Browsing: amacı

Belirli Gün ve Haftalar kütüphane

Kütüphaneler Haftası Nedir? Kütüphanelerin Amacı ve Önemi İle İlgili Yazı

1

Kütüphaneler haftası ne amaçla kutlanır? Kütüphanelerin kuruluş ve amaçları nelerdir? Kütüphaneleri kütüphaneleri anlatan yazımız. Kütüphaneler Haftası Öğrencilere okuma zevkini ve sevgisini aşılamak, onların kütüphanelerden daha çok yararlanmasını sağlamak amacıyla, okullarımızda Kütüphaneler Haftası düzenlenir. Kütüphaneler Haftası Mart ayının son pazartesi gününü içine alan haftadır. Kütüphanelerde kitaplar hem korunur, hem de okunur. Burada kitaplar belli yöntemle sıralanır

Bilgi Dünyası Kızılay Resimleri

Kızılay Hakkında Bilgi – Kızılay’ın Kuruluşu, Amacı ve Görevleri Nelerdir?

39

Kızılay nasıl bir kurumdur? Kızılay ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? Kızılayın görevleri hakkında bilgi. Kızılay; savaş, deprem, yangın, hastalık salgını, su baskını gibi felâket şuralarında zarar görenlere yardım eden bir hayır kurumudur. Felâket anları dışında da yoksullara daima yardım eder. Kızılay bugün çeşitli sağlık ve yardım tesisleriyle yurttaşa büyük çapta hizmet etmektedir. 1861’de Cenevre’de

Yakın Tarih 1939 Ankara İttifakı Neden ve Hangi Ülkeler Arasında İmzalanmıştır?

1939 Ankara İttifakı Neden ve Hangi Ülkeler Arasında İmzalanmıştır?

0

İkinci Dünya Savaşının başlaması ile birlikte Türkiye’ni,n Fransa ve İngiltere ile imzalamış olduğu 1939 Ankara İttifakı hakkında bilgiler Ankara İttifakı, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 19 Ekim 1939’da Ankara’da, Türkiye-Fransa-İngiltere arasında imzalanan karşılıklı yardım ve işbirliği antlaşmasıdır. İttifakın Sebepleri Almanya’nın 15 Mart 1939’da Çekoslovakya’yı ele geçirerek “hayat sahası” uygulamasına başlaması, 1928’den başlayarak Akdeniz’de Türkiye için bir

İnkılap Tarihi Erzurum Kongresi'nde Temsil Edilen Yerler

Erzurum Kongresinin Amacı, Kararları ve Önemi Hakkında Bilgiler

0

Kurtuluş Savaşımızı öncesi önemli bir mihenk taşı olan Erzurum Kongresi ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Erzurum Kongresinde alınan kararlar ve kongrenin önemi hakkında bilgiler. ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919) Şark Vilayetleri, Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin çağrısı üzerine toplandı. Cemiyet, ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri görüşmek üzere bu kongreyi toplantıya

Belirli Gün ve Haftalar Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Yeşilay Haftası Ne Zaman ve Ne Amaç İçin Kutlanır?

1

Yeşilay Haftasının önemi nedir? Yeşilay Haftası ne zaman ve ne amaçla kutlanır? Uyuşturucular ve zararları hakkında bilgiler. YEŞİLAY HAFTASI (1-7 Mart) Alkollü içkilerin, uyuşturucu maddelerin ve tütünün (sigaranın) zararlarından insanları korumak amacı ile 5 Mart 1920 tarihinde ‘YEŞİLAY” kuruldu. İlk kurulduğunda adı “Hilali Ahdar Derneği” idi. Hilal, ay; ahdar, yeşil anlamındadır. Çok eski bir kuruluş

Atatürk Atatürk - Nutuk Okurken

Nutuk’ta Ne Anlatılıyor? Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’u Neden Yazmıştır?

