Browsing: alan

Matematik Kesik Koni

Dik Dairesel Kesik Koninin Alan ve Hacim Hesaplanması

0

Dik dairesel kesik koninin alan ve hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel kesik koninin alan ve hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Kesik Koninin Alan ve Hacmi Dik dairesel kesik koninin yanal alanı, tabanlarının çevrelerinin toplamı ile ana doğrusunun uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir. olur. Toplam alan yanal alan ile taban alanlarının toplamıdır. olur.

Matematik

Küre Parçası Alan ve Hacim Hesaplaması

0

Küre parçası nedir, küre parçasının yüzey alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Küre parçası alan ve hacim formülü, örnek soru ve çözümleri. Küre Parçası Bir küre kapağı ile bu kapağın taban dairesi tarafından sınırlanan cisme küre parçası denir. Küre parçası, içi boş küre kapağının içi dolu halidir. Küre parçasının yüzey alanı, küre kapağıdır. KÜRE KAPAĞININ ALAN

Okul Taban Puanları

DİL-2 Puanı İle Öğrenci Alan 4 Yıllık Bölümler

0

DİL-2 Puanı ile öğrenci alan bölümlerin taban puanları. DİL-2 ile bir üniversitenin bölümüne yerleşmek isteyen tüm öğrenciler için DİL-2 ile öğrenci kabul eden programların taban puanlarının yer aldığı sayfamız. Üniversite Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Puan Türü Kont. Yerl. En Küçük Puan En Büyük Puan AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Edebiyat Fakültesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL-2

Bilgi Dünyası

Daire Konu Anlatımı

0

Matematikte ya da geometride daire konu anlatımının yer aldığı sayfamız. Dairenin alanı ve çevresi nasıl hesaplanır? Dairenin formülleri ve dairenin özellikleri nelerdir? Bir çemberin içinde kalan düzlem parçasına «daire» denir. Çember, bir düzlem içinde verilen bir noktadan aynı uzaklıkta olan noktaların geometrik yeridir. Bu verilen noktaya «merkez» denir. Çemberler bulunduğu düzlemi ikiye ayırır. Bu parçalardan

Bilgi Dünyası

Küre Nedir?

0

Küre nedir? Bir geometrik şekil olan kürenin tanımı ve küre ile ilgili kısaca bilgilerin yer aldığı ve kürenin alan ve hacim hesap formülleri. Yüzünün her noktası merkezinden aynı uzaklıkta olan, hacimli bir geometri şeklidir. Top, zıpzıp birer küredir. «Merkez» adı verilen bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların bir araya getirilmesiyle, ya da bir dairenin her hangi

Bilgi Dünyası

Manyetik Alanın Oluşturduğu Elektrik Alan

0

Manyetik alanın oluşturduğu elektrik alan, elektriksel dolanım nasıldır, konu anlatımı, hakkında bilgi. Manyetik Alanın Oluşturduğu Elektrik Alan Şekilde B manyetik alanı z ekseni doğrultusunda ve yönü bize doğru, sınır yüzeyi ise y-z düzlemine paralel ve pozitif x yönünde hareket etmektedir. Bu durumda halka içinde geçen akı zamanla artar. Δt süresinde halkadaki akı artışı ΔΦdir. Elektrik

Bilgi Dünyası

Haritalarda Alan Hesaplama

5

Haritalardan alan hesaplamada nasıl yararlanılır? Haritada alan hesaplama konu anlatımı, örnekler. Haritalarda Alan (Yüzölçümü) Hesaplama Uzunluk ölçüleri onar onar büyüyüp küçülürken, alan ölçüleri yüzer yüzer büyüyüp küçülürler. Bunun için alan hesaplarında kare metodu uygulanır. Gerçek alan haritaya aktarılırken ölçeğin paydasının karesi kadar küçültülür. Uzunluk hesaplamasında olduğu gibi alan hesaplamasında da üçgen yöntemi kullanılabilir. GA= Arazideki

Bilgi Dünyası

Sulak Alan Nedir?

0

Sulak Alan Nedir? Sulak alan tipleri ve özellikleri nelerdir;? Sulak alanlar hakkında bilgi. Sulak alanlar, yağmur ve kar suyunun alçak havzalara dolarak oluşturduğu göller ve nehirler veya bataklık benzeri rutubetli ve çamurlu alanlardır. Sulak alanlar çok sayıda bitki ve hayvan barındırır, insanlara yararı çok büyüktür. Örneğin dünyada yakalanan balıkların üçte ikisi yaşamlarına sulak alanlarda başlar.

Bilgi Dünyası

Üçgenlerde Alan Bağıntıları

0

Üçgenin alanı nasıl hesaplanır? Üçgenlerde alanla ilgili bağıntılar, formüller, örnekli anlatım. Üçgenlerde Alan Bağıntıları 1) Dik üçgenin alanı, dik kenar uzunlukları çarpımının yansına eşittir. 2) Üçgenin alanı, herhangi bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. ÖRNEK: Yukarıdaki ABC üçgeninde [AD], [CE] yükseklikler |AB| = 8, |BC| = 6 |AD| = 4

Bilgi Dünyası

Haritada Çizgi Ölçek Nedir? Uzunluk ve Alan Hesaplama

0

Haritada çizgi ölçek nedir? Haritalarda çizgi ölçekten uzunluk ve alan hesaplaması nasıl yapılır? Açıklaması. ÇİZGİ ÖLÇEKTEN YARARLANARAK UZAKLIK HESAPLAMA Bir haritanın çizgi ölçeği varsa, herhangi bir hesaplama yapmaksızın iki yer arasındaki uzaklığı doğrudan hesaplayabiliriz. Aşağıdaki haritada bulmak istediğimiz uzunluğu yani, Gelibolu ile Çanakkale arasını kalemle ya da bir kağıt parçasıyla ölçelim. Bu uzaklığı alttaki çizgi