Browsing: alemi

Hayvanlar Alemi Hayvanlar Alemi

Hayvanlar Aleminin Özellikleri

0

Hayvanlar aleminin özellikleri nelerdir? Hayvanlar alemi nasıl tanımlanır hayvanlar alemi genel özelliklerinin maddeler halinde sıralandığı sayfamız. Hayvanlar Aleminin Özellikleri Hayvanlar okyanus diplerinden, yüksek dağlara kadar yaygın bir dağılım gösteren canlı topluluğudur. Çevremizde gördüğümüz canlılardan, hangilerinin hayvanlar aleminde incelendiğini kolaylıkla ayırt edebilmekteyiz. Ancak sünger gibi bazı canlıların, hayvan veya bitkilerden hangi grupta incelendiğinin tespiti zor olmaktadır.

Biyoloji Bitkiler

Bitkiler Alemi Hakkında Kısa Bilgi

0

Bitkiler alemi hakkında kısa bilgi. Bitkiler alemi kaç gruba ayrılır ve bitkiler alemi tanımı ve kısaca özellikleri hakkında bilgiler. Bitkiler Alemi Hakkında Kısa Bilgi BİTKİLER ALEMİ Bitkiler fotosentetik, ökaryot hücrelerden oluşmuş ototrof canlılardır. Hayvanlar ve insanlar, besin ve oksijen yönüyle bitkilere bağımlı olarak yaşar. Bu yüzden bitkiler, yaşadıkları ortamdaki hayvanların sayısının belirlenmesinde rol oynar. Hücrelerinde

Bilgi Dünyası

Oturak Alemi Nedir?

0

Oturak Alemi nedir? Oturak alemi geleneği nerelerde vardır, neler yapılır, özellikleri nelerdir? Oturak Alemi hakkında bilgi. Oturak Alemi Nedir? Oturak âlemi, Anadolu’da saz ve söz eşliğinde içki içilip kadın oynatılan eğlencedir. Ayıplandığı ya da başkalarının rahatsız olmasından kaçınıldığı için gizli yapılırdı. Başta Konya olmak üzere, Orta Anadolu kentlerinde değişik adlar altında düzenlenen eğlencelerin en yaygınlarındandı.

Bilgi Dünyası Hayvanlar Alemi

Hayvanlar Alemi Sınıflandırılması

0

Hayvanlar alemi nedir? Hayvanlar alemi nasıl sınıflandırılır, özellikleri nelerdir? Hayvanlar alemi hakkında bilgi. HAYVANLAR ÂLEMİ, omurgasız ve omurgalı hayvanlar olmak üzere başlıca iki büyük gruba ayrılır. Bunlar çok hücreli, hetorotrof, çoğu serbest hareket edebilen canlılardır. Süngerler, Sölenterler, Yassı Solucanlar, Yuvarlak Solucanlar, Halkalı Solucanlar, Yumuşakçalar, Kabuklular, Böcekler, Araknidler, Çiyanlar, Kırkayaklar ve Derisi Dikenliler omurgasız hayvanlar grubunu

Bilgi Dünyası

Bitkiler Alemi Sınıflandırma

0

Bitkiler alemi nedir? Bitkiler alemi nasıl sınıflandırılır, özellikleri nelerdir? Bitkiler alemi hakkında bilgi. BİTKİLER ÂLEMİ: Bitkiler çok hücreli, ototrof ve iyi gelişmiş bir organizasyona sahip canlılardır. Çiçeksiz Bitkiler (Yosunlar, Eğreltiler) ile Çiçekli bitkiler (Kapalı Tohumlular ve Açık Tohumlular) olmak üzere iki büyük gruba ayrılabilir. Çiçeksiz bitkilerin en önemli grupları Karayosunları ve Eğreltiler‘dir. Karayosunları, iletim demeti

Bilgi Dünyası

Protista Alemi Nedir? Hakkında Bilgi

0

Protista alemi nedir? Protista aleminde sınıflandırma nasıldır, hangi canlılar yer alır, genel özellikleri nelerdir? Hakkında bilgi. PROTİSTA âlemi, sitoplâzmalarında çekirdek bulunduran bir hücrelilerle, bazı algleri içine alır. Küf mantarları da bu gruba dahil edilir. Protistler, hayvan ve bitki hücrelerine Monerler’den daha fazla benzerler. Bir hücreli hayvanlar (Protozoa) mikroskobik canlılardır. Serbest, koloni ve parazit olarak yaşayanları

Bilgi Dünyası

Monera Alemi Hakkında Bilgi

0

Monera aleminde hangi canlılar bulunur, genel özellikleri nelerdir? Monera alemi hakkında kısaca bilgi. MONERA âlemi basit yapılı, bir hücreli heterotrof ve ototrof organizmalardan meydana gelir. Bakteriler ve Mavi-Yeşil-Algler Monera âlemi içinde incelenirler. Bakteriler oldukça özelleşmiş bir organizma grubudur. Şekil ve büyüklük bakımından çok çeşitlilik gösteridir. Mikroskopta küre, çubuk, virgül ve spiral şekillerde görülür: Bazıları yan

Hayvanlar Alemi Hayvanlar Alemi

Hayvanlar Alemi Hakkında Bilgi

0

Yüzbinlercesinin bir damla su içine sığabileceği canlılardan, ağırlığı yüz tonu geçen balinalara kadar çeşitli yaratığı içine alan hayvanlar alemi ile ilgili genel bilgiler. HAYVANLAR, insanlarla bitkilerin dışında kalan canlı yaratıklardır. Dünyanın her yerinde yaşarlar, hem sıcak, hem soğuk yerlerde bulunurlar. Okyanusların derinliklerinde, yüksek dağların tepelerinde hayvanlara rastlanır. Gözle görülemeyecek kadar küçük hayvanlar vardır. Öyle ki,

Bilgi Dünyası Cami Alemi

Cami Alemi Hakkında Bilgi

0

Camilerimizi süsleyen cami alemi ile isimlendiren şekil / yapı ile ilgili kısa bilgi ve cami alem resimleri. Cami ve başka yapı kubbeleriyle minare külahlarının üstüne konan tepeliklere «alem» denir. Bunların üstü genel olarak ay biçiminde olur. Ayrıca nal, zambak ve boynuz biçiminde yapılanlar da vardır. Başka birçok memleketlerde de bazı yapıların tepesine türlü şekillerde alemler