0

Mustafa Kemal Atatürk Nutuğu neden yazmıştır, neler anlatmıştır? Nutuğun önemi ve içeriği hakkında bilgi. Nutuk’ta Ne Anlatılıyor? Nutukta Ne Anlatılıyor? Mustafa Kemal Cumhuriyet Halk Partisinin 2. Olağan Büyük Kongresi’nde 15 Ekim 1927’de mecliste 6 gün süren konuşmasında 1919 -1927 yılları arasındaki gelişmeleri anlatmıştır. Konuşma otuz altı buçuk saat sürmüştür. Sonradan “Nutuk, Büyük Nutuk, Söylev” adıyla

İnkılap Tarihi Sİvas Kongresi'nde Temsil Edilen Yerler

Sivas Kongresinin Amacı, Kararları ve Önemi

0

Kurtuluş Savaşımızı öncesi önemli bir kongremiz olan Sivas Kongresi ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Sivas Kongresinde alınan kararlar ve kongrenin önemi hakkında bilgiler. SİVAS KONGRESİ (4-11 Eylül 1919) • Anadolu’daki Anlaşma subayları, kongre toplandığı takdirde Sivas’ın işgal edileceğini bildirdiler. • Öte yandan Elazığ Valisi Ali Galip, kongreyi basmak, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını tutuklamak üzere

İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı ( Sivas Kongresi)

Sivas Kongresi Hakkında Bilgi

1

Sivas Kongresi ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Sivas Kongresi’nde yaşanan tartışmalar, alınan kararlar, önemi ve yeri hakkında bilgi. Sivas Kongresi; Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlarında (Erzurum Kongresinden sonra) 4-11 Eylül 1919’da Sivas’ta toplanan kongredir. 22 Haziran 1919’da yayımlanann Amasya Genelgesinde, Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanacağı ilan edildi. Ayrıca Mustafa Kemal valilere gönderdiği bir genelgeyle İstanbul

Genel Kültür Sosyal Bilgiler

Sosyal bilgiler dersinin hayatımızdaki yeri ve önemi nedir?

0

Sosyal Bilgiler Dersinin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi nedir? Sosyal Bilgiler dersi bize ne kazandırır, amacı ve içeriği nedir? Sosyal Bilgiler Dersinin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi, sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi sosyal konuları içeren derslere sosyal bilgiler denir. Sosyal Bilgiler dersi hak, sorumluluk ve özgürlüklerimizi öğretir. Bizlerin bilgili, donanımlı, demokratik düşünceye sahip, topluma

Atatürk Atatürk Haftasının Anlam ve Önemi Nedir?

Atatürk Haftasının Anlam ve Önemi Nedir?

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andığımız Atatürk haftasının (10 – 16 Kasım) anlamı, önemi ve amacı nedir? Atatürk Haftasının Anlam ve Önemi Nedir? Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Atatürk’ü anmak, ilkelerini ve inkılâplarını (devrimlerini) benimsetmek, eserlerini yaşatmak, Atatürk sevgisini ve saygısını gelecek kuşaklara aktarmaktır. Atatürk Haftası Anma Programı, günün koşullarına göre çeşitlendirilir, zenginleştirilir. Program, düşündürücü,

Oyun

Satranç Hakkında Bilgi

8

Satranç nedir? Satranç taşları nelerdir? Satranç nasıl bir oyundur, satranç nasıl oynanır, hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız. Satranç Hakkında Bilgi Satranç; iki kişi arasında 64 kareli bir zemin üzerinde, değerleri ve adları değişik olan onaltışar taşla oynanan oyundur. Satranç, sekizer piyon, ikişer kale, ikişer at, ikişer fil, birer vezir ve birer şahtan oluşan onaltı taşla

Yakın Tarih

Eisenhower Doktrini Nedir? Nedenleri

0

Eisenhower Doktrini nedir, ne zaman ve neden ortaya çıkmıştır? Eisenhower Doktrini kabul eden ülkeler, sonuçları hakkında bilgi. Eisenhower Doktrini (5 Ocak 1957) Bu doktrini ortaya çıkaran nedenler; 1. II. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere ve Fransa’nın bölgede bıraktığı boşluğu doldurmak, 2. Mısır’ı ve Süveyş’i Batı’ya bağlayan hukuki bağın, Süveyş Antlaşması (19 Ekim 1954)’nın, 1956 Buhranı sırasında

