Browsing: Ahlak

Genel Kültür Jean Piaget

Piaget’e Göre Ahlak Gelişimi

0

Piaget’in ahlak gelişimi kuramı nasıldır? KPSS çocuk gelişimi konusu, Piaget’e ahlak gelişimi, dönemleri hakkında bilgi. PİAGET’E GÖRE AHLAK GELİŞİMİ Piaget’e göre ahlak gelişimi bilişsel gelişime paralellik göstererek, birbirlerinden farklı nitelikler taşıyan ve hiyerarşik bir sıra izleyen dönemler içinde ortaya çıkmaktadır. Çocukların düşünce biçimlerini her yönü ile inceleyen Piaget, çocukların doğru ve yanlışa ilişkin yargılarının yaşlarına

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Ahlak, Erdem Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Ahlak, Erdem konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. AHLAK, ERDEM • Çocuklar, her öğretim basamağında, ekonomik alanda yapıcı, etkili ve başarılı olacak biçimde yetiştirilmelidir. Ulusal ahlakımız, uygarlık ilkeleriyle ve özgür düşüncelerle geliştirilmeli, güçlendirilmelidir. Bu çok önemlidir; özellikle uyarırım. Korkuya dayanan ahlak, ahlak değildir; böyle

Bilgi Dünyası

Gilligan’ın Ahlak Gelişim Kuramı

0

Carol Gilligan’ın ahlak gelişim kuramı nedir, ahlaki gelişim evreleri nelerdir? Kirpi ikilemi nedir, konu anlatımı. GİLLİGAN’IN AHLAK GELİŞİMİ KURAMI Carol Gilligan, Kohlberg’in ahlak gelişimi araştırmalarının bazı eksik yönleri üzerinde durmuş ve Kohlberg’in ahlak gelişimi aşamalarının kesin ve evrensel olmadığını savunmuştur. Gilligan, Kohlberg’in orijinal örnekleminde kadınları kapsamadığı halde kadınlarla ilgili genellemeler yaptığına dikkati çekmiştir. Gilligan ,

Din

Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları Nelerdir?

5

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in belli başlı konuları ve bu konular hakkında açıklamalar Kuran-ı Kerim’in temel konuları inanç, ibadet ve ahlak şeklinde üç grupta toplanmaktadır. Bu üç ana ilke, İslam’ın da temellerini oluşturur. İnanç Kur’an-ı Kerim’in öncelikle bahsettiği konu inanç yani iman esaslarıdır. İnanç esaslarına imanın şartları denir. Bu şartlar 6 tane olup

Bilgi Dünyası

Ahlak Gelişim Kuramları Nelerdir?

0

Ahlaki gelişim nedir? Psikolojide ahlaki gelişim kuramları nelerdir? Maddeler halinde açıklamaları, hakkında bilgi. AHLAK GELİŞİM KURAMLARI 1. JEAN PIAGET’NİN AHLAK GELİŞİM KURAMI • Ahlâk Öncesi Dönem (0-6 yaş) Bu dönemde henüz ahlâk kuralları çocuk tarafından benimsenmiş değildir. • Dışsal Bağlılık Dönemi (6-12 yaş): Bu dönemde çocuk, kuralların nedenlerini sorgulamaz. Bu nedenle kesin ve değişmez olarak

Yazı - Şiir - Makale

Ahlak İle İlgili Yazı

0

Ahlak nasıl değerlendirilmelidir? Ahlakın önemi ve anlamı. Ahlak konulu yazı örneği. Nurullah Ataç‘ın ahlak konulu bir yazısı (Sözden Söze) AHLAK Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır: “Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.” Bu buyruğun doğru olduğunu içinize sindiriniz, siz de düşünerek, daha iyisi düşünmeksizin ona uyuyor musunuz, artık korkmayın, ahlaklı bir insansınız. Kimsenin

Bilgi Dünyası

Ahlak İle İlgili Kompozisyon

0

Ahlak ve ahlak anlayışı, ahlakın sağlamlığı ile gelen doğruluk, iyilikseverlik, çalışkanlık ve vatanseverlik ile ilgili kompozisyon / yazı. AHLAK İnsan, dünyaya bir gaye ile gelir. Kendi yetenekleri ve imkânları içinde ailesine, ulusuna ve daha geniş anlamda insanlığa faydalı olmaya çalışmalıdır. Bizden sonra bu gökkubbe altında yaşayacak olanlara faydalı olacak işler yapmalı, eserler bırakmalıyız. Onları tecrübelerimizin

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurum Olarak Ahlak

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak ahlak nedir? Ahlakın özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Ahlak: Bir toplumda ya da bir toplumsal grupta bir arada yaşamayı sağlayan, davranış birliğini koruyan ve denetleyen kurallar bütününden oluşan toplumsal bir kurumdur. Ahlak anlayışları, çağlar içinde değişiklik göstermişsede ahlakın temel özellikleri şöyle sıralanabilir: a) Bireyin

Bilgi Dünyası

Etik ve Ahlak Kavramları – İlişkisi

0

Etik ve Ahlak ne demektir? Etik ve Ahlak kavramları, arasındaki ilişki, etik ve ahlak arasındaki fark nedir, hakkında bilgi. ETİK VE AHLAK ***  Etik; ahlaki kriterlerden yararlanılarak insan davranışlarına yön verme bilimi ve insan davranışlarına yönelik kabul edilmiş değerler ve standartlar olarak ahlak bilimidir. ***  Etik; Ahlak üzerinde konuşur,sorgular,tartışır,düşünür,yargılar. Ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran