Browsing: açıklaması

Genel Kültür Külçe Altın

Altın Standardı Ne Demek? Ne Zaman ve Hangi Amaçla Uygulaması Başladı?

0

Altın standardı ne demek? Altın standardının kullanılma sebebi, tarihçesi , ilk uygulamaları, faydaları ve zararları nelerdir? Altın Standardı Ne Demek? Altın standardı, standart para biriminin, belirli bir ağırlıkta altın olarak kabul edildiği ya da para değerinin belli ağırlıkta altının değerine denk tutulduğu para sistemi. Ülke içinde altın standardının benimsenmesi, uluslararası düzeyde de altın standardının uygulanması

Fizik Torriçelli Deneyi

Torriçelli Deneyi Nedir? Deney Nasıl Yapılmıştır ve Hangi Kanunu Bulmuştur?

0

Torriçelli deneyi nedir? Torriçelli deneyi nasıl yapılmıştır, hangi kanun bulunmuştur, sonuçları ve deneyin yapılış şekli hakkında bilgi Torriçelli Deneyi Nasıl Yapılmıştır? Açıklaması Nasıldır? Torriçelli, deniz kıyısında, 85 santim uzunluğunda bir ucu kapalı cam bir boru içine cıva doldurduktan sonra boruyu gene cıva dolu bir kabın içine ters çevirip batırmış. Cam tüpün üst ucunda civanın biraz

Uzay Parsek

Parsek Nedir? Astronomide Kullanılan Uzaklık Birimi Hakkında Bilgi

0

Parsek nedir? Astronomide kullanılan bir uzaklık birimi olan parsek ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız. Parsek, astronomide, yıldızların ve gökadaların uzaklıklarının belirtilmesinde kullanılan birim. Bir parsek, Yer’in yörünge yarıçapını bir yay saniyelik açıyla gören uzaklığa eşittir; buna göre, bir parsek uzaklıktaki bir yıldızın ıraklık açısı (paralaks) bir saniyedir. Herhangi bir cismin parsek cinsinden

Deyimler Ben Senin Cemaziyelevvelini Bilirim Deyiminin Anlamı ve Hikayesi

Ben Senin Cemaziyelevvelini Bilirim Deyiminin Anlamı ve Hikayesi

0

Ben Senin Cemaziyelevvelini Bilirim ne demek? Ben Senin Cemaziyelevvelini Bilirim deyimin açıklaması, anlamı, hikayesi, hakkında bilgi. Anlamı; Bu deyim, “sonradan zengin olan ya da hikâyede olduğu gibi, önemli bir makama gelen birisi hakkında, ‘Ben onun eski hâlini de bilirim”‘ mânâsında kullanılır. Hikayesi; Eskiden resmi dairelerde ve şer’iye mahkemelerinde şimdiki gibi bir dosyalama ve kayıt sistemi

Deyimler Ak mı Kara mı

Ak Mı Kara Mı Deyiminin Anlamı ve Hikayesi

0

Ak mı Kara mı ne demek? Ak mı Kara mı deyimin açıklamasının yer aldığı, anlamı ile deyimin hikayesini okuyabilirsiniz….. Anlamı; Bu söz, “bir işin sonunda kâr mı yoksa, zarar mı edildi, ektiğimiz tohumdan nasıl bir ürün çıktı” mânâsında kullanılır. Hikayesi; Orta yaşlı bir bey, saçlarını kestirmek için berbere gitmiş. Bey, berberin koltuğuna oturur oturmaz sormuş:

Biyoloji Ortak Yaşam (Simbiyoz)

Ortak Yaşam (Simbiyoz) Nedir?

0

Doğada karşılaşılan en ilginç olaylardan birisi olarak kabul edilen ortak yaşam (simbiyoz) ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Ortak yaşam, iki canlının birbirlerine karşılıklı faydalar sağlayarak bir arada yaşamalarına «ortak yaşama» (simbiyoz) denir. Bu olaya hayvanlar arasında da, bitkiler arasında da rastlanır. Ayrıca, bir bitkiyle bir hayvan arasında da ortak yaşama olabilir. İki

