Browsing: Alanı

Tarih Selimiye Camii

Osmanlı Devletinde Mimari Alanındaki Gelişmeler Nelerdir?

0

Osmanlı Devletinde mimari alanındaki gelişmeler nelerdir? Osmanlı Mimarisinin özellikleri nelerdir ve Osmanlı döneminde hangi türde yapılar yapılmıştır ve özellikleri nelerdir? A- MİMARİ Osmanlı mimarisi özelliklerine göre şu dört grupta toplanır : Erken dönem Osmanlı mimarisi Klâsik dönem Osmanlı mimarisi Batı etkisinde Osmanlı mimarisi Yeni dönem (Neoklâsik) Osmanlı mimarisi Camiler Kuruluş döneminde iznik, Bursa ve Edirne’de

Matematik Düzgün Dörtyüzlünün Alan ve Hacim Hesaplaması - Formülü

Düzgün Dörtyüzlünün Alan ve Hacim Hesaplaması – Formülü

3

Düzgün dörtyüzlünün alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Düzgün dörtyüzlünün alan, hacim formülleri, örnek sorular ve çözümleri. Düzgün Dörtyüzlünün Alan ve Hacmi Bir ayrıtının uzunluğu a birim olan düzgün dörtyüzlünün, alanı, birimkare, hacmi ise, birimküptür. Bir kenarı a birim olan eşkenar üçgenin alanı, tür. Bir düzgün dörtyüzlüde birbirine eş dört tane eşkenar üçgen olduğundan, alanı, birimkare

Matematik Dik Dairesel Koni

Dik Dairesel Koninin Alanı Hesaplanması

0

Dik dairesel koninin alanı nasıl hesaplanır? Dik dairesel koninin alan formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Koninin Alanı Koninin alanı, taban alanı ile yanal alanının toplamına eşittir. Dik dairesel koninin yanal alanı, taban çevresi ile ana doğrusunun uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir. Yarıçapı r, ana doğrusu olan dik dairesel koninin taban çevresi 2πr olduğundan,

Matematik Silindirin Açılımı

Dik Dairesel Silindirin Alanı Hesaplanması

0

Dik dairesel silindirin alanı nasıl hesaplanır? Dik dairesel silindirin alan formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Silindirin Alanı Dik dairesel silindirin açınımı, silindirin yanal yüzünü oluşturan bir dikdörtgen ve tabanlarını oluşturan iki daireden oluşur. Açınımda silindirin yanal yüzünü oluşturan dikdörtgenin bir kenarı silindirin yüksekliğine, diğer kenarı ise silindirin taban çevresine eşittir. Buna göre,

Uzay Bir Gezegenin Çekim Alanı Nedir?

Bir Gezegenin Çekim Alanı Nedir? Şiddeti Neye Bağlıdır?

0

Bir gezegenin çekim alanının tanımı, nedir? Bir gezegenin çekim alanı şiddeti nelere bağlıdır, formülü, açıklaması. ÇEKİM ALANININ TANIMI Bir gezegenin birim kütleye uyguladığı çekim kuvvetine o gezegenin çekim alanı denir ve vektörel bir büyüklüktür. Gezegenin m kütlesine uyguladığı çekim kuvveti F ise birim kütleye uyguladığı kuvvet F/m olacağından, çekim alanı, olur. Görülüyor ki alan, ivme

Matematik

Prizmanın Yüzey Alanı Hesaplanması

0

Prizmanın, dikdörtgenler prizmasının, kübün alanı nasıl hesaplanır? Prizmanın yüzey alan formülü, örnek soruların çözümü, alan hesaplaması. Prizmanın Alanı Prizmanın alanı yanal alanı ile taban alanlarının toplamına eşitttir. Prizmanın yanal alanı, bütün yan yüzlerinin alanlarının toplamıdır. Prizmanın taban alanları ise alt ve üst tabanlarının toplamıdır. Prizmada alt ve üst tabanlar birbirine eştir. Not Bir dik prizmanın