Yakın Tarih Nato Logo

NATO’nun Kuruluşu

0

NATO ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? NATO’nun kuruluş süreci, nedenleri ve katılan ülkeler hakkında kısaca bilgi. NATO’nun Kuruluşu Sovyetlerin Orta Doğu ve Avrupa’da girişmiş oldukları yayılma faaliyetlerine karşı, Batı Bloku’nun ilk tedbiri Marshall Planı ve Truman Doktrini‘ydi. Berlin Buhranı, Çekoslovak Darbesi, Sovyetlerin yayılma niyetini gösteren gelişmelerdi. Batı Avrupa Birliği oluşturuldu ancak Amerika’nın askeri ve

Belirli Gün ve Haftalar

Dünya Mutluluk Günü Ne Zaman? Hakkında Bilgi

0

Dünya Mutluluk Günü ne zaman ve ne amaçla kutlanmaktadır? Dünya Mutluluk Günü önemi, 20 Mart hakkında bilgi, yazı. Dünya Mutluluk Günü Ne Zaman? Hakkında Bilgi 2012’de Birleşmiş Milletler (BM) 20 Mart’ı Uluslararası Mutluluk Günü olarak ilan etti. Amaç Birleşmiş Milletler tarafından, mutluluk temel bir insan hedefi olarak belirlendi ve kamu politikalarının tümünün refahı artıracak şekillerde

Belirli Gün ve Haftalar Yaban Hayatı

Dünya Yaban Hayatı Koruma Günü İle İlgili Yazı

0

Dünya Yaban Hayatı Koruma Günü ne zamandır? Dünya Yaban Hayatı Koruma Günü hangi amaçla, neden kutlanır, hakkında bilgi. Dünya Yaban Hayatı Koruma Günü İle İlgili Yazı Dünya Yaban Hayatı Koruma Günü, her yıl 3 Mart’ta nesli tükenmekte olan hayvanların, bitkilerin ve vahşi yaşam suçlarıyla mücadele yollarının farkındalığını arttırmak amacıyla kutlanır. Yaban hayatı suçu, yasadışı yollardan

Bilgi Dünyası

Afrika Birliği Teşkilatı Hakkında Bilgi

0

Afrika Birliği Teşkilatı nedir, ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? Afrika Birliği Teşkilatı’nın özellikleri hakkında bilgi. AFRİKA BİRLİĞİ TEŞKİLATI (25 Mayıs 1963- 9 Temmuz 2002) II. Dünya Savaşı sonrasında sömürgeciliğin tasfiyesi ile kurulan yeni devletlerin karşı karşıya bulundukları benzer problemler ve ortak tarihî geçmiş, bu devletlerin iş birliği ve dayanışmasını zorunlu hâle getirdi, birçok bölgesel

Tarih

Bağdat Paktı Nedir?

0

Bağdat Paktı Nedir? Bağdat Paktı ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? Bağdat Paktı’na katılan ülkeler hangileridir, hakkında kısaca bilgi. Bağdat Paktı Nedir? (1955) Bağdat Paktı’na Katılan Devletler: Türkiye, Irak, İngiltere, Pakistan, İran katılmıştır. Sovyet Rusya’nın Orta Doğu’ya sızmasını önlemek için Amerika’nın önerisi üzerine Türkiye harekete geçerek 1955 Şubatında Türkiye ile Irak arasında Bağdat’ta bir ittifak

Yakın Tarih

Batı Blokunun Kurulması

0

Batı Bloğu nedir? Batı Bloğu ülkeleri nelerdir? Batı Blokunun kurulmasının nedenleri ve amacı konu anlatımı, özeti. Batı Blokunun Kurulması II. Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika, kendi kıtasına çekildi. Ancak Sovyet Rusya’nın güçlenmesi, etkinlik alanını büyütmeye çalışması, İngiltere ve Fransa’nın savaştan yorgun çıkması ile Avrupa’daki boşluktan yararlanmak istemesi üzerine Amerika sorumluluğu üstüne aldı. Amerika’nın dünyadaki hürriyet ve

Bilgi Dünyası

Avrupa Konseyi Nedir?