Atatürk Atatürk ve Şapka Devrimi

Atatürk İlke ve İnkılapları

0

Atatürk’ün ilk ve inkılaplarının detaylı olarak açıklaması. Atatürk ilke ve inkılaplarının özellikleri nelerdir? Atatürkçülük nedir? Atatürkçülük nedir? Atatürk, Türk devletinin yücelmesi, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşabilmesi için ekonomik, kültürel, politik ve manevi alanlarda Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Lâiklik, Devletçilik ve İnkılâpçılık adı altında görüşlerini belirten ilkeler koymuştur. Bu altı ilkeyle oluşan dünya görüşüne “Atatürkçülük” denir. Atatürkçülük, Batıdan

Atasözleri “Borçlu Ölmez Benzi Sararır” Atasözünün Anlamı

Borçlu Ölmez Benzi Sararır Atasözünün Anlamı Açıklaması Hakkında Yazı

0

Borçlu Ölmez Benzi Sararır atasözünün açıklaması. Borçlu Ölmez Benzi Sararır anlamı, hakkında bilgi, anafikir. Borçlu Ölmez Benzi Sararır; Atasözünün Kısaca Anlamı: borç kişiyi öldürmez ancak hasta edecek kadar üzer. Açıklaması Ekonomik şartların adamakıllı ağırlaştığı günümüzde kişinin maddi gücü bazı ihtiyaç ve isteklerinin gerçekleşmesi için yeterli olmayabilir. Bu durumda başkalarından borç almak olağandır. Ancak, bu borçlanmada

Bilim ve Teknoloji Bilim Nedir? Bilimsel Yöntem Nedir?

Bilim Nedir? Bilimsel Yöntem Nedir?

0

Bilim nedir bilim nasıl tanımlanır? Bilimsel yöntem nedir ve bilimsel yöntemi açıklayan bilimsel yöntem hakkında bilgi veren yazımız. Bilim Nedir? Bilimsel Yöntem Nedir? ► Bilim Nedir? İnsanda, ortaya çıkışı ile birlikte var olan merak etme ve araştırma duygusu “Bilim”in oluşmasına neden olmuştur. “Bilim, gerçekler ile fikirler arasında kurulan bağdır. “Bilim, merak edilen ve araştırılan bir

Müzik Alto Nedir?

Alto Nedir?

0

Alto nedir ve ne anlama gelmektedir? Alto hakkında kısa bilgi ve alto örnekleri Alto Nedir? Alto, kadın ve çocuk seslerinin en kalın (pes) olanı, Kontralto da denir. Ses alanı sol ile ince fa arasında 2 sekizliden bir ses fazladır. Bu alan Türk Müziği’nde kaba rast (sol)-muhayyer (la) arasında diye tanımlanır. Kimi altolar bir ses peşini

Atasözleri Adamın İyisi İş Başında Belli Olur

“Adamın İyisi İş Başında Belli Olur” Atasözünün Anlamı

0

Adamın İyisi İş Başında Belli Olur atasözünün açıklaması. Adamın İyisi İş Başında Belli Olur anlamı, hakkında bilgi, kompozisyon. Adamın İyisi İş Başında Belli Olur Ne Demektir? Atasözünün Anlamı İnsanın gerçek değeri yaptığı işle ölçülür. Bir insanın gerçek değeri, iş başında gösterdiği yeterlilik ve başarı ile, çevresindekilere karşı davranışıyla ölçülür. Atasözünün Açıklaması Kişileri tanımak için kullandığımız

Atasözleri Ada Bana Adayım Sana

“Ada Bana Adayım Sana” Atasözünün Anlamı

0

Ada Bana Adayım Sana ne demektir, atasözünün açıklaması. Ada Bana Adayım Sana anlamı, hakkında bilgi, açıklaması, kompozisyon. “Ada Bana Adayım Sana” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR : Fedakarlık yaptıklarımızdan ancak fedakârlık bekleyebiliriz. Sen bir kimse için fedakârlıkta bulunursan o da senin için fedakârlıkta bulunur. İleride başkalarının bizim için bir şeyler yapmalarını istiyorsak, zamanında bizim de onlara yardımcı

Atasözleri Adam Adama Gerek Olur İki Serçeden Börek Olur

“Adam Adama Gerek Olur İki Serçeden Börek Olur” Atasözünün Anlamı

0

Adam Adama Gerek Olur İki Serçeden Börek Olur atasözünün açıklaması. Adam Adama Gerek Olur İki Serçeden Börek Olur anlamı, hakkında bilgi, kompozisyon. “Adam Adama Gerek Olur İki Serçeden Börek Olur” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR : İnsanlar her zaman birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Yardımlaşmayı anlatan bir atasözüdür. İnsanların birbirlerinden yararlanmaları onlara çok şeyler kazandırır. Gücümüzü başaklarıyla birleştirmekten kaçınmamalıyız.

