Browsing: alfabe

Atıştırmalık Alfabe Pankekler

Alfabe Pankek Tarifi

0

Çocukların severek yiyeceği aynı zamanda alfabeyi de öğrenmelerine yardımcı olacak bir pankek hazırlayabilirsiniz. Alfabe pankek…

Bilgi Dünyası

B Harfi – Özellikleri

0

B Harfi nedir? B Harfinin özellikleri, B harfinin tarihçesi, B harfi ile ilgili bilgi. B Harfi; Türk alfabesinin ikinci harfidir. Ötümlü (sedalı) katı, patlamalı çift dudak ünsüzüdür. Tarihsel köken yönünden ev kavramını çağrıştıran bir simgeden oluşarak günümüzdeki biçimini aldığı kabul edilir. Tüm temel alfabelerde durum aynıdır. Örneğin, Göktürk yazısında b, biçim olarak evi andırır ve

Bilgi Dünyası alfabe

Alfabe Nedir?

0

Alfabe nedir? Alfabe nasıl ve neden ortaya çıkmıştır. Tarihin ilk alfabelerinden günümüze kadar ki dönem için kısa ve temel bilgiler. Alfabe, yazıda kullanılan harf dizisine verilen addır. Harflerin her biri bir sesi gösterir. Bu kelime Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan «alpha» «beta» dan çıkmıştır. Eski devirlerde insanların anlaşması ancak işaret veya konuşma yolu ile

Bilgi Dünyası

Yazının İcadı – Tarihçesi ve Gelişimi

13

Yazı nasıl doğdu? Yazının icat edilişi, tarihi gelişimi, alfabenin doğuşu. Yazının tarihçesi hakkında bilgi. YAZI, insanların, konuşma dışında duygu, düşünce vs meramlarını anlatabilmek için başvurdukları, belli işaretler ve işaret sistemlerinden meydana gelmiş bir ifade vasıtasıdır. Yazı, insanoğlunun en önemli icatlarından biridir. Birçok ünlü düşünürler; bilim, fen ve tekniğin gelişmesini iki şeyin icadına borçlu olduğumuzu söyler;

Bilgi Dünyası

Ses Harf Hece Alfabe Nedir? Hakkında Bilgi

0

Ses, harf, hece, alfabe ne demektir? Ünlü ve ünsüz sesler, hece çeşitleri ve özellikleri, tarihte kullandığımız alfabeler hakkında bilgi. SES, HARF, ALFABE, HECE SES: Parçalanamayan en küçük dil birliğidir. Yani dilin en küçük parçasıdır. TÜRKÇENİN SESLERİ: 1) ÜNLÜLER: Ağzımızdan çıkarken hiçbir engele çarpmadan çıkan seslerdir. Sekiz tane ünlünıüz vardır. a, e, ı, i, o, ö,

Bilgi Dünyası

M Harfi – Özellikleri

0

M Harfi nedir? M Harfinin özellikleri, M harfinin tarihçesi, M harfi ile ilgili bilgi. M, m Harfi; Türk alfabesinin 16. harfi, 12. ünsüzü (ündeş); harflere sayı değeri vererek tarih düşürmek (ebced hesabı) ilkesiyle söz söyleyip şiir söylemek yönetiminde mim kırk (40) değerindedir. Romalıların sayı sisteminde (romen rakamları) bin (1.000) sayısının karşılığıdır. “Titreşimli çift dudak ünsüzü” diye

Bilgi Dünyası

Alfabe Nedir? Alfabenin Tarihi

0

Alfabe nedir? Alfabenin kökeni, tarihte kullanılan alfabeler ve özellikleri, alfabenin tarihçesi, gelişimi, Yunan, Latin ve Türk alfabesi hakkında bilgi. Alfabe;bir dildeki sesleri karşılayan simgelerin (harflerin) oluşturduğu, belirli sırası olan işaretler topluluğudur. Alfabe terimi, kökeni Sami olan Yunan alfabesinin ilk iki harfi alfa ve beta’dan türemiştir. Alfabe yalnız sessiz harflerden oluşan Kuzey Sami yazısına bağımlı bir

Bilgi Dünyası

Özel Amaçlarla Kullanılan Alfabeler Nelerdir?

