Browsing: aile

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Kadın, Aile Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Kadın, Aile konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. KADIN, AİLE * Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur. * EY yiğit Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. • Toplum yaşamının kaynağı, çağdaş aile yaşamıdır. • Dünya üzerinde

Cümle Örnekleri Aile

Aile İle İlgili Cümleler

0

Aile ile ilgili cümleler. Aile kelimesi içeren “Aile” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Aile İle İlgili Cümleler *** Ailemde bir çok mühendis olduğundan bende mühendis olmak istiyorum. *** Aile kavramı bir toplum için oldukça büyük önem taşımaktadır. *** Petr Parler (d. 1330, Schwâbisch Gmünd, Württemberg – ö. 13 Temmuz 1399, Prag),

Anne&Çocuk

Çocuk Eğitiminde Ailece Dikkat Edilmesi Gerekenler

0

Çocuk eğitiminde ailece dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Çocuk eğitimi ve ailenin çocuk eğitimindeki yeri hakkında bilgi. Eğitim: Sürekli gelişmekte olan toplumlara uyum sağlama ve belli konularda beceri kazandırma amacıyla bilgi aktarımıdır. Eğitim, yalnızca bir konunun detaylarını öğrenmek veya ezberlemek değildir. Bu nedenle okul =eşittir= eğitim demek doğru olmaz. Okul, eğitimin yalnızca bir parçasıdır; tamamı

İngilizce Aile

Aile İle İlgili İngilizce Kelimeler

0

Aile, Aile üyeleri, family ile ilgili ingilizce kelimeler nelerdir? Aile hakkında ingilizce kelimeler ve anlamları listesi. Aile İle İlgili İngilizce Kelimeler A A   K K adoption evlat edinme kin soydaş adoptive father Evlat edinen baba kindred akraba adoptive mother evlat edinen anne kinship akrabalık ancestor Ata kith eş dost aunt teyze hala L L B

Hamilelik gebelik psikolojisi

Gebelik Psikolojisi ve Aile Bireylerinin Etkileri

0

Gebelikte annedeki psikolojik değişimler nelerdir? Gebelikte ruh sağlığı, aile bireylerinin etkileri ile ilgili makale. Gebelik Psikolojisi ve Aile Bireylerinin Etkileri Gebelikte görülen ruhsal değişiklikler üzerinde bilgi edinmek onlara yardım yönünden çok yararlıdır. Huzursuzluk, merak, suçluluk duygusu minumuma indirilmelidir. Gebelik psikolojik birtakım baskılar altında kalınan ve biyolojik olarak farklı bir dönemdir. Gebelikte bozulan hormonal denge kadında

Din aile

Aile ve Din Konusu

0

Ailenin dindeki yeri ve önemi nedir? Ailenin kurulması, aile içi iletişim, hısım akraba ve komşu ilişkileri, aile ve din konusu. AİLE VE DİN AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR Ailenin bireysel ve toplumsal açıdan birçok yarar ve amacı vardır. ► Aile toplumun temelini oluşturur, aile kavramı olmayan toplumlar varlıklarını kolay kolay sürdüremez. ► Aile toplumun aynasıdır, ideal bir

Bilgi Dünyası aile

Kur’an’dan ve Peygamberden Aile İle İlgili Öğütler

0

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’den ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’den aile ile ilgili öğütler nelerdir? Kısaca maddeler halinde. KUR’AN’DAN VE PEYGAMBERDEN AİLE İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER Ailenin Kurulması ve Korunması ile İlgili Öğütler İslam dini evliliğe teşvik etmiş, evlilik dışı ilişkiyi aile kurumuna zarar verdiği ve diğer zararları nedeniyle yasaklamıştır. Diğer yandan ailenin korunması ile ilgili ilkeler getirmiş,

Din

Aile ve Din İle İlgili Yazı

0

Aile ve din konu anlatımının yer aldığı sayfamız. Aile, evlilik ve dinimizin aileye bakış açısının anlatıldığı yazımız. Aile Toplumun Temelidir Aile toplumu meydana getiren en ufak sosyal birimidir. Aile, karı ve kocadan ibaret küçük bir topluluktur. Aile sadece evlenme ile kurulur. Evlilikler nikah ile meşruluk kazanır ve neslin devamı bu yolla mümkündür. Aile ve evlenmek,

Bilgi Dünyası

Aile ve Akrabalık Hakkında Bilgiler

0

Aile nedir, akrabalık nedir? Aile ve akrabalık kavramları ile ilgili olarak ansiklopedik bilgiler içeren yazımız. Aile; gerçek ya da varsayımlı olarak akraba olan, aynı soydan geldiklerine inanılan, neslin devam etmesi için bir arada yaşayan, malların genellikle ortaklaşa kullanıldığı bir toplumsal kurumdur. Bireyin toplumsal ilişkilere girdiği ilk topluluk, ailedir. Aile, içinde insan türünün belli bir biçimde

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurum Olarak Aile

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak aile nedir? Ailenin özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Aile “Kendilerinin gerçek ya da varsayımlı olarak aynı soydan geldiklerine inanan, aralarında toplumca belirlenmiş hak ve ödevlerle birbirine bağlanmış bireylerin oluşturdukları topluluk” biçiminde tanımlanır. Aile, evlenme ile kurulur. Evlenme, kadınla erkeğin birbirlerini yükümlenerek bir arada yaşamaları

Bilgi Dünyası

İslamda Anne ve Babaların Çocuklara Karşı Görevleri

0

Anne ve babaların çocuklara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir? İslam dinindeki bu görevler ve önemi hakkında bilgi. Gerçekte ana ve baba için eğer bunlar dejenere bir karaktere sahip değillerse evlat sevgisinden daha üstün bir sevgi düşünülmesi güçtür. Onlar ömürlerinin çoğu zaman gençlikle donatılmış güzel yıllarını çocuklarını büyütüp yetiştirmek uğrunda harcarlar; bazen hatta heba da ederler,