0

Avrupa Konseyi Nedir? Avrupa Konseyi hangi ülkeler tarafından, ne amaçla, ne zaman kurulmuştur, kuruluş süreci ve nedenleri hakkında bilgi. Avrupa Konseyi Nedir? 5 Mayıs 1949’da 10 ülke (Belçika, Danimarka, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere) merkezi Strasbourg olmak üzere Avrupa Konseyini kuran antlaşmayı imzaladılar. Avrupa çapında başta hukuk ve insan haklarının korunması, eğitim, kültür

Bilgi Dünyası Batı Avrupa Birliği

Batı Avrupa Birliği Nedir?

0

Batı Avrupa Birliği nedir, hangi ülkeler katılmıştır? Batı Avrupa Birliği ne amaçla, ne zaman kuruldu, hakkında kısaca bilgi. Batı Avrupa Birliği Nedir? Sovyet Rusya’nın, Çekoslovakya’ya müdahalesi üzerine İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında, 4 Mart 1948’de Brüksel’de başlayan toplantı, 17 Mart 1948’de Batı Avrupa Birliğini kuran bir antlaşmanın imzası ile sona erdi. ***Amerika’nın birliğe

Bilgi Dünyası

Marshall Doktrini Nedir? Kısaca

0

Marshall Doktrini Nedir? Marshall Doktrini ne zaman kabul edildi, neleri içerir? Marshall Doktrini özeti, hakkında kısaca bilgi. Marshall Doktrini Nedir? Kısaca II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yardımda bulunmak ve bu ülkeleri kısa zamanda geliştirip güçlenmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan bir programdır. Savaştan sonra Avrupa ülkeleri, yıkılan ekonomilerini onarmak için yoğun bir çabaya

Tarih

Truman Doktrini Nedir? Kısaca

0

Truman Doktrini Nedir? Truman Doktrini ne zaman kabul edildi, neleri içerir? Truman Doktrini özeti, hakkında kısaca bilgi. Truman Doktrini Nedir? Kısaca 1946 yılında Sovyet Rusya’nın, İran üzerinden Orta Doğu petrollerine, Türkiye üzerinden Boğazlar ve Ege Denizi’ne ve Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz’e yayılmaya çalışması bölgede çıkarları olan ama savaş sonrası mücadele edecek ve bölge halkını destekleyecek

Bilgi Dünyası

Kominform Hangi Amaçla Kuruldu?

0

Kominform nedir? Kominform hangi amaçla, ne zaman kuruldu, hangi ülkeler katıldı ve hangi ülke çıkarıldı? Kominform hakkında kısaca bilgi. Kominform Hangi Amaçla Kuruldu? KOMİNFORM (5 Ekim 1947) Katılan Devletler: SSCB, Polonya, Çekoslovakya, Romanya, Macaristan Fransa ve İtalya’daki komünist partilerin liderleri görüşmelere katıldı. Toplanış Nedeni: Komünizm faaliyetlerini örgütlemek, dünya siyasetindeki etkinliğini arttırmak ve çeşitli ülkelerdeki komünist

Yakın Tarih Baltık Denizi Haritası

Baltık Antantı Nedir?

