Browsing: Aktinitler

Kimya Plütonyum

Plütonyum Nedir? Plütonyum Elementinin Özellikleri Nelerdir? Bileşikleri

2

Plütonyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Plütonyum elementi ile ilgili bilgi. Plütonyum; Periyodik çizelgenin III B grubundaki aktinitler dizisinde yer alır. Uranyum ötesi bir elementtir. Neptünyum çekirdeğinin kendiliğinden beta taneciği fırlatmasıyla oluşur, çok radyoaktif bir element olduğu için doğada bulunmaz. 238 numaralı izotopu, 1940’ta ABD’li Seaborg tarafından uranyumun detöronlarla bombardımanından

Bilgi Dünyası

Berkelyum Nedir? Berkelyum Elementinin Özellikleri

0

Berkelyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Berkelyum elementi ile ilgili bilgi. Berkelyum; aktinitler dizisinde yer alan yapay bir radyoaktif elementtir. 1949 sonlarında Kaliforniya Üniversitesi’nde S. Thompson, A. Ghiorso ve G. Seaborg’un çabalarıyla başka bir yapay element olan amerikyumun 241 kütle numaralı izotopunun helyum iyonlarıyla bombardımanı sonucu elde edildi. Adını da

Bilgi Dünyası

Toryum Nedir? Toryum Elementinin Özellikleri

1

Toryum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Toryum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgede III B grubunda yer alır. Toryum, 1828’te Berzelius tarafından bulundu. Sert, beyaz renkte ve oldukça radyoaktif bir elementtir. Akor derecede kıvılcım çıkararak oksitlenir, sıcakta hidrojen, halojenler, kükürt ve azotla birleşir. Hidroklorik asitten etkilenir. Sembolü: Th Atom Numarası:

Bilgi Dünyası

Aktinyum Nedir? Aktinyum Elementinin Özellikleri

0

Aktinyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Aktinyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin III B grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. 1899’da Marie Curie ile birlikte çalışan Andre Debierne tarafından uranyum filizi artıklarından bulundu. 1902’de F. Giesel, uranyum filizlerinden ayrılan az bulunan toprak metalleri grubunda radyoaktif bir elementin varlığını saptayarak

Bilgi Dünyası

Amerikyum Nedir? Amerikyum Elementinin Özellikleri

0

Amerikyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Amerikyum elementi ile ilgili bilgi. Amerikyum doğada bulunmayan yapay olarak elde edilmiş bir elementtir. Uranyum ötesi elemetlerin büyük bir bölümünün bulucusu olan Gleen T. Seaborg ve çalışma arkadaşları R. James, L. Morgan ve A. Ghiorso; Chicago Üniversitesi laboratuvarlarında 1944’te plutonyum örneklerini döteronlarla ve nötronlarla

Bilgi Dünyası

Uranyum Nedir? Uranyum Elementinin Özellikleri

1

Uranyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Uranyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin başlangıçta çok ender bulunan bir element olduğu sanılırken sonraki araştırmalarda civa, antimon, gümüş yada kadmiyumdan daha çok bulunduğu anlaşılan bir elementidir. Oldukça sert ve ağır bir metaldir. Havayla karışınca gümüşümsü parıltısı hızla kaybolur ve siyah bir oksit

Bilgi Dünyası

Aynştaynyum Nedir? Aynştaynyum Elementinin Özellikleri

2

Aynştaynyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Aynştaynyum elementi ile ilgili bilgi. Aynştaynyum, periyodik cetvelde aktanitler dizisinde yer alan bir kimyasal elementtir. Adını ünlü fizikçi Albert Einstein’dan alan ve doğada bulunmayıp yapay elde edilen bir metaldir. Uranyumun sürekli ışımasıyla yada termonükleer sırasında oluşur. 1952’de Eiwetok Adası’nda yapılan ilk hidrojen bombası denemesinden

Bilgi Dünyası

Kaliforniyum Nedir? Kaliforniyum Elementinin Özellikleri

2

Kaliforniyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Kaliforniyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin III B grubunda yer alır. Aktinit serisi elementlerin dokuzuncusudur. Keşfedilmesi ve üretilmesi, kendinden daha hafif elementlerin radyoaktif izotoplarının yapay olarak değiştirilmesine dayamr. Kaliforniyumun yarı ömürleri bir dakika ile 1.000 yıl arasında değişen izotopların tümü radyoaktiftir. Nükleer hareketliliği