Browsing: adlandırılması

Bilgi Dünyası

Ketonların Adlandırılması

0

Ketonlar nasıl adlandırılır? Ketonların genel formülleri, Ketonların adlandırılması konu anlatımı. Ketonların Adlandırılması ya da şeklinde gösterilebilir. Alkil grupları aynı ise basit keton, farklı ise karışık keton adını alır. IUPAC sistemine göre, karbonil grubu karbonuna en küçük numara verilecek şekilde en uzun karbon zinciri numaralanır. Zincire bağlı atom ya da grupların bağlı oldukları C atomu numarası

Bilgi Dünyası Aldehit

Aldehitlerin Adlandırılması

0

Aldehitler nasıl adlandırılır? Aldehitlerin genel formülleri, IUPAC sistemine göre adlandırılması konu anlatımı. Aldehitlerin Adlandırılması Aldehitlerin Genel Formülleri ya da şeklinde gösterilir. IUPAC Sistemine Göre Aldehitlerin Adlandırılması: ✓ İçinde karbonil grubunu bulunduran en uzun karbon zinciri seçilir (Karbonil grubunun C atomu 1 nolu C atomudur). ✓ Zincirdeki C atomları, karbonil grubundan başlanarak numaralanır. ✓ Zincire bağlı

Bilgi Dünyası

Eterlerin Adlandırılması

0

Eterlerin genel yapıları nasıldır, formülleri, özellikleri, eterlerin adlandırılmalarına örnekler, konu anlatımı. Eterlerin Adlandırılması Eterler su molekülündeki iki hidrojen atomu yerine iki alkil grubunun yer değiştirmesi ile oluşan bileşikler gibi düşünülebilir. (2 defa alkillenmiş su) H-O-H (su) R-O-H (monoalkol) R-O-R (eter) Alkil grupları aynı ise basit eter, farklı ise karışık eter adını alır. R-O-R (Basit eter)

Bilgi Dünyası

Alkollerin Sınıflandırılması ve Adlandırılması

0

Alkoller nasıl sınıflandırılır? Birincil, ikincil ve üçüncül alkoller, alkollerin adlandırılması, özel adlandırma, IUPAC sistemiyle adlandırma Alkollerin Sınıflandırılması Monoalkoller (Bir Değerli Alkoller) Molekül yapısında bir tane hidroksil (-0H) grubu bulunduran alkollerdir. Monoalkoller -OH grubunun bağlı olduğu karbon atomundaki alkil gruplarının ya da hidrojenin durumuna göre üç grupta incelenebilir. Doymuş monoalkoller ROH, yada genel formülü ile gösterilebilir.

Bilgi Dünyası

Benzen Türevleri ve Adlandırılması

0

Benzen türevleri nelerdir? Benzen türevlerinin adlandırılması, formülleri, yapıları, gösterilmesi hakkında konu anlatımı Benzen Türevleri ve Adlandırılması Bazı aromatik hidrokarbonlarda, aromatik halkaya bağlı alifatik yan zincirler bulunabilir. Bu tür hidrokarbonlara arenler denir. Genel formülleri dır. Benzendeki hidrojenler yerine atom ya da atom gruplarının bağlanması ile benzen türevleri oluşur. 1. Benzen halkasına bir atom ya da grup

Bilgi Dünyası Canlılar - Hayvanlar

Canlıların Bilimsel Adlandırılması

0

Canlılara bilimsel ad nasıl verilir? Canlıların bilimsel adlandırılması nasıl olur, kuralları hakkında bilgi. Canlıların Bilimsel Adlandırılması Canlıların Sınıflandırılması Yazımız İçin Tıklayınız. Canlılara Bilimsel Ad Nasıl Verilir? Linnaeus, John Ray gibi, canlılara birer bilimsel ad verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ancak, John Ray’den farklı olarak canlılara kısa bilimsel adlar verdi. Linnaeus’un geliştirdiği sistemde, bu adlar iki sözcükten oluşur.

Bilgi Dünyası

Aldehit ve Ketonların Adlandırılması

0

Aldehit nedir? Keton nedir? Aldehit ve ketonların özellikleri, adlandırılmaları hakkında bilgi. ALDEHİT VE KETONLAR Moleküllerinde (Karbonil grubu) taşıyan bileşiklerdendir. İşlevsel grup karbonil grubudur. Karbonilde C atomu üç atoma δ bağı ile bağlıdır, (üçgen düzlemi) C ile O arasındaki 2’nci bağ π bağıdır. Oksijen C’a göre daha elektronegatif olduğundan karbon oksijen arasındaki bağ polardır. ► Aldehitlerde karbonil