Bilgi Dünyası Küre Kuşağı

Küre Kuşağı Nedir? Küre Kuşağı Alanı Hesaplaması

0

Küre kuşağı, küre tabakası nedir? Küre kuşağının alanı nasıl hesaplanır, formülü nedir? Küre kuşağı ve tabakası hakkında bilgi. Küre Kuşağı, Küre Tabakası Bir küre yüzeyinin paralel iki düzlem arasında kalan parçasına küre kuşağı denir. Küre kuşağı ile paralel düzlemler arasında kalan cisme de küre tabakası denir. Şekilde, E1 ve E2 düzlemleri ile kürenin ara kesitleri

Bilgi Dünyası

Kürenin Alan ve Hacim Hesaplaması

0

Kürenin alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Kürenin alanı ve hacmi hesabı formülü, hacim ve alan soruları ve cevapları örnekleri. Kürenin Alanı Kürenin alanı bir büyük dairesinin alanının dört katına eşittir. Yarıçapı r olan bir kürenin alanı, dir. Kürenin Hacmi Yarıçapı r olan bir kürenin hacmi, Örnek: Yarıçapı 5 cm olan bir kürenin alanını ve hacmini

Bilgi Dünyası Kesik Silindir

Kesik Silindirin Alan ve Hacim Hesaplaması

0

Kesik silindirin alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Kesik silindirin alan ve hacim formülleri, örnek soru ve cevaplarla hesaplaması. Kesik Silindirin Alan ve Hacmi Bir dik dairesel silindirin taban düzlemine paralel olmayan bir düzlem ile kesilmesiyle kesik silindir elde edilir. Kesik silindirin alt tabanı daire, üst tabanı elipstir. Kesik silindirin tabanları arasında eleman uzunlukları birbirinden farklıdır.

Bilgi Dünyası

Kesik Piramidin Alanı Hesaplanması

0

Kesik piramidin alanı nasıl hesaplanır? Kesik piramidin alan formülü, örnek soruların çözümü, alan hesaplaması. Kesik Piramidin Alanı Kesik piramidin alanı, alt taban, üst taban ve yanal alanının toplamına eşittir. Alan = Alt taban + Ust taban + Yanal alan Alt taban alanı G, üst taban alanı G’ ve yanal alanı Ay olan kesik piramidin alanı,

Bilgi Dünyası

Düzgün Piramidin Alanı Hesaplanması

0

Düzgün piramidin alanı nasıl hesaplanır? Düzgün piramidin alan formülü, örnek soruların çözümü, alan hesaplaması. Düzgün Piramidin Alanı Piramidin alanı, taban alanı ile yanal alanının toplamına eşittir. Piramidin taban alanını AT, yanal alanını AY ile gösterirsek, piramidin tüm alanı, A = AT + AY olur. Bir düzgün piramidin yanal alanı, taban çevresi ile yan yüz yüksekliğinin

Bilgi Dünyası

İlgi Alanlarına Göre Meslekler

0

İlgi alanlarına göre meslekler nelerdir? Alan ve meslek seçiminde rol oynayan İlgi alanları ve meslekler nelerdir? İlgi Alanlarına Göre Meslekler Birey hiçbir dış baskı veya bir ödül, bir beğeni ve takdir beklentisi olmadan bazı faaliyetleri kendiliğinden seviyor ve o alana yöneliyorsa o faaliyetleri yapmaktan doyum sağlıyor diyebiliriz. Bu doyumun kaynağı da o işi yapabiliyor olması,

Bilgi Dünyası

Boks Ring Ölçüleri – Özellikleri

0

Boks sporunda ring nedir, özellikleri nelerdir? Ringin ölçüleri nelerdir? Ring hakkında bilgi. RİNG Boks karşılaşmaları dört köşe, çevresi halatlarla çevrilmiş “ring” adı verilen özel bir alanda yapılır. Ringin zemini 1.3 cm’den ince, 1.9 cm’den kalın olmayan, esnek, kauçuk ya da keçeden yapılan brandayla kaplıdır. Ringin boyutları profesyonel karşılaşmalarda en az 4.10 m, en çok 6.10

Bilgi Dünyası

Küp Nedir?

