Browsing: akarsular

Coğrafya Türkiye Akarsuları

Yurdumuzdaki Akarsular ve Döküldükleri Denizler Nelerdir? Listesi

0

Yurdumuzda hangi akarsular bulunur? Türkiye’deki akarsuların isimleri, özellikleri ve döküldükleri denizler, izledikleri yol YABANCI DENİZLERE DÖKÜLEN AKARSULARIMIZ Fırat. — Bunlar arasında en uzun olanıdır. Karasu ile Murat Suyu’nun Elazığ ili içinde Keban kasabası yakınında birleşmesiyle meydana gelir. Bunlardan Karasu Erzurum’ un kuzeyindeki Dumludağ’dan, Murat Suyu ise Van Gölü kuzeyindeki Aladağ’dan doğar. Fırat nehri dar boğazlarla

Coğrafya Karadeniz Bölgesi Harita

Karadeniz’e Dökülen Irmaklar / Nehirler Nelerdir?

0

Karadeniz’e dökülen akarsularımız nelerdir? Karadeniz’e dökülen nehirlerin / ırmakların isimleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. KARADENİZ’E DÖKÜLEN AKARSULAR Türkiye akarsularının yaklaşık üçte biri Karadeniz’e dökülmektedir. Karadeniz’deki akarsuları iki grupta inceleyebiliriz. Birinci grup, Karadeniz’deki dağlık alanlardan kaynağını alan, bu nedenle boyları kısa akarsulardır. Bunların başlıcaları Melet, Pazarderesi, İkizdere, Fırtınaderesi, Değirmendere ve Aksu‘dur. Bu akarsular

Bilgi Dünyası

Türkiye’de ki Akarsuların Rejimleri Hakkında Bilgi

0

Yurdumuzda yer alan akarsularımızın rejimleri ile ilgili olarak bilgiler. Beslendikleri kaynaklara göre akarsularımız ve özellikleri hakkında bilgiler. A- YAĞMUR SULARIYLA BESLENEN AKARSULAR Türkiye’de sadece yağmur sularıyla beslenen akarsular, genellikle kısa boylu olanlardır. Çünkü çok dar alanlarda bile iklim farklılığı olduğu için, biraz uzun olan akarsularda yağmurun yanı sıra kar erimeleri de akımı etkilemektedir. Akdeniz ve

Bilgi Dünyası

Akdeniz’e Dökülen Irmaklar / Nehirler Nelerdir?

1

Akdeniz’e dökülen akarsularımız nelerdir? Akdeniz’e dökülen nehirlerin / ırmakların isimleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. AKDENİZ’E DÖKÜLEN AKARSULAR Akdeniz’de de dağlar kıyıdan itibaren yükseldiği için akarsular genellikle fazla uzun değildir. Bölgedeki uzun akarsular, kaynaklarını iç bölgelerden alarak Torosları dikine yarar ve Akdeniz’e ulaşırlar. Batıdaki akarsuların uzunlukları azdır. Fethiye Körfezi’nin iki tarafında denize dökülen

Coğrafya

Ege Denizine Dökülen Irmaklar / Nehirler Nelerdir?

0

Ege Denizine dökülen akarsularımız nelerdir? Ege Denizine dökülen nehirlerin / ırmakların isimleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. EGE DENİZİ’NE DÖKÜLEN AKARSULAR Gediz, İç Batı Anadolu platoları üzerinde yükselen Murat dağından doğar. Gediz’in eskiden denize döküldüğü yer çok sığdı. Bu yüzden nehir, taşıdığı alüvyonlarla körfezi doldurma tehlikesi gösterdiğinden, daha güneyde olan alt çığırı değiştirilerek

Bilgi Dünyası

Marmara’ya Dökülen Irmaklar / Nehirler Nelerdir?

0

Marmara’ya dökülen akarsularımız nelerdir? Marmara’ya dökülen nehirlerin / ırmakların isimleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. MARMARA DENİZİ’NE DÖKÜLEN AKARSULAR Marmara Denizine dökülen akarsuların tamamı Türkiye sınırları içinden doğar. Yer şekillerine bağlı olarak, bu denize dökülen akarsuların boyları kısa, havzaları dardır. Bu akarsulardan en önemlisi Susurluk’tur. Kocadere de denilen Susurluk; Kuş gölünden gelen Kocaçay

Bilgi Dünyası

Yurtdışına Dökülen Akarsularımız

0

Ülkemiz sınırları içerisinde doğupta sınırlarımızın ötesinde başka körfez ve denizlere dökülen akarsularımız hakkında bilgiler. BASRA KÖRFEZİ’NE DÖKÜLEN AKARSULAR Basra Körfezi’ne dökülen akarsularımız Fırat ve Dicle’dir. Murat ile Karasu gibi büyük kolun birleşmesiyle meydana gelmiş olan Fırat, Türkiye’nin en önemli akarsularmdandır. Murat nehri, kaynağını Aladağlardan alır. Malazgirt ve Muş ovalarından geçerek batıya yönelir ve Keban baraj

Bilgi Dünyası Ontario Gölü

Yerüstü Suları Nelerdir?

2

Yerüstü suları nelerdir? Yer üstünde bulunan su kaynakları nasıl oluşur, özellikleri, akarsular, göller, denizler hakkında bilgi. Yerüstü Suları Akarsular – Denizler Yeryüzündeki sular sürekli dünüşüm halindedir. Akarsular, bu dönüşümün bir parçasıdır. Yağışlarla yeryüzüne inen, kar ve buzulların erimesiyle açığa çıkan ve kaynaklar yolu ile yeryüzüne ulaşan suların bir oluk içerisinde akışa geçmesiyle akarsular meydana gelir.

Bilgi Dünyası

Hangi Akarsu Nereye Dökülür?

0

Türkiye’deki akarsular ve döküldükleri denizler. Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz ve Marmara Denizine hangi akarsular dökülür?Hangi Akarsu Nereye Dökülür? BAŞLICA AKARSULARIMIZ Ülkemizden kaynağını alan akarsuların büyük çoğunluğu, yurdumuzu çevreleyen denizlere dökülür. Denize ulaşamayan akarsular da iç kısımlarda kapalı havzalar oluştururlar. Bazı akarsular ise kaynağını ülkemizden almasına rağmen ülkemiz sınırları dışındaki göl ve denizlere dökülür. 1. Karadeniz’e