Atasözleri Açtırma Kutuyu Söyletme Kötüyü

“Açtırma Kutuyu Söyletme Kötüyü” Atasözünün Anlamı

0

Açtırma Kutuyu Söyletme Kötüyü atasözünün açıklaması. Açtırma Kutuyu Söyletme Kötüyü anlamı, hakkında bilgi, kompozisyon. “Açtırma Kutuyu Söyletme Kötüyü” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR : Karşımızdakini kızdırıp hakkımızda kötü sözler söylemesine yol açmamalıyız. Kendin hakkındaki kötü düşüncelerimi veya bildiklerimi bana söyletme anlamında kullanılan bir sözdür. İnsan olarak bazı zayıf noktalarımız bulunmaktadır. Bir anlık mutluluk, bir anlık övgü, bir

Atasözleri Abdal Düğünden Çocuk Oyundan Usanmaz

“Abdal Düğünden Çocuk Oyundan Usanmaz” Atasözünün Anlamı

0

Abdal Düğünden Çocuk Oyundan Usanmaz atasözü ne anlatır? Abdal Düğünden Çocuk Oyundan Usanmaz anlamı, hakkında bilgi, kompozisyon. “Abdal Düğünden Çocuk Oyundan Usanmaz” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR: Kişi sevdiği işi sürekli yapmaktan usanmaz. Burada abdal, düğünlerde davul, zurna çalan çingene anlamında kullanılmıştır. Düğünden düğüne koşturan, bu işi severek yapan abdallar, asla yorgunluk duymazlar. Çocuklar da tıpkı onlar

Atasözleri Abanın Kadri Yağmurda Bilinir

“Abanın Kadri Yağmurda Bilinir” Atasözünün Anlamı

2

Abanın Kadri Yağmurda Bilinir atasözü ne anlatır? Abanın Kadri Yağmurda Bilinir anlamı, hakkında bilgi, kompozisyon. “Abanın Kadri Yağmurda Bilinir” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR: Bir şeyin gerçek değeri ona ihtiyaç duyulduğunda anlaşılır. Kaba yünden yapılan abayı, ağır ve kaba olduğu için kimse giymek istemez. Yağmurlu havalardaysa çok aranır. Elimizin altında olup değerini bilmediğimiz çoğu şeyi, elden çıkarmaya

Atasözleri Aç Kurt Yavrusunu Yer

“Aç Kurt Yavrusunu Yer” Atasözünün Anlamı

0

Aç Kurt Yavrusunu Yer ne demektir? Aç Kurt Yavrusunu Yer atasözü ile ne anlatır? Aç Kurt Yavrusunu Yer anlamı, hakkında bilgi, kompozisyon. “Aç Kurt Yavrusunu Yer” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR: Aç olanın açlığını gidermek için yapamayacağı şey yoktur. Açın gözü kararmıştır, karnını doyurmak için ölümü bile göze alarak kendisinden kat kat güçlü olan yaratıklarla boğuşur. Açlığın

Atasözleri Aç Ne Yemez Tok Ne Demez

“Aç Ne Yemez Tok Ne Demez” Atasözünün Anlamı

0

Aç Ne Yemez Tok Ne Demez atasözü ne anlatır? Aç Ne Yemez Tok Ne Demez anlamı, hakkında bilgi, kompozisyon. “Aç Ne Yemez Tok Ne Demez” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR : Geçim sıkıntısı çekenler, bu sıkıntılarını gidermek için her işi yapmaktan çekinmez. Bu sıkıntıyı çekmeyenlerse, böylelerinden habersizmiş gibi konuşmaktan geri durmazlar. Geçim, kişinin hayatını sürdürebilmesi demektir. Bu

