Browsing: aleti

Müzik Obua

Obua Hakkında Bilgi

0

İlk obualar nasıldı? Obua müzik aletinin tarihçesi, tarihsel gelişimi, özellikleri nelerdir? Obuanın tarihi hakkında bilgi. Obua Müzik Aletinin Tarihçesi İlk obuada yalnızca iki perde anahtarı (delikleri açıp kapamaya yarayan mekanizma) vardı. Başlangıçta orta Do’nun üstünde iki oktav genişliğinde olan ses alanı, çok geçmeden ikinci Fa’ya kadar yükseltildi. 19. yüzyıl başlarında müzik üsluplarının değişmesi, nefesli çalgılarda

Müzik Pan Flüt

Pan Flüt Hakkında Kısa Bilgi

1

Pan flüt nedir, nasıl bir müzik aletidir? Pan flütün özellikleri, tarihçesi ve mitolojideki yeri hakkında kısa bilgi. Pan Flüt Nedir? Pan flüt, yan yana bağlanmış, farklı uzunluklarda ve genellikle alt uçları kapalı kamış borulardan oluşan nefesli çalgıdır. Metal, kil ya da ahşap pan flütler de vardır. Neolitik Çağdan beri bilinir; özellikle de Melanezya ve Güney

Bilgi Dünyası

Ondes Martenot Nedir? Hakkında Bilgi

0

Ondes Martenot nedir, nasıl bir müzik aletidir? Ondes Martenot özellikleri nelerdir, kim tarafından geliştirilmiştir, hakkında bilgi. Ondes Martenot Ondes Martenot; ondes musicales (Fransızcada “müzik dalgaları”) olarak da bilinir. Maurice Martenot’nun 1928’de geliştirdiği elektronik müzik aletidir. Salınımlı radyo lambalarının iki sesüstü dalga frekansında ürettiği elektrik darbeleri işitilebilir ses dalga-boyu aralığında bir alçak frekans üretir. Bu frekans,

Bilgi Dünyası

Tulum (Müzik Aleti) Hakkında Kısa Bilgi

1

Tulum nasıl bir müzik aletidir? Tulumun özellikleri nelerdir, nasıl çalınır, tulumun tarihçesi, hakkında bilgi. TULUM Tulum Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’da yaygın olarak kullanılan bir müzik aletidir. Tulum sesi kuş cıvıltıları, dere ve rüzgâr sesleri dışında Karadeniz’de duyabileceğiniz en güzel sesdir. Tulum genellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaylalarda, şenliklerde ve düğünlerde çalınır. Tulumla çalınan müziğin eşliğinde de

Bilgi Dünyası Bağlama

Bağlama Hakkında Kısa Bilgi

3

Halk müziğimizin değişmez müzik aleti olan bağlama ile ilgili kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Bağlama nasıl bir çalgı aletidir. Halk müzik âletlerinden bir sazdır. Mızrapla çalınır. Tekne, göğüs ve sap olmak üzere üç kısımdır. Tekne bir kütükten oyulmuş olup armut biçimindedir. Uzunluğu, dipten sapla birleştiği yere kadar, 30 santimdir. Üzerine çam tahtasından bir göğüs geçirilmiş,

Bilgi Dünyası

Lavta Nedir?

0

Lavta nedir? Lavta ne demektir? Lavta isimli müzik aleti ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Mızrapla çalınan telli çalgıdır. Uda benzer, yalnız ondan biraz küçüktür. «Lâvta» sözü Arapça «el-û’d» (ut) tan gelir. Endülüs Arap imparatorluğundan batıya yayılmış, daha sonraki yüzyıllarda çeşitleri türemiştir. Bu farklı çeşitlerinden biri sonradan Doğu’ya gelmiş, «lâvta» adı ile kullanılmıştır.

Bilgi Dünyası

Kudüm Nedir?

0

Kudüm nedir? Kudüm ne demektir? Kudüm isimli vurmalı ve mehter takımlarında kullanılan müzik aleti ile ilgili olarak kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Eski mehter takımlarında, tekkelerde kullanılan bir vurma aletidir. Kudüm, özellikle, Mevlevî tekkelerindeki mutriphanede âyin okunduğu sırada bestenin usulünü, seyrini göstermek için çalınırdı. Kudüm, yüzüne deri, çevresine meşin kaplanmış bakır kâseler şeklinde yapılır, «simit»

Bilgi Dünyası

Korno Nedir?

0

Korno nedir? Korno nasıl bir müzik aletidir? Korno ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Batı musikisinde çeşitli nefesli sazlara verilen addır. Kelime Arapça «Karn = boynuz» dan gelir ve sazın menşeini gösterir. Korno, çeşitli borulardan ibarettir. Eski Doğu musikisinde kullanılan şekli «bûk» tur. Orkestrada yalnız İngiliz kornosu (kor angle) kullanılır. Bu sonuncusu en

Bilgi Dünyası

Harp Müzik Aleti Hakkında Bilgi

0

Bir müzik aleti olan harp ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. harp nasıl bir müzik aletidir ve özellikleri nelerdir? Batı müziği aletlerinden birisidir. Çok eski bir çalgıdır. M. Ö. 3500 yılında Sümerler’de, M. Ö. 2000 yılında da Mısırlılar’da bugünkü harpın ilkel şekli vardı. Zamanla çok gelişti. Dördü sağ, üçü sol ayak için 7

Bilgi Dünyası

Rebap Nedir?