0

Özel amaca sahip alfabeler, fonetik yazı, transkripsiyon alfabesi, transliteration alfabesi, alfabenin müzikte kullanımı, morse vb. alfabeler hakkında bilgi. Özel amaçlarla kullanılan alfabeler. Bilimsel dil çalışmalarında, var olan alfabeler yeterli olmaz. Ses ayrımlarını doğru saptamak için ayrı alfabeler geliştirilmiştir. Bu alfabeler şöyle sıralanabilir: Fonetik yazı: Söyleneni bütün incelikleriyle saptamak, bir yazıyı tarihsel imlasıyla yazmak, yazısı olmayan

Bilgi Dünyası

Arapça Harfler Yazılış ve Okunuşları

0

Arap alfabesindeki arapça harflerin yazılışları, okunuşları, özellikleri ve anlamları. Arapça harfler hakkında bilgi. Arap alfabe ve yazısı, kullanıldığı çeşitli ülkelere göre biçimsel bazı değişiklikler kazanmışsa da temelde aynıdır. Arap alfabesinde 28 harf vardır. Yazı, sağdan sola doğru yazılır. 28 harfin tümü ünsüz (konsonant) sayılır. Bu harfler hareke denilen özel imler aracılığıyla seslendirilir. Ünlülerin (vokal) yerini

Bilgi Dünyası

J Harfi – Özellikleri

0

J Harfi nedir? J Harfinin özellikleri, J harfinin tarihçesi, J harfi ile ilgili bilgi. J, j Harfi Türk alfabesinin 13. harfidir. Sesbilim açısından diş eti damak ünsüzlerinin ötümlüsü olup dilimize Latin alfabesinden geçmiştir. Yalnız bazı yabancı sözcüklerin yazılışında geçer (jandarma, jelatin, jeoloji, jilet, jeton, jokey, judo, jöle, jurnal gibi). Halk dilinde modern İngilizcede olduğu gibi

Bilgi Dünyası

Ü Harfi – Özellikleri

0

Ü Harfi nedir? Ü Harfinin özellikleri, Ü harfinin tarihçesi, Ü harfi ile ilgili bilgi. Ü Harfi; Türk alfabesinin 26. harfidir. İnce, dar, yuvarlak ünlü (vokal); ünlülerimizin sekizincisi (sonuncusu). Türklerin kullandığı ilk alfabede (Göktürk) bağımsız bir ü harfine rastlanmaz (aynı harf hem ö, hem de ü için geçerlidir). Uygur, Mani, Soğd alfabelerinde de aynı yetinme gözlenir,

Bilgi Dünyası

G Harfi – Özellikleri

0

G Harfi nedir? G Harfinin özellikleri, G harfinin tarihçesi, G harfi ile ilgili bilgi. G Harfi; Türk alfabesinin 8. harfidir. Katı patlamalı titreşimli bir art ya da ön damak sesdeşidir. G sesi, Fince ve Çekçe dışındaki bütün dünya dillerinin ana seslerinden biridir. G’nin Hint-Avrupa dillerinde basit patlayıcı (g.gw) ve soluklu patlayıcı (gl, hx, g, h)

Bilgi Dünyası

U Harfi – Özellikleri

0

U Harfi nedir? U Harfinin özellikleri, U harfinin tarihçesi, U harfi ile ilgili bilgi. U,u Harfi; Türk alfabesinin 25. harfi; kalın, dar, yuvarlak ünlü (vokal); ünlülerin yedincisidir. Kimyada uranyumun simgesi. Türklerin kullandığı ilk alfabe sisteminde (Göktürk) u sesi için kullanılan im, o sesi içinde de geçerli olmuştur. Ulgurcada-az harfli bir sistem olduğu için-iş biraz daha

Bilgi Dünyası

Ç Harfi – Özellikleri

0

Ç Harfi nedir? Ç Harfinin özellikleri, Ç harfinin tarihçesi, Ç harfi ile ilgili bilgi. Ç,ç Harfi: Türk alfabesinin 4. harfidir. Katı, patlamalı, titreşimsiz (titreşimli C’dir) bir diş eti sesdeşidir. Arap alfabesinde bu sesi gösteren işaret yoktur. Selçuklu ve Osmanlı alfabelerinde Fars yazısından alınan ç (çim) harfi kullanılmıştır. Ç, Osmanlıca alfabenin yedinci harfidir. Ebced hesabında ise c