Atasözleri Adam Yenilmekle Marifetli Olur Yanılmakla Alim

“Adam Yenilmekle Marifetli Olur Yanılmakla Alim” Atasözünün Anlamı

0

Adam Yenilmekle Marifetli Olur Yanılmakla Alim atasözü ne anlatır? Adam Yenilmekle Marifetli Olur Yanılmakla Alim anlamı, hakkında bilgi, kompozisyon. Adam Yenilmekle Marifetli Olur Yanılmakla Alim; Temel Düşünce : Azimli bir insanın yanılgıları ve uğradığı başarısızlıklar ona başarılı olma yolunda bir ders ve basamak olur. Açıklaması Her insan, hayatta başarısızlıklara uğrayabilir ve yanılgılara düşebilir. Bu, olağan

Atasözleri Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer

“Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer” Atasözünün Anlamı

1

Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer atasözünün açıklaması. Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer anlamı, hakkında bilgi, anafikir. Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer: Atasözünün Anafikri – Anlamı Kurt ağacı nasıl içten çürütürse, dert ve üzüntü de insanı öylece yıpratır. Atasözünün Açıklaması Duyguların günlük yaşamımızda büyük bir etkisi vardır. Onlar, yaşama bağlanmamıza yardımcı olur. Mutluluk dediğimiz de duygusal

Atasözleri Ak Akçe Kara Gün İçindir

“Ak Akçe Kara Gün İçindir” Atasözünün Anlamı

6

Ak Akçe Kara Gün İçindir ne demektir, atasözü neyi anlatır? Ak Akçe Kara Gün İçindir atasözünün anlamı, hakkında bilgi, anafikir. “Ak Akçe Kara Gün İçindir” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR : Çalışarak kazandığımız para, dar zamanımızda bizi sıkıntıdan kurtarır. Kazandığımız paranın bir bölümünü sıkıntılı günlerimizde kullanmak için ayıralım. Para kazanmak mutlu bir olaydır. Ancak kazandığımız paranın değerini

Atasözleri Adamın adı çıkacağına canı çıksın

“Adamın Adı Çıkacağına Canı Çıksın” Atasözünün Anlamı

0

Adamın Adı Çıkacağına Canı Çıksın atasözünün açıklaması. Adamın Adı Çıkacağına Canı Çıksın anlamı, hakkında bilgi, kompozisyon. “Adamın Adı Çıkacağına Canı Çıksın” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR: Adı kötüye çıkmış kişiler, toplumdaki bu izlerini kolay kolay silemezler. Toplum kişileri davranışlarıyla değerlendirir, davranışlarının değerine göre de onlara vereceği yeri belirler. Kötü bir davranışından ötürü toplum tarafından yargılanmış, kötü kişi

Atasözleri Adama Dayanma Ölür Ağaca Dayanma Kurur

“Adama Dayanma Ölür Ağaca Dayanma Kurur” Atasözünün Anlamı

6

Adama Dayanma Ölür Ağaca Dayanma Kurur atasözünün açıklaması. Adama Dayanma Ölür Ağaca Dayanma Kurur anlamı, hakkında bilgi, kompozisyon. “Adama Dayanma Ölür Ağaca Dayanma Kurur” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR : Başkalarının desteğine güvenerek iş yapmamalı, kişi kendisine güvenmelidir. Başkalarının yardımını, zorunlu kaldığımızda istemeliyiz. Kendi yapabileceklerimizi kendimiz yapmalıyız. Hayatımıza başkalarına güvenerek yön vermeye kalkmayalım. Çünkü hiçbir destek sürekli

Atasözleri Adam olana bir söz yeter

“Adam Olana Bir Söz Yeter” Atasözünün Anlamı

0

Adam Olana Bir Söz Yeter ne demektir, atasözünün açıklaması. Adam Olana Bir Söz Yeter anlamı, hakkında bilgi, kompozisyon. “Adam Olana Bir Söz Yeter” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR: Anlayışlı kişiler, kendilerine söylenen tek bir sözle, yapmaları gerekeni yapar, sözümüzü defalarca tekrar ettirmezler. Anlayışlı olmak, olayları gerçek anlamda kavrayıp yorumlamak, yapılması gerekeni kendiliğinden yapmak demektir. Başarı sağlamak da