0

Baltık Antantı Nedir? Baltık antantı hangi ülkeler arasında ne zaman ve hangi amaç ile kurulmuştur? Baltık antantı hakkında genel bilgiler. Baltık Antantı, Litvanya, Letonya ve Estonya arasında 12 Eylül 1934’te imzalanan karşılıklı savunma antlaşması. Bu antlaşma ile, imzacı ülkeler arasında özellikle dışişlerinde yakın bir işbirliğinin temelleri atılmıştır. I. Dünya Savaşı’ndan kısa süre sonra, her biri

Genel Kültür ASALA Logo

ASALA Terör Örgütünün Kuruluş Nedeni

0

ASALA terör örgütünün kuruluş sebebi ve faaliyetleri ile ilgili olarak kısaca bilgi veren sayfamız. 1973 – 1985 Dönemi’nde Kurulan ASALA – 1915 yılında Türkiye’de meydana geldiğini iddia ettikleri “Sözde Ermeni Soykırımı’nın” Türk Devleti’nce itirafını sağlamak, – Türkiye’yi bu sözde soykırım nedeni ile tazminat ödemeye zorlamak, – Türkiye’nin işgal ettiğini iddia ettikleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk İlkeleri Amacı Nedir?

0

Atatürk ilkeleri nedir ve neden vardır? Atatürk ilkelerinin amacı, dayandığı esaslar ve özellikleri hakkında bilgi. ATATÜRK İLKELERİNİN AMACI Atatürk’ün Türk Devrimi dediği toplumsal gelişme ve oluşumun değişmez ilkeleri, onun ölümünden sonra Atatürk İlkeleri deyimiyle yeni Türkiye’nin yaşam felsefesinin ana kaynağı olmuştur. Atatürk ilkeleri, Türk devriminin dayandığı temel düşünce ve inançların özüdür. Devrimler, yeni Türkiye’nin ruhu,

Bilgi Dünyası

Associated Press Nedir?

0

Associated Press Nedir? Associated Press ne zaman, ne amaçla ve nerede kurulmuştur? Associated Press hakkında bilgi. Associated Press Nedir? Associated Press; (AP), ABD’nin en eski ve en büyük haber ajansıdır. Kooperatif ortaklık biçiminde örgütlenmiş olan AP, dünyanın en büyük ve seçkin ajanslarından biridir. New York kentinde yayımlanan altı günlük gazete, 1848’de, transatlantiklerin ABD’deki ilk uğrak

Bilgi Dünyası

Yalta Konferansı Nedir? Hakkında Bilgi

0

Yalta Konferansı nedir? Yalta Konferansı kimler arasında yapılmıştır, konferansın amacı ve konuları nelerdir, tarihçesi hakkında bilgi. Yalta Konferansı 4-11 Şubat 1945’te II. Dünya Savaşı devam ederken Kırım’da bulunan Yalta’da’toplanan Konferans’a ABD Başkanı Roosavelt ile İngiliz Başkanı Churchill ve Rus lideri Stalin katılmıştır. Bu buluşmada, Almanya mağlup edildikten sonra, bu ülkenin geleceği konusu görüşüldü. Yalta Konferansında

Bilgi Dünyası Kyoto Protokolü

Kyoto Protokolünün Amacı Nedir? Maddeleri

0

Kyoto Protokolü nedir, ne amaçla, hangi ülkeler tarafından imzalanmıştır? Kyoto Protokolü’nün maddeleri hakkında bilgi. Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçevedir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde imzalanmıştır. Bu protokolü imzalayan ülkeler, karbondioksit ve sera etkisine neden olan diğer beş gazın salınımını azaltmaya veya bunu

Bilgi Dünyası Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları

Özel Eğitim Nedir? Kimlere Verilir?

0

Özel eğitim nedir? Özel eğitim kimlere verilir, neden gerekli ve önemlidir? Özel eğitim hakkında bilgi. ÖZEL EĞİTİM 1. ÖZEL EĞİTİM NEDİR? Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel gereksinimi olan çocuklar “özel eğitim gerektiren birey” terimi altında “Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey” olarak tanımlanmaktadır.

Bilgi Dünyası

Kaynaştırma Eğitimi Nedir? İlkeleri Nelerdir?