Bilgi Dünyası

Ö Harfi – Özellikleri

0

Ö Harfi nedir? Ö Harfinin özellikleri, Ö harfinin tarihçesi, Ö harfi ile ilgili bilgi. Ö, ö; Türk alabesinin 19. harfi; ince, geniş, yuvarlak ünlüdür. Arap alfabesine bu sesi veren tek bir im (işaret) olmadığı için Ö’nün de o gibi, ebced hesabında yeri yoktur. Sözcük başında elf-le vav (kimi zaman elif ve ötre ile), ortada yalnızca

Bilgi Dünyası

O Harfi – Özellikleri

0

O Harfi nedir? O Harfinin özellikleri, O harfinin tarihçesi, O harfi ile ilgili bilgi. O, o Harfi;Türk alfabesinin 18. harfi; kalın, geniş, yuvarlak ünlüdür. Arap alfabesinde ünlüler pek sayılı (elif, vav, ye), az kullanılır olduğu için Osmanlı yazısında o yerine sözcük başında elif ve vav kullanılmış (bazı durumlarda yalnızca elif, ya da elifle ötrü imi),

Bilgi Dünyası

K Harfi – Özellikleri

0

K Harfi nedir? K Harfinin özellikleri, K harfinin tarihçesi, K harfi ile ilgili bilgi. K, k Harfi; Türk alfabesinin 14. harfidir. K, başka birkaç benzeri gibi (g, ğ, y), bir damak ünsüzüdür (seslerin boğumlandığı yere çıkak dendiğine göre k’nın çıkağı damaktır). Dil ve damağın sıkışıp ses yolunu kapamasıyla patlayarak çıktığı için sert ve (kapantılı) süreksizdir.

Bilgi Dünyası

R Harfi – Özellikleri

0

R Harfi nedir? R Harfinin özellikleri, R harfinin tarihçesi, R harfi ile ilgili bilgi. R, r Harfi; Türk alfabesinin 21. harfidir. Osmanlı alfabesinde 12. sırada bulunan re, ra; ebced hesabıyla tarih düşünmede 200 değerinde sayılırdı. G, k, l, y gibi bir ön damak ünsüzü (sessiz harf. konsonant) olan r’nin söylenişinde dilin ucu kalkar; r’nin söylenişinde

Bilgi Dünyası

Q Harfi – Özellikleri

0

Q Harfi nedir? Q Harfinin özellikleri, Q harfinin tarihçesi, Q harfi ile ilgili bilgi. Q Harfi; Türkçede bulunmayan, bazı alfabelerde P ile R arasında yer alan ünsüz (sessiz) harftir; bir örnekle belirtmek gerekirse, ku ile kü söylenişleri arasındaki ayrım noktasıyla nitelemek gerekir. Öyle ki, k ne ince ne kalın söylenecek; ardına u ile ü arası

Bilgi Dünyası

Ş Harfi – Özellikleri

0

Ş Harfi nedir? Ş Harfinin özellikleri, Ş harfinin tarihçesi, Ş harfi ile ilgili bilgi. Ş, ş, Türk alfabesinin 23. harfidir. Şe (Osmanlı alfabesinin 16. harfini karşılar: Şın). Oluşumunda geniz yolu kapalı kalın ağız ünsüzlerinden biri; sedasız (sedalı karşılığı J’dir), damak diş ünsüzü olarak ağız içinde biraz arkada oluşur; oluşumunda hava için dar bir yer kalır.

Bilgi Dünyası

İ Harfi – Özellikleri

0

İ Harfi nedir? İ Harfinin özellikleri, İ harfinin tarihçesi, i harfi ile ilgili bilgi. İ, i, Türk alfabesinin 12. harfi ve seslilerin dördüncüsü; sesbilim açısından düz, ince ve dar bir ünlüdür. Sıralama ve sınıflandırmada dokuzuncu maddenin başına getirilir. Orhun alfabesinde “İ” ile birlikte aynı işaretle gösterilmiştir. Uygur alfabesinde de “ı” ve “i” aynı işaretle gösterilir.

