasiler dönemi ile ilgili bilgi. Abbasiler: Hz. Muhammet’in amcası Abbas’ın soyundan gelen ve Emevilerin yerini alan İslâm hanedanı ve devletidir (Bağdat 750-1258; Mısır 1261-1517). 750’ye doğru Emevi hanedanının yönetiminden hoşnut olmayanları çevrelerinde toplayarak, onların yerine iktidarı ele geçiren bir hanedandır. Emevilere karşı başlatılan harekette, Hz. Muhammet’in kızı

Bilgi Dünyası

Tolunoğulları Devleti Hakkında Bilgi

0

Tolunoğuları devleti hakkında bilgi. Tolunoğulları hangi seneler arasında nerede hüküm sürmüştür. Tolunoğlu devletinin kurucusu kimdir? Tolunoğulları; 868 ile 905 yılları Mısır’da hüküm süren Türk devletidir. Devletin kurucusu Tolunoğlu Ahmet’tir. Halife Mustain tahttan uzaklaştırılıp Vasıt Kenti’ne gönderildiği zaman yanına Ahmet bin Tolun’un verilmesini istedi. Müstain’in öldürülmesi için Bağdat’dan buyruk geldiyse de Ahmet dinlemedi. Mısır Valiliği’ne atanan