0

Kaynaştırma eğitimi nedir, nasıl uygulanır? Kaynaştırma eğitiminin ilkeleri nelerdir? Kaynaştırma eğitiminin amacı ve önemi. Kaynaştırma Eğitimi Kaynaştırma; özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte eğitim öğretimlerini resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmesi esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. Kaynaştırma eğitimi bireyselleştirilmiş eğitim programıyla (BEP)

Bilgi Dünyası

Toplumsal Normların Amacı ve İşlevleri

0

Toplumsal norm nedir? Toplumsal normların amacı nedir? Toplumsal normların işlevleri, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Toplumsal Normlar Toplumsal normlar, değerlerin açık ve kesin bir hâl almasıyla ortaya çıkan, yaptırım gücü olan toplumsal kurallardır. Normlar, toplumsal düzeni sağlar; bireylere yol gösterir; doğru ve yanlışı, olumlu ve olumsuzu belirler. Her toplumda, nasıl yemek yenileceğinden, belirli yerlerde nasıl oturulacağına

Atatürk Atatürk - Nutuk Okurken

Nutuk İçeriği Hakkında Bilgi ve Nutuğun Yazılış Amacı Nedir?

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk (Söylev) i ne amaçla yazılmıştır, içeriği nedir? Nutuğun içindekiler, konuları hakkında bilgi. Nutuk İçeriği ve Yazılış Amacı Yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılâpların (devrimlerin) yapılışını anlatan Nutuk, siyasi ve milli tarihimizin birinci elden, değerli bir kaynak eseridir. Atatürk’ün

Bilgi Dünyası

Tekalifi Milliye Emirleri Amacı – Maddeleri

0

Tekalifi Milliye Emirleri nedir, neden uygulanmıştır? Tekalifi Milliye Emirleri amaçları ve maddeleri nelerdir? Hakkında bilgi. TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ (7-8 Ağustos 1921) Ordu, asker sayısı olarak yetersiz olduğu gibi silah ve teçhizat bakımından da çok zor durumdaydı. Mustafa Kemal Meclis’in kendisine verdiği kanun yapma yetkisine dayanarak, Sakarya Savaşı’na hazırlanmak için “Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni” (Milli Yükümlülükler) yayımlamıştır.

Bilgi Dünyası

Islah-ı Sanayi Komisyonu Nedir?

0

Osmanlıda Islah-ı Sanayi Komisyonu nedir, ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? Islah-ı Sanayi Komisyonu çalışmaları, hakkında bilgi. Islah-ı Sanayi Komisyonu Islah-ı Sanayi Komisyonu, Batı sanayisinin rekabeti karşısında bunalıma giren Osmanlı sanayisini canlandıracak önlemleri belirlemesi için 1864’te oluşturulan komisyondur. Meclis-i Vâlâ’nın alt komisyonu olarak kurulan Islah-ı Sanayi Komisyonu beşi devlet memuru, dördü tüccar ve sanayici olmak

Bilgi Dünyası

Islahevi Nedir? Hakkında Bilgi

0

Islahevi nedir, nasıl bir yerdir? Islahevlerin amacı, barındırdığı yaş grubu hakkında bilgi. Islahevi; Suçlu çocukların, ıslah edilmek üzere, gönderildiği kurumdur. 12-20. yaş arasındaki suçlu çocuklar, hapishaneye değil, ıslahevlerine gönderilirler. Çocuklar için ayrı bir hapishane sistemi kurmak fikri XIX. yüzyılda Amerika’da doğmuştur. İlk ıslahevleri Boston’da, Philadelphia’ da, New York’ta açılmıştı. Bugün Batı ülkelerinde hemen bütün büyük

Bilgi Dünyası

Islahhane Nedir?

0

Islahhane nedir? Osmanlıda Islahhaneler ne zaman ve ne amaçla, kim tarafından kurulmuştur? Islahhane hakkında bilgi. Islahhane Islahhane, 1863-70 arasında, Midhat Paşa’ nın öncülüğünde açılan Osmanlı sivil teknik okullarıdır. 19. yüzyıl ortalarına değin Osmanlı Devleti’nde askeri kurumlar dışında mesleki ve teknik eğitim veren okullar yoktu. Midhat Paşa Niş valisiyken, babaları savaşta ölmüş kimsesiz erkek çocukların eğitilmesi

