Browsing: Akarsu

Coğrafya Akarsularda Denge Profili

Akarsu Aşındırması ve Denge Profili Hakkında Bilgiler

0

Akarsu aşındırmaları ve gücü ile ilgili genel bilgiler. Akasu denge profili nedir ve ne gibi özellikleri vardır? Akarsular denge profiline nasıl ulaşır? Yeryüzünü şekillendiren dış kuvvetler arasında en önemlisi akarsulardır. Akarsular; yeryüzünün üçte ikisinden çoğunda aşındırma, taşıma ve biriktirme yoluyla etkilerini gösterirler. Yer çekiminin etkisiyle eğimli bir araziden aşağıya doğru inen su, bir hareket gücü

Coğrafya Balkan Yarımadası Haritası

Balkanlar coğrafyası

0

Balkanlar coğrafyası. Balkanlar coğrafyası ile ilgili olarak balkanların yüzey şekilleri, akarsuları ve gölleri gibi coğrafi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Yüzey şekilleri. Balkan Yarımadası kıvrımlı genç dağlanyla temelde İber ve İtalya yarımadalarına benzer. Bu dağlar doğuda enlemesine, batıda boylamasına uzanan iki sıra oluşturur. Başlıca sıradağlar Romanya’ daki Karpatlar, Bulgaristan’daki Balkan ve Rodop dağlan, Yugoslavya’daki Dinar Alpleri

Coğrafya

Akarsu Akım Düzeni (Rejimi) Nedir? Kaça Ayrılır?

0

Akarsu akım düzeni, rejimi nedir? Akarsu rejimi kaça ayrılır, etkileyen faktörler nelerdir? Akarsu rejimi hakkında bilgi. Akarsuyun Akım Düzeni (Rejimi) Akarsuların debisinde yıl içinde meydana gelen seviye değişmeleridir. Akarsuyun rejimine etki yapan temel faktör, bölgenin yağış rejimidir. Eğer akarsuyun bulunduğu bölgede yağış rejimi düzenli ise, akarsuyun rejimi de düzenli olur. Örneğin; Ekvatoral ve Ilıman Okyanus

Coğrafya

Akarsuların Aşındırma Şekilleri (Resimli)

0

Akarsuların aşındırma yoluyla oluşturdukları şekiller nelerdir? Akarsu aşındırma şekillerinin oluşumları ve resimleri, hakkında bilgi. Akarsuların Aşındırma Şekilleri (Resimli) Akarsuların mekanik yolla oluşturduğu başlıca yer şekilleri şunlardır: Vadi Akarsuların temel aşındırma şeklidir. Akarsuyun derine ve yana doğru aşındırmasına bağlı olarak farklı vadi tipleri ortaya çıkmıştır. Bunlar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Başlıca vadi türleri şunlardır: 1. Çentik Vadi

Bilgi Dünyası

Akarsuların Biriktirme Şekilleri (Resimli)

0

Akarsuların biriktirme yoluyla oluşturdukları şekiller nelerdir? Akarsu biriktirme şekillerinin oluşumları ve resimleri, hakkında bilgi. Akarsuların Biriktirme Şekilleri (Resimli) AKARSULARIN BİRİKTİRMESİ Akarsular, aşındırıp kopardıkları maddeleri eğimin azalıp yatağın genişlediği yerlerde bırakarak biriktirirler. Bir akarsuyun biriktirme yapması için; ***Yatak eğimi, akış hızı ve taşıma gücün azalması ***Yük miktarının artması gerekir. Bir akarsuyun akımı ile o akarsuyun biriktirme

Coğrafya

Akarsu Nedir? Akarsuların Özellikleri

0

Akarsuların özellikleri, akarsuların yeryüzü şekillerine etkileri nelerdir? Akarsular hakkında kısa bilgi. Akarsu; Yamaçlardan akan sular yeryüzünün şekillenmesine diğer dış olayların hepsinden daha fazla etki yapar. Yukarıdan aşağıya doğru aktıkça, yükseklik dolayısıyla, suların haiz olduğu potansiyel enerji hareket enerjisi haline geçer. Bu enerji akıntı yolunun dikliği nispetinde artar. Akarsuların hızı, suyun dibinde yüzündekinden daha yavaştır. Akarsu

Cümle Örnekleri

Akarsu İle İlgili Cümleler

0

Akarsu ile ilgili cümleler. Akarsu kelimesi içeren “Akarsu” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Akarsu İle İlgili Cümleler *** Bahamalar’da hiç akarsu yoktur. *** Antalya’da yağmur ve fırtına sonrası bölgedeki neredeyse tüm akarsularda sel tehlikesi oluştu. *** Araştırmaları sonucunda, yağışların akarsuları yeterince beslediğini ortaya çıkarmıştır. *** Böylece akarsulardan ve kaynarcalardan boşalan suyun

Bilgi Dünyası

Akarsu Biriktirmesiyle Oluşan Yerşekilleri

0

Akarsu biriktirmesi ile oluşan yer şekillerinden deltalar, birikinti ovaları, birikinti konileri ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. AKARSU BİRİKTİRMESİYLE OLUŞAN YERŞEKİLLERİ Bir akarsuyun gücü azalırsa ya da yükü artarsa sürüklediği maddeleri artık taşıyamaz ve çökeltir. Bu çökelme sonucu türlü şekiller oluşur. Akarsu biriktirmesi sonucu oluşan başlıca şekiller : Deltalar, birikinti konileri, dağ eteği

Bilgi Dünyası

Akarsu Aşındırması İle Oluşan Yerşekilleri

0

Akarsuların aşındırması sonucu oluşan vadi, kanyon, menderes, kırgıbayır gibi yüzey şekillerinin listesinin ve kısa açıklamalarının olduğu yazımız. 1. Vadiler Akarsu aşındırması sonucu oluşan şekillerden en yaygın olanları vadilerdir. Vadiler, akarsuların, içinde aktıkları yatağı aşındırmalarıyla ortaya çıkarlar. Vadiler türlü şekillerde olabilir. Bu şekil, akarsu aşındırmasının derine ya da yana doğru yönelmesine göre değişir. Derinlemesine aşındırmanın fazla

Bilgi Dünyası

Hangi Akarsu Nereye Dökülür?

0

Türkiye’deki akarsular ve döküldükleri denizler. Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz ve Marmara Denizine hangi akarsular dökülür?Hangi Akarsu Nereye Dökülür? BAŞLICA AKARSULARIMIZ Ülkemizden kaynağını alan akarsuların büyük çoğunluğu, yurdumuzu çevreleyen denizlere dökülür. Denize ulaşamayan akarsular da iç kısımlarda kapalı havzalar oluştururlar. Bazı akarsular ise kaynağını ülkemizden almasına rağmen ülkemiz sınırları dışındaki göl ve denizlere dökülür. 1. Karadeniz’e

Coğrafya Yangtze Nehri ve Yangtze Boğazı

Asya Kıtası EN Uzun Akarsular Listesi

0

Asyadaki akarsular, Asya Kıtasının Önemli Akarsuları, Asya Kıtasında Bulunan Akarsuları Yangtze (5500 km Asya’nın en uzun, dünyanın dördüncü uzun ırmağıdır.), Yenisey (kaynağı Büyük Yenisey ırmağı olarak kabul edildiğinde 4000 km, Selegna Irmağı olarak kabul edildiğinde 5500 km uzunluğundadır.), Obi (3680 km, İrtiş Irmağı’yla birlikte 5569 km), Sarı (4700 km), İrtiş (4441 km), Lena (4400 km),