Atasözleri Adam Ahbabından bellidir

“Adam Ahbabından Bellidir” Atasözünün Anlamı

1

Adam Ahbabından Bellidir atasözünün açıklaması. Adam Ahbabından Bellidir anlamı, hakkında bilgi, açıklaması, kompozisyon. “Adam Ahbabından Bellidir” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR: Seçilen arkadaşlar, insanların kişiliklerini yansıtır. İyi ya da kötü olarak tanıdığımız bir kişinin arkadaşını yakından tanımasak da onun niteliği hakkında bir hüküm verebiliriz. Çünkü kişiler karakter yapıları uyuşan insanlarla dostluk kurma yoluna giderler, iyi birinin kötüyle,

Atasözleri Adam adama yük değil can gövdeye mülk değil

“Adam Adama Yük Değil Can Gövdeye Mülk Değil” Atasözünün Anlamı

0

Adam Adama Yük Değil Can Gövdeye Mülk Değil atasözünün açıklaması. Adam Adama Yük Değil Can Gövdeye Mülk Değil anlamı, hakkında bilgi, kompozisyon. “Adam Adama Yük Değil Can Gövdeye Mülk Değil” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR : Konuğumuzdan veya yanımıza bir iş için gelen kimseden yüksünmemeliyiz çünkü onlar yanımızda sürekli olarak kalmazlar Yardımlaşmak insanlığın gereğidir. Kimse ihtiyaç duymadan

Atasözleri Acıklı Başta Akıl Olmaz

“Acıklı Başta Akıl Olmaz” Atasözünün Anlamı

0

Acıklı Başta Akıl Olmaz ne demektir, atasözü ne anlatır? Acıklı Başta Akıl Olmaz anlamı, açıklaması, hakkında bilgi, kompozisyon. “Acıklı Başta Akıl Olmaz” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR: Büyük bir acısı olanın yaptıklarında mantık aranmaz. Büyük sıkıntılar içinde bulunanlar mantık dışı işler yapabilirler. Bu atasözü acılı ve dertli insanlara karşı hoşgörülü davranmamızı öğütler. Çünkü onlardan düşünceli, akılcı işler

Atasözleri Açık Yaraya Tuz Basılmaz

“Açık Yaraya Tuz Basılmaz” Atasözünün Anlamı

0

Açık Yaraya Tuz Basılmaz ne demektir, atasözü ne anlatır? Açık Yaraya Tuz Basılmaz anlamı, açıklaması, hakkında bilgi, kompozisyon. “Açık Yaraya Tuz Basılmaz” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR : Acısı olanların acısını artıracak söz ve davranışlardan kaçınmalıyız. Acısı henüz taze olan bir kimsenin üzüntüsü, birtakım söz ve davranışlarla artırılmamalıdır. İnsanlar arasında yardımlaşmak büyük bir fazilettir. Acısı olanlara saygı

Atasözleri Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz

“Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz” Atasözünün Anlamı

2

Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz atasözü ne anlatır? Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz anlamı, hakkında bilgi, kompozisyon. “Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR: Değersiz insanlara olumsuz etkiler zarar veremez. Çünkü zarar görecek bir şeyleri yoktur. Herhangi bir duruma alışkın olan kimseyi benzer kötü durumlar etkilemez. Toplumu olumsuz dış etiklerden kurtarmayı düşünüyorsak, önceliği ve ağırlığı değerli kişilere

Atasözleri Acı acıyı keser su sancıyı

“Acı Acıyı Keser Su Sancıyı” Atasözünün Anlamı

4

Acı Acıyı Keser Su Sancıyı atasözü ne anlatır? Acı Acıyı Keser Su Sancıyı anlamı, açıklaması, hakkında bilgi, kompozisyon. “Acı Acıyı Keser Su Sancıyı” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR : Bir acıyı, bir güçlüğü; onlardan daha büyük bir acı, bir güçlük unutturur. Bir güçlüğü yenmek için başka bir güç yola başvurulmalıdır Hiçbir rahatsızlığımız yokken elimize batan küçük bir

Atasözleri Aç Aç İle Yatınca Arada Dilenci Doğar

“Aç Aç İle Yatınca Arada Dilenci Doğar” Atasözünün Anlamı

0

Aç Aç İle Yatınca Arada Dilenci Doğar atasözü ne anlatır? Aç Aç İle Yatınca Arada Dilenci Doğar anlamı, hakkında bilgi, kompozisyon. “Aç Aç İle Yatınca Arada Dilenci Doğar” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR : Fakir ana ve babadan doğan çocuk da fakir olarak doğacaktır. Karı koca yoksul olursa bunların çocukları da yoksul olur. Kişilerin toplumda alacakları yeri