Bilgi Dünyası

I Harfi – Özellikleri

0

I Harfi nedir? I Harfinin özellikleri, I harfinin tarihçesi, I harfi ile ilgili bilgi. I Harfi;I, ı, Türk alfabesinin 11. harfidir. Alfabenin üçüncü sesli harfi olan “ı”, sesbilim bakımından dar, düz ve kaim ünlüdür. Orhun alfabesinde “ı” ve “i” sesleri için aynı işaret kullanılır. Osmanlıcada “ı” ve “i” için sözcük başında “elif’ ve “ye”, sözcük

Bilgi Dünyası

Z Harfi – Özellikleri

0

Z Harfi nedir? Z Harfinin özellikleri, Z harfinin tarihçesi, Z harfi ile ilgili bilgi. Z, z, Türk alfabesinin 29. ve son harfi. 1928’e kadar geçerliğini korumuş olan Arap alfabesinde -bizim ayırt etmekte çok güçlük çektiğimiz- özel bir hançer yapısıyla birbirinden değişik dört z sesi ve harfi yer alıyordu: ze, zel, zat, zı. Her biri için

Bilgi Dünyası

X Harfi – Özellikleri

0

X Harfi nedir? X Harfinin özellikleri, X harfinin tarihçesi, X harfi ile ilgili bilgi. X, x, Türk alfabesinde bulunmayan, bazı dillerde w’den sonra gelen harftir. Bir konsonant (ünsüz) kümelenişi biçiminde ya ks ya da kz sesini verir. Sami (Semitik) dillerde (Arapça, îbranice..) herhangi bir karşılığı yoktur. Harfin adı Latinceden gelir. Harfin kökeni Fenike alfabesindeki samek’i

Bilgi Dünyası

W Harfi – Özellikleri

0

W Harfi nedir? W Harfinin özellikleri, W harfinin tarihçesi, W harfi ile ilgili bilgi. W, w, Türkçenin hiçbir alfabesinde yer almayan, başka bazı dillerde de özgün olarak bulunmayan (Roman dilleri: İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rumence ve bu dillerin gelişim uzantıları, ör. Latin Amerika dilleri…), daha çok Anglosakson (ve Amerikanca) dillerinde ve Avrupa’nın aynı kökten gelen

Bilgi Dünyası

H Harfi – Özellikleri

0

H Harfi nedir? H Harfinin özellikleri, H harfinin tarihçesi, H harfi ile ilgili bilgi. H, h, Türk alfabesinin 10. harfidir. Alfabemizde ünsüzler arasında sekizinci sırada yer alan H, bir soluk sesi olup, soluğun alt damağın ön kesiminden geçirilmesiyle çıkarılır. Türkçeye öteki dillerden geçmiş bir harf olup, bu nedenle Orta Asya dönemindeki Türkçede dolayısıyla Göktürk dilinde

Bilgi Dünyası

Ğ (Yumuşak G) Harfi – Özellikleri

0

Ğ (Yumuşak G) Harfi nedir? Ğ (Yumuşak G) Harfinin özellikleri, Ğ (Yumuşak G) harfinin tarihçesi, ile ilgili bilgi. Ğ, ğ, Türk alfabesinin 9. harfidir. Sesbilim bakımından, ince ünlüler öndamak, kalın ünlülerle art damak ünsüzlerinin sürekli ve yumuşağıdır. Yumuşak g, adı da verilir. Bu harf Türkçede sözcüklerin başında hiç geçmez. Sınıflama ve sıralamada maddelerin sırası harfle

Bilgi Dünyası Göktürk Alfabesi

Göktürkçe Hakkında Bilgi

0

Göktürkçe nedir? Göktürkçenin özellikleri, tarihçesi, Göktürk alfabesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. Göktürkçe; Göktürklerin dili, Göktürk (Orhon) ve Yenisey yazıtlarında kullanılmış, o nedenle bu imparatorluğun resmi dili olmuştur. Göktürkçe dilbilimcilerce değişik biçimlerde adlandırılmıştır. Orhon yazılarındaki alfabe için de çok değişik şeyler söylenmiştir. İdeogramlardan (düşünceleri sesle değil resim ve benzeri işaretlerle gösterme yöntemi) doğduğu için

Bilgi Dünyası

Y Harfi – Özellikleri

0

Y Harfi nedir? Y Harfinin özellikleri, Y harfinin tarihçesi, Y harfi ile ilgili bilgi. Y,y; Türk alfabesinin 28. harfidir (Osmanlıcada 31. harfti; ebced hesabında 10 değerinde kabul edilirdi). Ön damak konsonantlarından biri olan y, vokale en yakın konsonant sayıldığı için yarı vokal diye de değerlendirilir. Y sesinin çıkış i vokaline yakındır (sızmalı, titremişli damak ünsüzü).