0

Özellikle doğu ve Türk kültüründe özellikle geçmişte sıklıkla kullandığı bir müzik aleti olan rebap ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Eski Türk ve Doğu musikisinde en tanınmış yaylı sazlardan biridir. Kemençe gibi dize dayayarak yayla çalınır. Hafif, tatlı, yerine göre, ya şen, ya da hazin bir sesi vardır. Son zamanlarda yerini daha gelişmiş

Müzik

Trampet Nedir?

1

Trampet isimli müzik aleti nasıl bir alettir? Trampet ile ilgili genel bilgilerin paylaşıldığı yazımız. Çifte çomakla çalınan küçük davuldur. Çoğunlukla mızıkalarda, izci geçitlerinde, yürüyüşe tempo tutmak için çalınır. Trampet bir kayışla boyna asılır, trampetçi elindeki çomaklarla, gergin deri üzerine vurarak çalar. Trampetin kasnağında anahtarlar vardır, bunlarla deri, gevşedikçe, kasılarak gerginleştirilir. Trampet davuldan gelmiştir. İlk çağlardan

Bilgi Dünyası

Müzik Aleti Tambur Hakkında Bilgi

0

Klasik Türk müziğine ait bir müzik aleti olan Tambur ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız. Tambur nasıl bir müzik aletidir. Klasik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biridir. Çalgıç (mızrap)la çalınan sazların en güzellerinden biri olarak kabul edilir. Sümerler’den beri bütün Doğu kavimlerinde tamburun ilk şekilleri vardı. Sümerler tambura «pantur» derlerdi. Tamburun uzunluğu 135 santimdir. Bir

Bilgi Dünyası

Trombon Nedir?

0

Bir müzik aleti olan Trombon ile ilgili bilgiler. Trombon nasıl bir müzik aletidir ve Trombon resmi. TROMBON, nefesli çalgı. Sürgü koluyla çalınır. Çalgıyı çalan kişi, bu kolu itip çekerek havanın bulunduğu boruyu uzatıp, kısaltarak istediği sesleri çıkarır. Sürgülü trombon adı verilen bu çalgının dört çeşiti vardır; Alto trombon, tenor trombon, bas trombon ve kontrbas trombon,

Bilgi Dünyası

Trompet Nedir?

1

Bir müzik aleti olan Trompet ile ilgili bilgiler. Trompet nasıl bir müzik aletidir ve Trompet resmi. TROMPET, madenden yapılmış nefesli çalgı, Pistonlu ve düz olmak üzere iki biçimi vardır. İlkel biçimleri çok eskiden beri kullanılmıştır. Askeri mızıkalarda ve caz müziğinde trompet daha çok kullanılır. Çıkardıkları sesin frenkansına göre fa trompet, si bemol trompet, bas trompet

Müzik

Kontrbas Hakkında Bilgi

0

Keman ailesinden bir çalgı aleti olan kontrbas ile ilgili olarak kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. KONTRBAS, keman ailesinden, yaylı çalgıların en pes seslisi. 1.80 m yüksekliğindeki kontrbas, e, a, d, g, perdelerinin verildiği 4 kalın tellidir. Bu teller, dördüncü telin mi notasından başlayarak dörtlü aralıklar biçiminde akort edilir. Kontrbasla çalınacak parçalar, çıkarılan gerçek

Müzik

Klavsen Nedir? Klavsen Hakkında Bilgi

0

Bir müzik aleti olan klavsen ile ilgili kısa ve genel bilgilerin ve Klavsen resminin yer aldığı yazımız. Klavsen nasıl bir müzik aletidir. KLAVSEN, piyanoya benzer, telli ve klavyeli çalgı. Klavsen, tuşa basılınca harekete geçen küçük bir kaldıracın kımıldattığı mızrabın telleri çekmesiyle ses verir. Klavsen ile piyano arasındaki temel fark budur. Piyano da aynı mekanizmayla çalışmakla

Bilgi Dünyası

Kemanın Özellikleri

0

Keman nasıl bir müzik aletidir? Kemanın özellikleri nelerdir? Keman hakkında bilgi. Kemanın Özellikleri; yaylı sazların en önemlisidir. Eskiden beri Türk musikisinde sine kemanı şeklinde mevcuttur. Yüzyıllar boyunca gelişen keman, nihayet bugünkü mükemmel şeklini almıştır. Esas itibariyle Araplar’ın rebabından ilham alınarak yapılmıştır. Kemanın orkestra içinde çok büyük bir rolü vardır. Kemanın notası sol anahtarı ile yazılır, bu

Bilgi Dünyası

Kanun (Müzik Aleti) Hakkında Bilgi

1

Kanun nasıl bir müzik aletidir? Kanunun özellikleri, tarihçesi, çalınma şekli hakkında bilgi. Kanun; Türk müziğinde kullanılan mızraplı bir çalgıdır. Menşei karanlık devirlere kadar varır; devrimize gelinceye kadar çeşitli gelişmeler geçirmiştir. Bu sazın Farabi tarafından icat edildiğine dair olan rivayet tamamen yanlıştır. Kanun, Türk müziğinde bir aralık rağbetten düşmüş, hele XVIII. yüzyılda unutulur gibi olmuş, XIX.