Atasözleri Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Görürmüş

“Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Görür” Atasözünün Anlamı

1

Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Görür atasözü ne anlatır? Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Görür anlamı, hakkında bilgi, kompozisyon. “Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Görür” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR : İçinde bulunmadığımız durumlarla ilgili düşler kurmak yersizdir. İnsanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar. Aç tavuğun hayali buğday ambarında olup, orada karnını doyurmaktır.

Atasözleri

“Çivi Çiviyi Söker” Atasözünün Anlamı

0

Çivi Çiviyi Söker ne demektir, atasözünün anlamı, atasözünün açıklaması. Çivi Çiviyi Söker anlamı, hakkında bilgi, anafikir. “Çivi Çiviyi Söker” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR : Güçlü ancak kendisi kadar güçlü olanla etkisiz hale getirilir. Oldukça güçlü ve etkili şeylerin üstesinden en az onlar kadar güçlü şeylerle gelinir. İnsan yaşadığı sürece birçok olayla karşılaşır. Karşısına beklemediği çok engeller

Atasözleri

“Hazıra Dağ Dayanmaz” Atasözünün Anlamı

1

Hazıra Dağ Dayanmaz atasözünün açıklaması. Hazıra Dağ Dayanmaz anlamı, hakkında bilgi, anafikir. Atasözlerinin açıklamaları. Hazıra Dağ Dayanmaz: ANAFİKİR : Hazırdan yemeye dağ kadar para olsa da dayanmaz. Onun için bir yandan yerken, bir yandan da kazanmalıyız. Hazırda kazanılmış paramız var diye güvenip, yaşantımızı şekillendirmemeliyiz. Çünkü her şeyin tükendiği gibi gittikçe harcanan para da gün gelir

Atasözleri

“Bakarsan Bağ Bakmazsan Dağ Olur” Atasözünün Anlamı

0

Bakarsan Bağ Bakmazsan Dağ Olur atasözünün açıklaması. Bakarsan Bağ Bakmazsan Dağ Olur anlamı, hakkında bilgi, anafikir. “Bakarsan Bağ Bakmazsan Dağ Olur” Atasözünün Anlamı ANAFİKİR: Bir konuda bizden beklenen ilgiyi gösterirsek, iyi bir sonuç elde edebiliriz KONU İLE İLGİLİ KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ Elimizin altında olan, bakımı, eğitimi bize verilen işlerde harcayacağımız çabanın değeri çok önemlidir. Bu bir

Belirli Gün ve Haftalar 23 Nisan Resimleri

23 Nisan’ın Anlam ve Önemi

0

23 Nisan’da ne olmuştur ve neler yaşanmıştır? 23 Nisan’ın anlam ve önemi nedir? 23 Nisan Bayramı özeti, hakkında bilgi. 23 Nisan’ın Anlam ve Önemi 1914—1918 yılları arasında yapılan I. Dünya Savaşı’nda Türk ordusu “Çanakkale Zaferi“ni kazanmış, bir çok cephede de başarılar elde etmişti. Fakat bağlı bulunduğu devletler yenilip savaştan çekilince Türk orduları tek başına saldırılara

Atasözleri Atasözleri

“Hocanın Dediğini Yap Yaptığını Yapma” Atasözünün Anlamı

0

Hocanın Dediğini Yap Yaptığını Yapma atasözünün açıklaması. Hocanın Dediğini Yap Yaptığını Yapma anlamı, hakkında bilgi, ana fikir. Hocanın Dediğini Yap Yaptığını Yapma: ANAFİKİR : Doğruyu bize öğretenlerin davranışlarından değil, sözlerinden etkilenmeliyiz. Bilgili olduğu halde davranışları bozuk olan nice insanlar vardır. Bilginin davranışlara etki etmesi, onlarla paralel olması gerekirken değişik nedenlerle bazı kişilerin bu kuralın dışına

Yazı - Şiir - Makale Akıl İle İlgili Sözler

Akıl insanın külahında bir çividir. Yumruk yemeden içeri girmez konulu kompozisyon