0

Küp nedir? Kübün özellikleri nelerdir? Kübün hacmi ve alanı nasıl hesaplanır? Küp ile ilgili kısa ve temel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Geometride bir hacim şeklidir. «Kesme» de denir. Birbirine dik 6 yüzü vardır, bu yüzeylerin her biri kare (dördül)dir. Tavla zarı bir küpdür. Kübün karşılıklı köşelerini birleştiren doğrulara «köşegen» denir. Bu köşegenler birbirine eşittir. Kübün

Bilgi Dünyası

Elektrik Alanı Konu Anlatımı

0

Elektrik alanı nedir? Elektrik alan şiddeti, elektrik alanı formülleri, grafiklerle ve şekillerle konu anlatımı. ELEKTRİK ALANI Yüklü bir cismin çevresindeki diğer yüklere itme veya çekme kuvveti uygulayabildiği bölgeye o yükün elektrik alanı denir. Elektrik Alan Şiddeti : Bir q yükünden d kadar uzaklıkta A noktasındaki elektrik alan şiddeti, A noktasındaki +1C luk yüke etkiyen elektriksel

Bilgi Dünyası

Elektriğin Manyetik Alanı

0

Elektriğin oluşturduğu manyetik alanı ile ilgili genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. ELEKTRİĞİN MANYETİK ALANI Üzerinden elektrik akımı geçen bir iletkenin çevresinde de tıpkı mıknatısın çevresindeki gibi bir alan doğar. Bu alana elektromanyetik alan denir. Bir tek tel yerine, bir makara üzerine sarılmış tellerle aynı deneyi yaparsak bu alanın daha şiddetlendiğini görürüz. Böyle makara

Bilgi Dünyası

Gezegen Yüzeyinde ve İçinde Çekim Alanı

0

Gezegen yüzeyinde ve içinde çekim alanı nasıl hesaplanır? Gezegen yüzeyi ve içi çekim alanı konu anlatımı, formüller. Gezegen Yüzeyinde ve İçinde Çekim Alanı Gezegenin yarıçapı R ise yüzeyindeki çekim alanı, olacağından çekim alanı; kütleyle doğru orantılı, yarıçap karesiyle ters orantılıdır. Yani, kütlesi büyük gezegenlerin çekim alanı daha büyük ; buna karşılık yarıçapları büyük gezegenlerin çekim

Bilgi Dünyası

Yamuk Çeşitleri ve Özellikleri

4

Yamuk nedir? Yamuk çeşitleri, yamuk formülleri, özellikleri, alanı. çevresi, açıları ile ilgili kurallar, örnekler. YAMUK İki kenarı paralel, diğer iki kenarı paralel olmayan konveks dörtgene yamuk denir. Paralel olan kenarlara yamuğun tabanları ve paralel olmayan kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçasına da yamuğun orta tabanı adı verilir. olmak üzere, A) B) C) D) E) F)

Bilgi Dünyası

Deltoid ve Özellikleri

1

Deltoid nedir? Deltoidin özellikleri nelerdir? Maddeler halinde Deltoid formülleri ve alan, çevre, köşegen, açı özellikleri DELTOİD Taban uzunlukları eşit iki ikizkenar üçgenin taban tabana birleştirilmesi ile elde edilen dörtgene deltoid denir. A) Köşegenler birbirlerine diktirler. B) |BE| = |ED| dir. C) ÖRNEK: ABCD deltoidinin alanı kaç birim karedir? ÇÖZÜM: AED üçgeni pisagor bağıntısında |ED|= 3

