Browsing: alanında

Atatürk Atatürk ve Türk Kadını

Atatürk’ün Ekonomi Alanında Getirdiği Yenilikler

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomi alanında yapmış olduğu yenilikler nelerdir? Ekonomi alanında yapılan büyük gelişmeler hakkında bilgiler. Atatürk yeni Türkiye’nin dayanaçağı temellerden birinin ekonomi olduğunu daha Kurtuluş Savaşı sırasında sözleriyle, hareketleriyle göstermişti. Ekonomik bağımsızlık yalnız antlaşmalarla kazanılamazdı. Bunun için, devletle milletin el ele çalışması gerekti Osmanlı İmparatorluğu yıkıldığı vakit devletin yabancılara 500 milyon lira

Bilgi Dünyası

Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Alanında Yapılan Yenilikler

0

Cumhuriyetin ilanı sonrası ekonomi alanında yapılan yenilikler ve değişikliklere genel bir bakış. Yeni kurulan cumhuriyetin ekonomisini düzeltmek için yapılan çalışmalar. EKONOMİK ALANDAKİ GELİŞMELER • Kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı ülkesi yabancıların açık pazarı haline gelmiş, yerli sanayi fide halinde iken kurutulmuştu. • Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurulan yeni devletin ekonomik durumu hiç de iç açıcı değildi. Geri ve

İnkılap Tarihi

Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

0

Cumhuriyetin ilanı sonrası eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler ve değişikliklere genel bir bakış. Yeni Alfabe, TTK, TDK, tekke ve zaviyelerin kapanması gibi… EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİLEŞME • Osmanlı Devleti’nde temel eğitim kurumları medreselerdi. Medreselerde eğitim birkaç dalda ve dinsel açıdan yapılıyordu. Müslümanlar için ayrıca ilkokul düzeyinde mahalle mektepleri bulunuyordu. Çevre halkının katkılarıyla açılan bu okullarda

İnkılap Tarihi

Cumhuriyet Dönemi Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler

0

Cumhuriyetin ilanı sonrası hukuk alanında yapılan yenilikler ve değişikliklere genel bir balkış. Medeni Kanunun kabulü ve sonuçları hakkında maddeler halinde bilgiler. DEVLET DÜZENİ VE HUKUK İnsanlar, toplumsal hayatının gereği olarak başka insanlarla ve devletle çeşitli ilişkiler içindedirler. Bu ilişkileri düzenleyen temel kurum hukuktur. Hukuk kurallarını koymak ve bu kuralların işlerliğini sağlamak ise devletin en önemli

Bilgi Dünyası

II. Mahmut Döneminde Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

0

II. Mahmut döneminde özellikle Balta Limanı antlaşması ile sekteye uğrayan ekonomi alanındaki yenilikler / ıslahatların maddeler halinde sıralanmış hali. Anadolu şehirleri ile İstanbul arasındaki yolların düzenlenmesine önem verilerek Anadolu’da üretilen malların İstanbul’a kolayca gelmesi sağlandı. Böylece yerli üreticilerin ticaret alanındaki faaliyetlerine yardımcı olunmak istendi. Yerli malların kullanılması teşvik edildi, devlet memurluklarında yabancı kumaştan elbise yapılması

Bilgi Dünyası

II. Mahmut Döneminde Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

0

II. Mahmut döneminde eğitim ve kültür alanlarında yapılan yeniliklerin, ıslahatların maddeler halinde sıralandığı yazımız. *** Medreselerin yanında ilk kez sivil amaçlı, Avrupa tarzında eğitim kurumları açıldı. *** Avrupa’ya eğitim amacıyla öğrenci gönderildi. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi ve Avrupa tarzında sivil okulların açılması, Osmanlı ülkesinde kültür çatışmasına neden olmuştur. Eğitimde doğan bu iki başlılık, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun

Atatürk Atatürk ve Türk Bayrağı

Atatürk’ün Dil Alanında Yaptığı Yenilikler

0

Atatürk’ün dile verdiği önem nedir? Dil alanında ne gibi yenilikler yapmıştır? Atatürk ve dil ile ilgili bilgi. Atatürk, Türk diline gerçek anlamda tutkun ve vurgun bir kişiydi. özellikle cumhuriyetin ilanından sonra en çok üzerinde durduğu en çok kafa yorduğu konu bu olmuştur. Atatürk, dil bağımsızlığını, siyasal bağımsızlığın bir parçası saymış, bunun için dil işine, devlet işleri