0

Akıl insanın külahında bir çividir. Yumruk yemeden içeri girmez sözünü, anlamını açıklayan oldukça güzel bir şekilde yazılmış yazı / kompozisyon aşağıda yer almaktadır. ÇİVİ, ÇEKİÇ ve DUVAR Yaşam, tüm yanlarıyla serttir insan oğluna karşı. Sanki koca, koskoca bir darbeler yığınıdır. Ama her darbenin, her vuruşun kişiye başka bir ders verdiği, yaşamın başka bir yönünü anlattığı

Din Kandiller

Kandil Geceleri Hangileridir?

0

İslamiyet aleminde kutlanan kandillerin tam listesi ve neden o gecenin kandil olduğu ile ilgili bilgiler. Kandillerin listesi. Müslüman âleminin kutsal günleridir. Kandil gecelerinde minarelerde kandiller yakılır. Beş kandil gecesi vardır: 1. — Kadir Gecesi (Leyle-i Kadr): Ramazanın 27. gecesidir. Kuran’ın vahyedilmeye başladığı gece olarak kabul edilmiştir. 2. — Miraç Kandili (Leyle-i Mirâc) : Recep ayının

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Atatürkçülük Nedir?

0

Atatürkçülük nedir? Kısaca Atatürkçülük nedir ne anlama gelmektedir ve ülkemiz için neden önemlidir konuları ile ilgili olarak genel açıklamaların yer aldığı sayfamız. ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR? Atatürkçülük, Kurtuluş Savaşı ile (1919 – 1922) doğmuş, Cumhuriyet döneminde geliştirilmiş; uygar bir düzeyde gerçek demokrasiye ulaşmayı amaçlamış bir akımdır. Batılıların «Kemalizm» adını verdikleri, ülkemize özgü bu akım, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen

Bilim ve Teknoloji Albert Einstein

Ayar Teorisi (Ayar Kuramı) Nedir? Hakkında Bilgi

0

Ayar Teorisi (Ayar Kuramı) nedir? Ayar Teorisi (Ayar Kuramı) ne işe yarar ve kısaca açıklaması nasıl yapılır sorularının yanıtları… Ayar kuramı, kuantum alanlar kuramında, kuantum mekaniğinin yanı sıra Einstein‘ın özel görelilik kuramını da içeren ve atomun temel parçacıkları ile bu parçacıklara eşlik eden dalga alanlarını tanımlamak için başvurulan matematiksel kuram. Bir ayar kuramında, alan değişkenlerinin

Yazı - Şiir - Makale Türkiye Bayrağı Kaplı Türkiye Haritası

Ana gibi yar vatan gibi diyar olmaz – Kompozisyon

0

Ana gibi yar vatan gibi diyar olmaz sözünün açıklamasının yer aldığı açıklayıcı yazı / kompozisyon aşağıda yer almaktadır. ANA ve VATAN İnsanların kutsal saydıkları varlıkların başında, ana ile vatan gelir. Bunların ikisine de sahip olmak büyük bir mutluluktur. Anneler, fedakârdır, müşfiktir, sevgi sembolüdür. Bütün istekleri evlâtlarının iyi bir insan olarak yetişmesidir. Bize bir kötülük gelmemesi

Yazı - Şiir - Makale

Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş açıklaması

0

Baki’nin Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş sözünün açıklaması. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş ne demek? Söz hakkında açıklamalı kompozisyon / yazı. UNUTULMAZLIĞIN SIRRI «Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş» Ey Bâki, bu beytinle ne büyük bir gerçeği dile getirmişsin. Bizim konuşurken

Yazı - Şiir - Makale Çalışmak İle İlgili Sözler

Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz – Açıklaması ve Kompozisyon

0

Ziya Paşa’nın çok bilinen bir dizesi olan Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz’ın hem açıklamasının (ne demek) hem de bu söz hakkında yazılmış bir kompozisyonun olduğu sayfamız. İŞ ve DEĞER İnsanların gerçek değerlerini anlamak için davranışlarına, yaptıkları işlere bakmak gerekir. Kişi, genellikle çok konuşur. Konuşmak için eline geçen fırsatı hiç kaçırmaz. Hem de bazıları öyle güzel