Bilgi Dünyası

Kıbrıs Barış Harekatı Hakkında Bilgi

0

Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Kıbrıs Barış Harekatı’nın tarihi, amacı, hakkında bilgi. Kıbrıs Barış Harekatı; 15 Temmuz 1974’te, Makarios’u devirerek adayı Yunanistan’a bağlamak isteyen Yunan askeri cuntasına karşı, Türkiye’nin Zürich (11 Şubat 1959) ve Londra (9 Şubat 1959) antlaşmalarına dayanarak garantör devlet sıfatıyla Kıbrıs’ta 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği askeri müdahaledir. Makarios’ un

Bilgi Dünyası

Hürriyet ve İtilaf Fırkası Amacı

0

Hürriyet ve İtilaf Fırkası nedir, ne amaçla ve ne zaman kurulmuştur? Hürriyet ve İtilaf Fırkası üyeleri, hakkında bilgi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İttihat ve Terakki iktidarından hoşnut olmayan çeşitli muhalefet unsurlarının koalisyonu biçiminde, 21 Kasım 1911’de kurulan siyasal partidir. Trablusgarp Savaşı (1911-12) nedeniyle Osmanlı Devleti’nin dış saygınlığının daha da azalması ve

Bilgi Dünyası

Toprağın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

1

Toprağın hayatımızdaki yeri ve önemi nedir? Ülkemiz topraklarda tarımın gelişimi, tarımı desteklemek için yapılanlar. Toprağın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Toprağın hayatımızda önemi büyüktür. Beslenme, barınma ve kullandığımız eşyaların çoğunun ham made-si topraktır. Ayrıca toprak tüm canlılar için yaşam kaynağıdır. Tarih boyunca insanlar toprak için savaşmışlardır. Kültürümüzde toprak kutsal kabul edilerek şiir ve destanlara konu olmuştur.

Din Vahiy

Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?

0

Allah niçin vahiy göndermiştir? Vahiy nedir, Allah’ın vahiy göndermesi, vahiylerin amacı, hakkında bilgi. Allah Niçin Vahiy Göndermiştir? Yüce Allah’ın, Hz. Cebrail (a.s) aracılığıyla peygamberlere gönderdiği mesajlara “vahiy” denir. Vahiyler insanlara iletilmek üzere peygamberlere gönderilirler. Vahyin gönderiliş amacı insanların dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamaktır. Vahiy insanlık için bir rehberdir. O, insanları güvenli limanlara

Bilgi Dünyası Eğitim

Eğitimin Anlam ve Önemi

0

Eğitim nedir ve neden önemlidir? Eğitimin anlamı, amacı, önemi, ailede, okulda ve kendi kendine eğitim nasıl olur, hakkında bilgi. EĞİTİM EĞİTİM, bir kimseyi, ona bilgi, görgü vererek, güdülen amaca göre hazırlamak işidir. Böylece, insanlar, geleneklerini, göreneklerini kendilerinden sonrakilere veya başkalarına öğretebilirler. Yeryüzünde bu özelliğe sahip tek canlı, insandır. Birçok kimseler, eğitimin sadece okul hayatına öz

Bilgi Dünyası Kyoto Protokolü

Kyoto Protokolü Nedir?

0

Kyoto protokolü nedir, kısaca? Kyoto protokolünün amacı, tarihçesi, imzalayan ülkeler, çalışmaları hakkında bilgi. KYOTO PROTOKOLÜ Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek gerçek (BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) için imzalanmıştır. Bu protokolü imzalayan ülkeler, karbondioksit ve sera etkisine neden olan diğer gazların doğaya salınımını azaltmaya veya bunu yapamıyorlarsa salınım ticareti yoluyla

Bilgi Dünyası

Eylemsizlik Deneyi ve Açıklaması

0

Eylemsizlik prensibi deneyi nedir ve nasıl yapılır? Eylemsizlik deneyi amacı ve açıklaması, hakkında bilgi. Eylemsizlik Deneyi Bir sihirbazın üstü bardaklarla dolu bir masanın örtüsünü, bir bardağı bile düşürmeden çekip aldığını hiç gördünüz mü? Bu olay sadece bir sihirbazlık gösterisi değil ayrıca fen bilgisinin akıllıca bir kullanımı da. Bu deneyde biz sizden sofrayı kullanmanızı istemeyeceğiz; daha

Bilgi Dünyası

Lehim Nedir?