Bilgi Dünyası

V Harfi – Özellikleri

0

V Harfi nedir? V Harfinin özellikleri, V harfinin tarihçesi, V harfi ile ilgili bilgi. V, v; Türk alfabesinin 27. harfi; sedalı, diş dudak konsonanttır. Eski edebiyatımızda yüzyıllarca yürürlükte kalmış ebced hesabına göre vav (v), 6 sayısına eşit sayılırdı. Roma dünyasında, V beş saysının simgesi olduğu için dört içni soluna, beşten fazla sayılar için de sağına

Bilgi Dünyası

S Harfi – Özellikleri

0

S Harfi nedir? S Harfinin özellikleri, S harfinin tarihçesi, S harfi ile ilgili bilgi. S, s, Türk alfabesinin 22. harfidir. Osmanlıca alfabede yer alan 5. (se), on beşinci (sin), 17. (sat) sıradaki üç ayrı harfin ses kaynağını tek başına karşılar: Sedasız diş konsonantı (ünsüz); oluşumunda dar bir geçitten çıkan sese dayalı olduğu için sızmalı, sürekli

Bilgi Dünyası

N Harfi – Özellikleri

0

N Harfi nedir? N Harfinin özellikleri, N harfinin tarihçesi, N harfi ile ilgili bilgi. N harfi; Türk alfabesinin 17. harfidir. Osmanlı alfabesinde nun, 28. harfi ve ebced hesabına uyularak hazırlanmış tarihlerde 50 sayı değerindeydi. Astronomi ve coğrafyada, uluslararası bir işaret olarak N, kuzeyi gösterir. Kimyada azotun (nitrojen) simgesidir (N). Göktürk alfabesinde hem n, hem genizsi

Bilgi Dünyası

L Harfi – Özellikleri

0

L Harfi nedir? L Harfinin özellikleri, L harfinin tarihçesi, L harfi ile ilgili bilgi. L, l, yeni Türk alfabesinin 15. harfidir. Osmanlı alfabesinde lam adıyla (le, la) yirmi altıncı sırada yer alır; her harfe bir sayı karşılığı vererek hazırlanan şiir ve yazılarda (ebced hesabıyla) 30 değerinde sayılırdı. Fenike’den Yunana ve Latinceye fazla değişmeden geçtiği kabul

Bilgi Dünyası

F Harfi – Özellikleri

0

F Harfi nedir? F Harfinin özellikleri, F harfinin tarihçesi, F harfi ile ilgili bilgi. F; Türk alfabesinin 7. harfidir. Dişdudak ünsüzlerinin ötümsüzüdür. F sesi birçok alfabede ana sesler arasında yer almaz. Sümer, Akkat, Ana Sami, Ana Hint-Avrupa, Ana Altay, Ana Malinezya-Polinezya gibi dillerin kimi kollarında bu sesin w, ph ve p seslerinden türediği saptanmıştır. F

Bilgi Dünyası

P Harfi – Özellikleri

0

P Harfi nedir? P Harfinin özellikleri, P harfinin tarihçesi, P harfi ile ilgili bilgi. P, p, Türk alfabesinin 20. harfidir. (Arap alfabesine dayalı Osmanlı yazı sisteminde 3. harf, pe diye anılırdı); b ile aynı oluşum yerinde birleştiği halde katı, patlamalı, titreşimsiz, çift dudakta beliren bir ünsüz (konsan, konsanat) diye nitelenir. Ebced hesabındaki değeri, b’nin taşıdığı

Bilgi Dünyası

E Harfi – Özellikleri

0

E Harfi nedir? E Harfinin özellikleri, E harfinin tarihçesi,E harfi ile ilgili bilgi. E, e, Türk alfabesinin 6. harfi, ince, geniş ve düz bir ünlüdür (sesli harf, vokal). Dil ve damağın ortası kullanılarak söylenir. Sami yazılarında ve eski Mısır alfabesinde bu ses için özel bir harf yoktur. Sümer, Akkat, eski Girit, Ugarit ve Kıbrıs alfabelerinde

Bilgi Dünyası

A Harfi – Özellikleri

0

A Harfi nedir? A Harfinin özellikleri, A harfinin tarihçesi, A harfi ile ilgili bilgi. A, a, Türk alfabesinin birinci harfi, sekiz ünlü harften biri. A harfi kalın, geniş, düz ünlüdür. Tarihsel kökeni eski Mısır ve Girit hiyeroglif yazılarına dayanır. Bu yazılarda A sesi öküz başı biçiminde çizilirdi. Fenikeliler bu resmin biçimlenmiş halini aldılar. Fenike dilinde