Genel Kültür Altı Ok

Altı Ok Nedir? Altı Ok’un Açıklaması

0

Altı ok nedir ne anlama gelir. Altı Ok ilkeleri nelerdir ve bu ilkelerin kısaca açıklamalarının yer aldığı ve altı ok hakkında sadece ansiklopedik bilgi veren sayfamız. Altı Ok, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yönlendirici ilkelerini belirten simge. Bu altı ilke cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılıktır. CHP’nin 1931 Kurultayı’nda benimsenen altı

Bilgi Dünyası

Matematikte Sonsuz Kavramı

0

Matematikte sonsuz kavramı nedir, nasıl açıklanır? Matematiksel çözümlemede sonsuz, hesabı, hakkında bilgi. Matematikte Sonsuz Kavramı Soyut sonsuz kavramı iki bin yıl boyunca metafizik tartışmalara yol açtı. XIX. yy’dan sonra sonsuz, anlamsızlıktan yoksun matematiksel tanımlamaların konusu oldu. SONSUZ Sonsuz, matematiksel çözümlemede değişken bir niceliğin, önceden belli her değişmez niceliği geçtiği problemlerde ortaya çıkar. Sözgelimi, kesinlikle pozitif

Bilgi Dünyası Atatürk

Hayatta Gerçek Yol Gösterici Bilimdir Sözünün Açıklaması

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği Hayatta gerçek yol gösterici bilimdir ne demektir, sözün anlamı, hakkında kısa yazı, kompozisyon. HAYATTA EN GERÇEK YOL GÖSTERİCİ, BİLİMDİR. (Atatürk) Yaşadığımız çağ, olağanüstü başarılar, yenilikler, buluşlar çağıdır. Dünyamız, bu düzeye, bilimin öncülüğünde yükselmiştir. Şöyle, çevrenize bir göz atınız. Pek uzağa gitmeye de gerek yok, evinizin içindekileri görmek yeter. Şu buzdolabı, çamaşır

Bilgi Dünyası John Ruskin

Bir Adamın Büyük Olup Olmadığını Alçak Gönüllülüğünden Anlayabiliriz

0

Bir adamın büyük olup olmadığını onun alçak gönüllülüğünden anlayabiliriz ne demektir, sözün anlamı, açıklaması, hakkında kısa yazı. BİR ADAMIN BÜYÜK ADAM OLUP OLMADIĞINI ALÇAK GÖNÜLLÜLÜĞÜNDEN ANLAYABİLİRİZ. (John Ruskin) Büyük adamlar, kendilerini başkalarından yüksek görmezler. Kendilerini başkalarından yüksek görenler, büyük adam olamazlar. Alçak gönüllülük, bir olgunluk, büyüklük belirtisidir. Olgunlaşmış, büyüklük aşamasına erişmiş kimseler, başkalarının da en

Yazı - Şiir - Makale arkadaşlık

Arkadaşını Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim Anlamı

0

Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim kimin sözü, ne anlama gelir, açıklaması ile ilgili kısa yazı, kompozisyon. BANA ARKADAŞINI SÖYLE, SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYELİM. (Cervantes) İnsanlar, kendilerine benzeyen kişilerle arkadaşlık ederler. Dolayısıyla, arkadaşlarına bakarak, birinin nasıl bir kişi’iğe sahip olduğunu anlayabiliriz. Bu konuda çok güzel bir atasözümüz var: “Baz bazla, kaz, kazla; kel tavuk,

Yazı - Şiir - Makale

Beşikten Mezara Kadar İlim Öğreniniz Ne Demek – Açıklaması

0

Hz. Muhammed’in Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz sözü ile ne anlatılmak isteniştir, sözün anlamı, açıklaması ile ilgili yazı. BEŞİKTEN MEZARA KADAR İLİM ÖĞRENİNİZ. (Hz. Muhammed) Öğrenmenin yaşı yoktur. Doğduğunuz andan başlar, ölünceye değin sürer. İnsan, sürekli araştıran, öğrenen bir varlıktır. Doğduktan sonra yakın çevremizi; annemizi,babamızı, kardeşlerimizi evimizi öğrenmeye başlarız. Evimizdeki araçları, eşyaları tanırız, öğreniriz. Sonra

1 2 3 10