Bilgi Dünyası

Kare ve Özellikleri

0

Kare nedir? Karenin özellikleri nelerdir? Maddeler halinde Kare formülleri ve alan, çevre, köşegen, açı özellikleri KARE Bir açısı dik ve ardışık iki kenarı eş olan paralelkenara kare denir. Kare; paralelkenar, dikdörtgen ve eşkenar dörtgenin özelliklerini taşır. A) Köşegenler eştir, birbirlerini dik olarak ortalarlar. B) C) ÖRNEK Şekildeki ABCD karesinde |E| = 2, |DE| = |FB|

Bilgi Dünyası

Eşkenar Dörtgen ve Özellikleri

2

Eşkenar Dörtgen nedir? Eşkenar Dörtgenin özellikleri nelerdir? Maddeler halinde Eşkenar Dörtgen formülleri ve alan, çevre, köşegen, açı özellikleri. EŞKENAR DÖRTGEN A) Köşegenler birbirlerini dik olarak ortalarlar. Birbirlerine eş değildirler. B) Köşegenler açıortaydır. C) olmak üzere ÖRNEK; Şekilde bir kenar uzunluğu 8 cm olan ABCD eşkenar dörtgeni veriliyor. |AE| + |ED| toplamı kaç cm olur? ÇÖZÜM;

Bilgi Dünyası

Paralelkenar ve Özellikleri

0

Paralelkenar nedir? Paralelkenarın özellikleri nelerdir? Maddeler halinde paralelkenar formülleri ve alan, çevre, köşegen, açı özellikleri. PARALELKENAR; Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene paralelkenar denir. A) Karşılıklı açılan eştir. B) Karşılıklı kenarları eştir. C) Komşu açılan bütünlerdir. (x+y = 180°) D) Köşegenler birbirini ortalar. Fakat E) F) [BC]’nin orta noktası F, [AB] nin orta noktası E ise:

Bilgi Dünyası

Dörtgenler ve Genel Özellikleri

0

Dörtgen nedir? Dörtgenlerin açıları, köşegenleri, alanı, çevresi ve diğer konulardaki genel özellikleri, maddeler halinde açıklaması, örnekler. DÖRTGENLER; Dörtgen; Herhangi üçü doğrusal olmayan düzlemsel A, B, C, D noktalarının oluşturduğu [AB], [BC], [CD], [DA] doğru parçalarının birleşimine ABCD dörtgeni denir. [BD] ve [AC] köşegenlerdir. olsun. ÖZELLİKLER: 1) İç ve dış açıların ölçüleri toplamı 360°’dir. 2) Alan:

Bilgi Dünyası

Düzgün Çokgenlerin Özellikleri

0

Düzgün çokgen nedir, özellikleri nelerdir? Düzgün çokgenlerin açıları toplamı, köşegen sayısı, alanı ve kenarlarının hesaplanması örnekli anlatım. DÜZGÜN ÇOKGENLER Kenar uzunlukları ve açıları eş olan çokgene düzgün çokgen denir. Düzgün n kenarlı konveks bir çokgenin, bir kenar uzunluğu a, iç teğet çemberin yarıçapı r, çevrel çemberin yarıçapı R olsun. ÖRNEK: Bir düzgün çokgenin kenar ve

Bilgi Dünyası

Etnografya Nedir

0

Etnograyfa nedir? Etnografya hangi konular ile ilgilenir ve ilgilendiği alanlar nelerdir? Kavimlerin töre ve geleneklerini, kültürlerini inceleyen bilim dalına etnografya denir. İnsanlar nasıl yaşarlar, tarih içinde nasıl yaşamışlardır? Nerelerde otururlar, yüzyıllar boyu barınakları ne yolda gelişmiştir? gibi sorular, etnografyanın konusudur. Buna insanların süslenme şekillerini, silahlarını, giyim – kuşamlarını, avlanma, tarım için kullandıkları aletleri, taşıtlarını, sanayi