0

Lehim nedir? lehim hangi maddelerden oluşur? Lehim ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Kalayla kurşunun eritilerek birbirlerine karıştırılmasından meydana gelme bir alaşımdır. Teneke gibi ince madeni levhaların birbirlerine eklenmesi, deliklerinin kapanması gibi işlerde kullanılır. Bilinen adi lehimde % 36 kurşun, % 64 kalay bulunur. Bu alaşım 181° C de erir (kurşunun erime noktası

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Atatürkçülüğün Amaç ve Nitelikleri Nelerdir?

0

Atatürkçülük nedir? Atatürkçülüğün açıklaması, Atatürkçülüğün amacı ve nitelikleri nelerdir sorusunun yanıtının yer aldığı sayfamız. Türk milletinin tam bağımsızlığa ulaşması, huzur ve refaha kavuşması, milletin yönetime egemen olması, Türk toplumunun akıl ve bilim öncülüğünde, çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla, temelleri Atatürk tarafından atılan, hayatın tüm alanlarında, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük

Bilgi Dünyası

XVIII. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri

0

Osmanlı Devletinde XVIII. yüzyılda yapılan ıslahatları kimler, neden ve nasıl yapmışlardır? 18. yüzyıl ıslahatlarının genel olarak amacı ve özellikleri. Islahatların Amaçları • Avrupa’daki gelişmelerden yararlanarak askerlik alanında yenilik yapmak, • Gerileme nedenlerini ortadan kaldırarak Osmanlı Devleti’nin varlığını sürdürmekti. Lale Devri Islahatları 1. İlk matbaa kuruldu (1727) ve çeşitli kitaplar basıldı. 2. Bir tercüme heyeti oluşturularak

Bilgi Dünyası

XVII. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri

0

XVII. Yüzyıl içerisinde Osmanlı Devleti içerisinde yapılan ıslahatların amacı ve özellikleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Islahatların Amacı XVII. yüzyılda; idarî, askerî ve malî bozuklukları düzeltmek için bazı girişimlerde bulunuldu. Islahat hareketleri olarak adlandırılan bu girişimler; • Merkezi yönetimin, • Kul sisteminin, • Tımarlı sipahi ordusunun düzeltilmesi, • Devletin eski haline getirilmesi

Atatürk Atatürk ve Şapka Devrimi

Şapka Devrimi Ne Zaman ve Neden Yapıldı?

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün belki de en çok tartışılan devrimi olan Şapka Devrimi ne zaman, neden yapıldı sorularının cevabı? KILIK, KIYAFETTE DEVRİM – ULUSUNA OLAN GÜVENLE YAPTIĞI ŞAPKA DEVRİMİ Osmanlı İmparatorluğunda halk, fes denilen kırmızı, püskülü olan bir başlık giyiyordu. Fes, Osmanlı halkına, Yunanlılardan alınmıştı. Padişah II. Mahmut 1826’da yeniçeriliği ortadan kaldırdığı zaman, fesi

Bilgi Dünyası

Türk Tarih Kurumu Ne Zaman Ve Hangi Amaçla Kurulmuştur

0

Türk Tarih Kurumu ile ilgili bilgiler. Türk Tarih Kurumunun kurulmasına neden ihtiyaç duyuldu, ne zaman ve hangi amaçlar güdülerek kurulmuştur? Türk Tarih Kurumu Ne Zaman Ve Hangi Amaçla Kurulmuştur? Türk tarihi, tarihin ilk çağlarına kadar dayanır. Osmanlı İmparatorluğu’nda bu dönem üç bölüme ayrılmıştı. Bunlar, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Tanzimat Devrine kadar birinci bölüm, Tanzimat Devrinden Birinci

1 2