Browsing: Alüminyum

Kimya Alüminyum Tuncundan Yapılmış Pervane

Alüminyum Tuncu Nedir? Alüminyum Tuncu Hakkında Bilgi

0

Alüminyum tuncu nedir? Alüminyum tuncu nasıl elde edilir içeriği nedir ve endüstride ne gibi işlerde kullanılmaktadır? Alüminyum Tuncu, yüzde 4 ile yüzde 15 arasında değişen oranlarda alüminyum ve daha az miktarlarda başka metaller içeren bakır alaşımlarının ortak adı. Güçlü ve yenime (korozyona) karşı dirençli bir alaşım olan alüminyum tuncu pek çok makine parçasının ve aletin

Bilgi Dünyası aluminyum

Elektroliz Nedir? Alüminyum Elektrolizi

0

Elektroliz nedir, nasıl yapılır? Alüminyumun elektroliz yoluyla elde edilmesi, elektrolizi ile ilgili bilgi. Elektroliz Nedir? Alüminyum Elektrolizi Elektroliz, içinden elektrik akımı geçtiği zaman bir cismin kimyasal olarak ayrışmasıdır. Meselâ suyun içerisinden elektrik akımı geçirildiği zaman su, kendisini bileştiren iki elemana —hidrojen ve oksijene— ayrılır İçinden elektrik akımı geçirilen herhangi bir eriyiğin parçalanması olayı, bazı madenlerin

Bilgi Dünyası

Alüminyum Nedir? Alüminyum Elementinin Özellikleri

13

Alüminyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Alüminyum elementi ile ilgili bilgi. Alüminyum; Periyodik çizelgenin III A grubunda yer alır. Doğada tek bir izotopu vardır: 27Al. Altı tane radyoaktif izotopu bilinir. Meteorlarda yarılanma süresi 7,4.10^5 yıl olan radyoaktif 26Al izotobuna rastlanmıştır. Yerkabuğunda oksijen ve silisyumdan sonra en bol bulunan elementtir. Yerkabuğunun

Bilgi Dünyası

Alüminyum Kullanım Alanları

0

Alüminyum metali nerelerde kullanılır? Alüminyumun kullanım alanları ile ilgili bilgi. Alüminyumun; Elektrik ve ısıyı iyi iletmesi, yoğunluğunun düşük olması ve korrozyona dayanıklılığı, alüminyum için geniş kullanım olanakları sağlar. Alüminyumun yoğunluğu demir, bakır gibi metallerin yoğunluklarının üçte biri kadardır. Uçak yapımı gibi alanlarda, hem hafif ve hem de dayanıklı alüminyum alaşımları kullanılır Günümüzde elektrik iletkenlerinin yapımmda

Bilgi Dünyası

Alüminyum Alaşımları ve Özellikleri

0

Alüminyum alaşımları nelerdir? Alüminyum ile oluşan alaşımların özellikleri, kullanım alanları, hakkında bilgi. Alüminyum ve alaşımlarının başlıca kullanım alanları ulaşım, elektrik iletimi, inşaat, kimya, bira ve besin endüstrileridir. Mutfak araçları yapımı, besin maddelerini sarmak için kullanılan varakaların yapımı alüminyuma geniş kullanım olanakları sağlar. Başka metallerin alüminyuma katılması dayanıklılık ve sertliğini artırır. Alüminyum alaşımlarının yapılmasında en çok

Bilgi Dünyası

Alüminyum Bileşikleri ve Özellikleri

0

Alüminyum Elementinin oluşturduğu bileşikler nelerdir? Alüminyum bileşiklerinin adları, özellikleri, haklarında bilgi. Alüminyum hidrür: Kimyasal formülü: AlH3 Molekül ağırlığı: 29.99. Uçucu olmayan renksiz bir katıdır. Yüksek oranda polimerleşmiş durumdadır. Lityum hidrürün eterli çözeltisine susuz alüminyum klorür katılmasıyla elde edilir. Polimerleşme katalizörü ve indirgen olarak kullanılır. Alüminyum lityum hidrür: Kimyasal formülü: LiAIH4. Molekül ağırlığı: 37,94. Lityum tetrahidroalüminat;

Bilgi Dünyası

Alüminyumun Eldesi

0

Alüminyum elementi nasıl elde edilir? Alüminyumun saflaştırılması, elde edilmesi, elde edilme yöntemleri ile ilgili bilgi. Alüminyumun bir metal olarak varlığı, yaklaşık 200 yıl önce ünlü Fransız kimyacısı Antoine Laurent Lavoisier tarafından ortaya konulmuş olmakla birlikte, gerek kendisi ve gerekse birçok metali elektroliz yoluyla elde etmiş olan Humphry Davy, metali saf olarak elde edememişlerdir. 1825’te Hans

Bilgi Dünyası

Alüminyum Özellikleri – Alaşımları – Elde Edilişi

0

Alüminyum nedir? Alüminyumun özellikleri nelerdir? Alüminyum nasıl üretilir ve nerelerde kullanılır? Alüminyum madeni hakkında bilgi. Alüminyum: Simgesi: Al Atom ağırlığı: 26,97 Atom numarası: 13 Yoğunluğu: 2,5 Ergime noktası: 685° Kaynama noktası: 1800® Gümüş parlaklığında, beyaz bir madendir. Hafif olması bakımından endüstride çok kullanılır. Tabiatta serbest bir halde bulunmaz, daha çok bileşikler halindedir. Bu bileşikler yer