Browsing: abd

Bilgi Dünyası

ABD Nasıl Kuruldu? ABD’nin Kuruluşu

0

Günümüzde dünyanın en büyük gücü olarak kabul edilen ABD nasıl kuruldu? ABD’nin kurulması aşaması ile ilgili maddeler halinde bilgiler. ABD’NİN KURULMASI (1776) • 1492’de Amerika’nın keşfinden sonra bu kıta, Portekiz, İspanyol, Fransız ve İngiliz sömürge alanı haline geldi. • İngilizler önce, şimdiki ABD’nin Atlas Okyanusu kıyılarında daha sonra iç kısımlarda birçok koloni kurdular. • Kolonilerin

Bilgi Dünyası

Amerika Birleşik Devletleri Başkanları

0

Amerika Birleşik Devletlerinin 1789 yılındaki kuruluşundan günümüze kadar görev yapmış Amerikan başkanlarının isimleri, görev süreleri ve partileri ile ilgili liste Kaçıncı Başkanı Adı Soyadı Görev Yılları Partisi 1 George Washington 1789-1797 Federal 2 John Adams 1797-1801 Federal 3 Thomas Jefferson 1801-1809 Cumhuriyetçi 4 James Madison 1809-1817 Demokrat 5 James Momoe 1817-1825 Demokrat 6 John Quincy

Bilgi Dünyası

ABD Siyasal Yapısı Hakkında Bilgi

1

Amerika Birleşik Devletleri siyasal yapısı ve devlet biçimi hakkında kısa ama genel bilgiler. 1787’de yürürlüğe giren ve günümüze kadar 26 madde eklenen ABD Anayasası, devletin temel organları olan yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız, ancak, eşgüdüm içerisinde çalışmalarını öngörür. Her üç organın işlevleri, anayasanın ana metnini oluşturan yedi maddenin ilk üçünde tanımlanmıştır. Devlet Biçimi.

Bilgi Dünyası

ABD Dini Yapısı Hakkında Bilgi

0

Kozmopolit bir yapıya sahip Amerika Birleşik Devletlerinde hem tarihinde hem de günümüzdeki dini yapılar ile ilgili bilgiler. Son üç yüzyıl içinde ülkedeki dinsel gelişim Avrupa ülkelerindekinden ayrı özellikler taşır. Kiliselerle sinagogların konumu ve pek çok kişinin bu kurumlara üyeliği, ülkede dinin büyük bir hızla geliştiğini gösterir. Ancak, çağdaş kültürün maddeciliği ve ahlaki ölçütlerdeki genel çöküş,

Bilgi Dünyası

Amerika Eyaletlerinin İsimleri

0

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan eyaletlerin listesi. Amerika’da ye alan eyaletlerin yüzölçümleri eyalet başkentleri. Eyaletler Yüzölçümü (km2) Başkenti Alabama 133.667 Montgomery Alaska 1.518.800 Juneau Arizona 295.022 Phoenix Arkansas 137.538 Little Rock Colorado 269.998 Denver Connecticut 12.973 Hartford Dakota (Güney) 199.551 Pierre Dakota (Kuzey) 183.022 Bismarck Delaware 5.328 Dover Florida 151.670 Tallahassee Georgia 152.488 Atlanta Hawaii

Bilgi Dünyası

ABD İklimi İle İlgili Bilgiler

0

Amerika Birleşik Devletleri iklim özellikleri ile ilgili bilgiler. Amerika’nın iklim bilgileri. ABD’de çok değişik iklim kuşakları göze çarpar. Alaska’da görülen yarı arktik iklimle Hawai ve Puerto Rico’da egemen tropikal iklim bu kuşakların uç noktalarını oluşturur. Kıtanın büyük bir bölümünde ise günlük sıcaklık değişimlerinin önemli farklılıklar gösterdiği kara iklimi egemendir. Kara iklimi, yazm aşırı sıcağa, kışın

Bilgi Dünyası

ABD Yüzey Şekilleri İle İlgili Bilgi

0

Amerika Birleşik Devletlerinin yüzey şekilleri ile ilgili bölge bölge bilgileri. Doğal görünümünde büyük çeşitlilikler göze çarpan ülkenin, ana bölümünü iki dağlık bölge kuşağıyla bu kuşakların arasında uzanan bir ova oluşturur. Yüzölçümünün yarıdan fazlasını, yüksek bölgelerin arasındaki ova, 1/3’ünü batıdaki dağlık bölge, küçük bir bölümünü de doğudaki dağlık bölge kaplar. Ancak, ülkedeki sayısız ova, yayla, dağ

Bilgi Dünyası Amerika Haritası - USA Map

Amerika Birleşik Devletleri Eyaletlerinin İsim Listesi

0

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan eyaletlerin tam ve harf sırasına göre listesi. Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşmaktadır Amerika Birleşik Devletleri Eyaletleri Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New